Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 2 juli, 2021

 

Om ni hade känt till den verkliga sanningen om vad som har hållit på i många, många år, skulle ni se att det har varit ett pågående krig mellan mörker och Ljus. Genom den fria viljan har de Mörka fått krig och osämja att jäsa och orsakat mycket rädsla vilket är den energi de lever av. De har sett till att det finns omständigheter som ger kaos och som hindrar folk från att leva fridfulla och lyckliga liv. De har fortsatt att försörja negativiteten som har funnits på Jorden i eoner och hoppades att slutligen decimera den Mänskliga rasen och ta över världen.

Många människor har anspelat på det under århundradena men inte kunnat erbjuda en lösning som skulle få världen att bli av med deras närvaro. Under senaste tiden när det verkade som de Mörka skulle lyckas med sitt syfte, höjde dock Mänskligheten kollektivt sina vibrationer, och kunde så fortsätta att leva på Moder Jord med löftet att en Ny Tid skulle börja 2012. Vibrationerna har som följd av detta stigit gradvis och får fram mer positiva energier, det har som effekt att de Mörkas krafter försvagas så att de inte längre kan härska genom rädsla. Folk vaknar upp till sina egna krafter och blir medvetna om det sätt som deras liv har kontrollerats på.

De letar efter sätt att ta tillbaka sin suveränitet och att kunna bestämma över sin egen framtid. Det kommer att lyckas men det är så mycket som behöver förändras för att världen ska befrias från de negativa energier som finns. Mycket av detta pågår i hemlighet, men var säkra på att Ljuset har vunnit slaget för folkets själar och sinnen, även om det finns alltid de som inte ger upp striden om att följa sina egna rättesnören. I en värld med fri vilja måste de få tillåtelse att utöva sin egen tro genom att skapa sin egen väg med kaos och oenighet. Det kommer att ta lång tid men till slut kommer alla själar att inse att det är Ljuset som leder till total fred och harmoni.

De själar som funnit sin frid och vägen till större härligheter har rest sig själva upp och går med Ljuset som skyddar dem från de lägre vibrationerna. De har förstått att eftersom de är beskyddade behöver de inte vara rädda för vad de Mörka än gör för att villa bort dem från vägen. De blir en ledfyr av Ljus som drar till sig andra som förstår och känner deras kärleksfulla energier. De för med sig frid och kärlek till dem de möter och hjälper dem att se sanningen som kommer att bära dem framåt. Ni kan hålla ert huvud högt och veta att ni sprider Ljuset genom era ord och handlingar, och det bör vara målet för varje själ som har upptäckt sanningen. Andra kommer att leva i en lögn tills de inser att deras väg är nedskräpad av problem och svårigheter som håller dem tillbaka.

De som övervakar era framtida upplevelser lägger mycket omsorg på att er fria vilja erkänns och stöttas. Men den stora planen för er evolution är alltid en markör som följs genom att ställa fram möjligheter på er väg som leder er åt rätt håll utan att inkräkta på den fria viljan. Det finns förstås mer personliga bindningar som ni kommer att ha som ser till att ni upplever livet på ett gynnande sätt och stödjer era behov. Det är ett vida komplicerat arrangemang men som ger varje själ medel att gå framåt utan att deras upplevelser tvingas i någon särskild riktning. Ni har så många osynliga hjälpare att ni skulle bli förvånade om ni visste sanningen.

Kaoset i världen kan verka överväldigande men det beror på rena volymen av arbete som behövs för att hjälpa er igenom livet och som ser till att ni får alla möjligheter att lyckas. Era Vägledare tvingar sig inte på er men välkomnar möjligheter att få ”prata” med er och de blir förtjusta om ni erkänner deras närvaro. Ett gott råd är att ordna tid så att ni kan skapa en fridfull situation omkring er så att de kan komma till er. Det ger dem en möjlighet att göra intryck på ert sinne med användbara råd som hjälper er på vägen. Ni möter dem ofta när ni är ute ur kroppen som under sömnen och många goda råd kan ges på detta sätt och som ni troligen minns när ni vaknar.

I framtiden kommer ni att träffa era hjälpare och en del känner ni från tidigare liv. Ni har verkligen så många nära vänner som har inkarnerat med er, eller som ni mött mellan liven. Era nuvarande familjemedlemmar som gått över väntar ivrigt på er på andra ”sidan” och en del är de som har varit del av er familj förut. Livet utanför Jorden är lika viktigt då alla erfarenheter hjälper er att gå framåt och ni delar dem ofta med andra. Det sker mycket mer än ni är medvetna om när ni är på Jorden och livet i allmänhet är en underbart upplyftande upplevelse. På Jorden är ni begränsade till dessa erfarenheter som ni behöver, medan när ni en gång upptäckt sanningen om livet blir det en fin tid som är rik på vackra möjligheter.

Det kan vara svårt att acceptera att ni är en gammal själ, men när ni är utom Jorden så vet ni om det och har en medvetenhet om era tidigare liv. Ni har när allt kommer omkring vidsträckt erfarenhet och ger ofta er själv i uppgift att hjälpa andra på deras väg. När ni en gång stigit upp och lämnat de lägre vibrationerna bakom er så har ni en utvidgad medvetandenivå som omfattar mycket mer av sanningenom om allt som är. Ni är för närvarande enbart en skärva av ert sanna jag och era förmågor, då ni är särskilt förberedda för ert liv på Jorden. Ni ges vad ni än behöver för att fullgöra er livsplan, vilket gör att en del mycket små barn tidigt vet vad de kommit till livet för att göra.

Världen är sannerligen en scen för er alla att agera ut era roller i livet, och det finns förstås ett syfte med dem som är till för er evolution. En del frågar varför de har vissa upplevelser men oftast är det bäst att inte veta i förväg. Det betyder att ni hanterar upplevelserna när de kommer utan en förutbestämd plan, men ni blir förstås vägledda oavsett vilken erfarenhet ni än tagit med er. Intuition är nyckeln till många beslut som ni ställs inför och oftast hjälper den er att ta rätt beslut. Allt är väl oavsett hur det verkar utifrån.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...