Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 14:e oktober 2016

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 14:e oktober 2016

 

Presidentvalet är det hetaste ämnet för miljoner Amerikaner, men det finns en stor möjlighet att det inte kommer att fortsätta. Anledningen till det verkar vara, att en kandidat ser ut att dra sig ur. Antagligen det bästa som kan hända, med tanke på den förestående inledningen av den globala valutaomräkningen, som det då kan fokuseras på utan distraktion. Den kan faktiskt redan ha påbörjats, och kan komma igång när tillfället är det rätta. Det ryktas att den redan har startat, och en säker och långsam start är att vänta, på grund av uppgiftens omfattning. Det är naturligtvis en viss brådska nu för att få igång hela proceduren, vilket kommer att glädja så många människor, som ivrigt har väntat på det.

Världen fortsätter att vara i kaos med många krig, men mycket beror på de Mörka Krafternas
försök att behålla makten och kontrollen. Men de kommer inte tillåtas att nå framgång, eftersom Högre Väsen kommer att avgöra, och utgången blir till förmån för Ljuset. Det finns en plan framtagen som förhindrar någon försening, eftersom saker och ting nu har nått den punkt, när det är dags att få ett avslut. Ha förtroende för dem som har er framtid i sina händer, eftersom de har bra kontroll och en fullständig överblick över vad som händer.

Där Ljuset är inblandat sker det inga misstag, och planen för er frihet fortskrider som planerat, för att säkerställa att Uppstigningen ska kunna ske. Det åligger nu varje individ att bestämma hur deras framtid ska bli, och om de bestämmer sig för att stiga upp, och leva sitt liv i enlighet med det. Naturligtvis, kommer ni att få hjälp och vägledning, men slutligen är det upp till er att öka era vibrationer tillräckligt mycket, för att nå dit. Ni måste veta vid det här laget, att en möjlighet nu kommer, i slutet av denna cykel. Så ansträng er och var säkra på att nå framgång, för djupt inom er vet ni att det är sanningen. När ni gick med på er livsplan, var ni säkra på att kunna göra Uppstigningen.

Ert tålamod har testats rejält, och om ni har kunnat stå fast, kan ni anse er som väl på vägen till de högre dimensionerna. De utmaningar som behövde övervinnas i de lägre vibrationerna var tuffa, och ni angreps från alla håll, men genom att hålla er centrerade och ha total kontroll över er själva, är ni på god väg mot Uppstigningen. En resa på Ljusets väg kan ibland kännas ensam, eftersom så få människor till fullo förstår varför de är på Jorden, och det är svårt att hitta andra likasinnade. Ni blir ofta en ensam figur, men er blotta närvaro på Jorden bidrar till att sprida Ljuset. När ni höjer er, blir det lättare att frigöras från många av de lägre energierna, eftersom de bara har en liten, eller ingen attraktion för er.

Tiden närmar sig då det blir möjligt att tala om för människorna, de verkliga skälen för att ha upplevt de lägre vibrationerna, och också varför det har varit nödvändigt att reinkarnera så många gånger på Jorden. Oavsett vilken nivå ni än befinner er på, när slutet av cykeln kommer, så kommer ni att vara på exakt rätt nivå. Familjer kan oroa sig för om de kommer att splittras, men tänk på att varje själ har sin egen väg att följa. Men det finns tillfällen då partnerskap förblir intakta, och själarna fortfarande går framåt tillsammans. I själva verket, kan vissa familjer ha levt tillsammans för att dela en livsplan, vilket ofta händer när de arbetar för Ljuset.

Kära Ni, ni är beundrade och älskade för ert engagemang i ert ansvar, och ni har hela tiden hjälpt till att slutföra er livsplan. Era guider som följer er är kraftfulla Varelser, som kan påverka er på ett sätt som garanterar er säkerhet, och har ofta avvärjt sådant som annars kunde ha orsakat ett oönskat liv, med en annan inriktning. Om ni erkänner dem och “pratar med dem” kan de lättare samtala med er, och de kommer att sätta sin prägel på era tankar. De är förmodligen mer medvetna om er livsplan än vad ni är, och kan se till att ni håller er på den rätta vägen. De tar inte på något sätt bort er fria vilja, eftersom de redan vet.

Under en tid nu, har den Galaktiska farkosten närmat sig Jorden, men innan de avtäckt den kommer ni inte att kunna se den. Men de Blå Fåglarna (Avians) finns en bit härifrån, och genom deras närvaro håller de ett öga på hur Jorden och dess befolkning hanterar Uppstigningen. Det finns i själva verket ett antal grupper som väntar på att ge sig till känna, så snart det är säkert att göra så. Er framtid är full av trevliga överraskningar, inte minst genom att få möta era vänner från Agarta i den Inre Jorden. Saker och ting kommer att förändras så mycket och på relativt kort tid, och då kommer ni att få hjälp att ta er rättmätiga plats i den Nya Tiden. Den gamla försvinner ganska snabbt eftersom förändringar redan sker, som så småningom kommer att lyfta upp kvaliteten i ert liv.

Med allt som händer i er värld är det svårt att inte bli inblandad. Bästa sätter för er, är att försöka hålla er centrerade vid alla tidpunkter, och att vara betraktare hellre än att engagera er. Naturligtvis kommer det att uppkomma problem, som ni inte kan låta bli att engagera er i, och när ni är ledstjärnor för Ljuset, kan ni skapa fred i situationer som kan leda till utbrott och konfrontationer. Ni har krafter större än ni kan drömma om, men ni måste tro på er själv för att aktivera dem.
Den bästa lösningen kan ibland komma, då ni är tysta och använder er tankekraft. Ni kan dock inte tvinga era åsikter på någon annan, eftersom de kan avvisas om de inte accepteras, och det händer ofta på grund av att karma måste spelas ut. Detta gäller även vid utskick av healingenergier, eftersom en själ ibland behöver se över hela sin “sjukdomsbild” till gagn för alla berörda.

Efter att ni har stigit upp, kommer ni att bli en helt annan människa mot vad ni tidigare varit. Ert Ljus kommer att bli så starkt, att ni inte kommer att befatta er med, eller underhålla de negativa energierna. Ljuset kommer att blandas in i allt ni gör, och eftersom ni kommer att vara med själar av liknande sort, kommer ni att ha ett lycksaligt liv i glädje och kärlek. Negativa tankar kommer inte att finnas i någon del av ert liv, eftersom vibrationerna blir för höga för att de ska kunna vara närvarande. Så budskapet är att börja så snart som möjligt, och känna hur det är att leva med en upphöjd vibration. Ju mer ni kan stå emot de lägre vibrationerna, desto mer kommer de att bli oförmögna att påverka er, och kom ihåg att lika attraherar lika, så undvik att locka dem till er.

Då Ljuset fortsätter att växa på jorden, kommer”mörkret” successivt att försvinna. Det händer redan, och det orsakar förvirring bland dem som tillhör de mörka Tjänarna, eftersom de inte längre kan hålla sina energier på plats. De är offer för sina egna handlingar, men det är aldrig för sent för dem att vända sig till Ljuset.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...