Mike Quinsey kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 oktober, 2020

 

2 oktober Mike Quinsey.

Oavsett om ni är förberedda för det eller inte, så påverkar pandemin er mycket i ert vardagliga liv, till en sådan grad att normala förhållanden verkar vara långt borta. Förstå att vissa händelser är utom er kontroll och även förståelse, därför att de är ordnade särskilt så, att de med nödvändighet flyttar er upp på nya stigar. Detta kan orsaka krångel och svårigheter men vikten av tillfället väger tyngre än all annan hänsyn. I det långa loppet kommer ni att se tillbaka och se fördelarna med det som hände i dessa övergångstider. Utan intervention skulle ni ha varit kvar i en ganska statisk tid utan att förbättra er livskvalitet, medan ni nu är på väg mot några stora förändringar som, så att säga, gottgör er för förlorad tid. Ni är på ett sätt i ”halvvägs inne” och mycket snart kommer ni att komma på vart händelserna leder er till. Det bästa har helt klart inte kommit än och ni kommer att bli överlyckliga när ni inser vad som är ert rätta öde. Liksom allt annat är er riktning i livet vägledd enligt er livsplan som ni gick med på i förväg. Fördelarna som ni erhållit genom att att ha passera markören är, att ni nu i stort sett bestämmer själv vilken riktning ni tar, även om resultatet är förutbestämt. De kommande åren är några av de viktigaste som ni någonsin deltagit i.

Ni har ofta fått höra att inget händer av en slump, på så vis att ni är förutbestämda att följa en viss väg som säkrar den önskade utgången. Ni kanske avviker från den men var säkra på att ni alltid kommer tillbaka till den efterhand. Det stämmer också på personliga relationer och det läggs mycket arbete på att säkra att ni möter rätt människor. När allt kommer omkring så har ni karma med er som nästan alltid inbegriper själar som måste komma in i ert liv, och som gör det möjligt att rensa ut den. Ni är ofta del i en grupp som ofta kommer tillsammansför att skapa erfarenheter för varandra. Också familjer kommer tillbaka igen men inte nödvändigtvis i samma konstellationer. Därför när ni träffar en gammal själ som ni mött förut, känner ni ofta genast igen att hen är bekant för er. Ibland vandrar ni bort från vägen men er Vägledning kan vanligtvis få er tillbaka på den ni bör gå.

Vetandes om att livet har ett särskilt syfte som påverkar er utveckling, är det helt klart väsentligt att ni kliver försiktigt så att ni inte missar någon viktig möjlighet, som är väsentlig för er utveckling. Ni får emellertid alltid en ny chans, det handlar om att fånga ögonblicket. Något som ständigt dyker upp är ett tecken som fångar er uppmärksamhet. Så var medvetna om dessa saker och ge svar på ett sätt som hjälper till att manifestera det ni behöver ta itu med. Självklart kan ni lägga mer tid på era personliga behov ju snabbare processen görs.

Håll uppe ert intresse på det som gäller er evolution och var förvissad om att ni alltid får hjälp om ni ber om det. Tala om för era Vägledare vad det är, och de kommer att sätta saker i rörelse som ger er det ni behöver, om inte karmiska orsaker dikterar annorlunda. Med rätt inställning kommer ni att segla er igenom kommande tider.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...