Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e juni 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 9:e juni 2017

 

 

Tiden marscherar fram och väntar inte på någon då den når Uppstigningen. Samtidigt närmar sig den dagen, när det blir säkert att släppa den information som har hållits tillbaka för er under en mycket lång tid. Ett stort antal förändringar väntar på att släppas, som kommer att förvandla er och ert samhälle på mycket kort tid. Övergångsperioden som ni befinner er i kommer inte att vara så mycket längre, utan kommer snart att upphöra eftersom ni har förberett er för er uppstigning.

Saker och ting har nått en nivå, där det inte går att gå tillbaka till de gamla sätten, som de Mörka i den gamla regimen hade. Deras kontroll över er försvagas, och de har inget kvar av den kraft de hade. Grupper som driver den mörka verksamheten, fortsätter att styra på Platser runt om på Jorden, men är helt förhindrade av att kunna ta sina vapen utanför ert Solsystem. Åtgärder vidtas så att de inte kan fortsätta med sina planer, av att dominera den Yttre Rymden, och de Blå Avianerna övervakar också er utveckling, för att säkerställa er framgång. De kan annars inte inte ingripa, men tillåts göra vissa undantag på grund av deras historiska förbindelse till er, och anledningar som går längre tillbaka än den historia som ni känner till.

I sinom tid, kommer sanningen att förtälja historien om den Mänskliga Rasen, och korrigera de felaktiga uppgifterna som är knutna till er evolution. Utan tvekan, kommer en av de viktigaste delarna att gälla ursprunget till de olika Raserna och deras evolution, och även livets mening som inte är en slumpmässig händelse, utan en del av den erforderliga erfarenheten för att säkerställa en fortsättning av er evolution. Acceptera att ni inte är er kropp, utan en själ som upplever alla delar av livet, i de olika Raserna enligt era behov. Målet är att utvecklas till en punkt, där ni inte längre behöver stanna kvar i de lägre vibrationerna, utan kan flytta in i Ljusets riken, där ingen ondska finns.

Bana aldrig väg till den negativitet som finns omkring er, utan var helt enkelt åskådare, och om ert syfte i livet är att vara en bra förebild, så fortsätt hela tiden att hålla fast vid vibrationerna från er aura. Er aura är ert skydd mot negativa energier, så undvik allt som kan störa, till exempel ilska. Om den är skadad kan det i extrema fall komma in negativa entiteter, som kan orsaka problem och påverka era handlingar eller tankar. Det kan till exempel leda till att ni gör något dåligt, som ni normalt inte skulle göra. Besatthet är sällsynt, men det är ändå klokt att vara medveten om riskerna.Det är aldrig för sent att höja sig över de normalt accepterade nivåerna, som folk i allmänhet ansluter sig till. När ni väl greppat den ovillkorliga kärleken och kan se andra som EN med er, kommer ni inte att få någon svårighet att leva ert liv i enlighet med det. Istället för ”vi och dom” så kommer ni att inse, att den fysiska kroppen bara är ett fordon som ni använder för att tillåtas få erfarenheten i det Materiella Universumet. ”Därför erfar alla själar tillsammans, och agerar unisont för att göra det. För när allt kommer omkring så har ni levt många liv, och varit antingen Män eller Kvinnor, enligt det som erfordrades. Ni har levt och utövat en viss religion, eller ni kan ha varit Ateister. Det spelar ingen roll hur ni utvecklades, så länge det var på en väg som ökade er förståelse för sanningen, eftersom det är allt som återstår, från ett liv till ett annat.

Framsteg betyder inte att ni måste hålla fast vid en föreskriven väg, utan varje erfarenhet tar er vidare mot hela sanningen. Så småningom kommer ni sannolikt att planera er egen väg, för vidare evolution. Ni kommer till den punkt, att ni inte längre behöver tillhöra någon grupp, utan kan bestämma er egen framtid. Om ni behöver hjälp, kommer du alltid att dirigeras till någon som har kunskapen ni behöver. På Jorden presenteras så mycket felaktigheter som sanningen, men när ni utvecklas, blir ni kapabla att urskilja den som inget annat än sanningen.

Att leva enligt era övertygelser medan ni är på Jorden, kan vara mycket svårt, eftersom bara ett fåtal människor kommer att förstå er position, och många kommer inte att kunna acceptera den. Därför är det bäst att bara prata om det när ämnet kommer upp i ett normalt samtal, och då bara säga så mycket som gör personen i fråga nöjd. För mycket information kan stöta bort vissa människor, för att de inte förstår. Ni kan vara säkra på, att när en person är redo kommer den att ”hitta” någon, som gör att de kan vidareutvecklas. Det är naturligtvis möjligt att ”fel” person kan korsa er väg, men det kan vara ett test för att säkerställa att ni har förmågan att vara omdömesgilla.

Naturligtvis bidrar era Guider till er utveckling, men de tränger sig inte på, om ni inte har bett om deras hjälp, eller om det är mycket viktigt. De är medvetna om er livsplan, och gör sitt bästa för att hjälpa er vidmakthålla den. Om ni fattar felaktiga beslut kommer de inte att ingripa, men de kan hjälpa er att minska resultatet av dem. De gör ingen moralisk bedömning av era handlingar eftersom det inte är syftet med deras närvaro, men kommer att försöka påverka er till det bättre, särskilt eftersom de är medvetna om er livsplan. När ni går framåt och förändringar ska till, är det troligt att ni behöver ha ytterligare en Guide, som passar era behov.

Som ni kan förstå, betraktas er evolution som oerhört viktig, och mycket omsorg ges för att säkerställa att varje livstid är så produktiv som den kan bli. När allt kommer omkring så har ni en livsplan som passar era behov, och innan ni inkarnerade blev ni medvetna om det, och godkände den. Era närmaste vänner har också livsplaner som inkluderar er, och det kan spela en viktig roll. Sannolikt har ni även haft relationer många gånger, olika relationer. Naturligtvis kan ni ha haft flyktiga relationer, som kommit och gått, utan någon uppenbar betydelse.

Äktenskap eller liknande förhållanden, är de viktigaste perioderna i era liv, och det gäller till och med de som inte fungerar, som då bara indikerar ett behov för den typen av erfarenhet. Bra karma är något ni kan få när som helst, och särskilt då det har involverat någon okänd för er. ”En bra omgång förtjänar en till”, och det är sant, eftersom det ni gjort mot andra – eller för andra – kommer tillbaka, och ni kan faktiskt ha med er karma från ett liv till ett annat. Försäkra er om att ingen livserfarenhet är bortkastad, oavsett hur det framkommer. När ni förstår hur allt fungerar, kan ni göra mycket mer av ert liv, och arbeta för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...