Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 28 juni 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 28 juni 2019

Per Staffan 29 juni 2019

Mike Quinsey (channeled information)

28 juni 2019. Mike Quinsey.

Förändringarnas kaos fortsätter, under det att det tydligt orsakar konfrontation bland er, eftersom vissa grupper kämpar mot förändringar för att de inte vill gå vidare till mer+ fredliga liv och lämna bakom sig all krigsgrannlåt. Det är uppenbart att folket har fått nog av kontinuerliga krigsupplevelser och är trötta på dem. Även de yngre generationer som har haft liten eller ingen erfarenhet av krig, söker en fredlig framtid, eftersom de har en ökad medvetenhet och intuitivt vet vad som är bäst för mänskligheten. Det råder ingen tvekan om att fred långsamt men säkert blir etablerad över hela jorden, och även de i brännpunkterna börjar börja se meningslösheten med att fortsätta med krigsaktiviteter. Det finns en rörelse som växer på Jorden som söker nya sätt att skapa världsfred, samtidigt som det fortfarande tillåter folks fria val. Det kommer att komma eftersom det har blivit bestämt så, så att de av Ljuset kan utvecklas utan störningar eller fördröjning.

Jag inkluderar det här korta utdraget eftersom det tydligt betonar den Medfödda funktionen i förhållande till hjärnan, och det kommer att räknas mer och mer i vår vardag allt eftersom tiden går.

KRYON: FÖRKLARAR VARFÖR SAMMANSMÄLTNING MED DET MEDFÖDDA SKA VARA ER TOPPRIORITET.

Det Medfödda är ansvarigt för spontan återgång, för det kan gå in och dra ut saker ur din Akash och placera dem i din cellulära struktur – det är hur smart det är. Du kan vara din egen medicinskt intuitiva beträffande din cellulära struktur.

Det är hjärnan som har boxen av övertygelser som innehåller vem du är baserad på från erfarenhet och minne. Det är det Medfödda som vet sanningen, det är din andra hjärna. Ett av den framtida människans attribut är att bygga bro mellan ditt medvetande och ditt Medfödda, så att du inte behöver ”Muskeltesta”. Det Medfödda är din andra hjärna, det är hjärtats anslutning. Bli din egen medicinskt intuitiva.

Det Medfödda som din andra hjärna fungerar inte som den första över huvud taget taget, men det är smart och intelligent och det vet vad du behöver. Det är styresmannen som hindrar dig att plocka upp de felaktiga sakerna, liksom din hjärna är på ett annat sätt.

Det Medfödda är det som skapar känslor, hjälper dig att bli kär. Det ger dig den energin du inte kan förklara. Jag vet allt om det och den ändrar varje cell i din kropp – den kan få det att verka sant. Det Medfödda kommer att tjäna dig, det är du med dig, men det är inte en enhet inuti dig.

Ni kommer från den Stora Centrala Solen, det är därifrån Kryon kommer. Ni kommer att få veta att ni är Eviga, ni kommer att få veta att ni känner mig. Ni har haft mer än ett liv.

SLUT PÅ UTDRAG.

När du har en utanför kroppen upplevelse som när du har slagits ut genom en olycka eller genom avsikt, är dina tankar fortfarande helt normala. Ingenting verkar ha förändrats dramatiskt, förutom att du finner att utan din fysiska kropp har du fullständig rörelsefrihet, och dina tankar är mycket kraftfullare när du manifesterar dina önskemål. Det bevisar utan tvivel att du inte är din fysiska kropp utan en fritt född entitet med en själ. Du kan också konstatera att din tankekraft är förstärkt i sådan utsträckning att du kan skapa det du önskar.

När jag skriver efter min egen intuition vet jag att mitt Högre Jag fortfarande övervakar mina tankar och handlingar, inte för att störa mina avsikter utan för att ge idéer till mig som en form av vägledning. Inte alla är medvetna om att det existerar, men när ditt Högre Jag accepteras kommer det att komma närmare dig och kan göra mycket mer för dig. Genom att ge ditt Högre Jag lite utrymme, finner du att fler händelser i ditt liv blir synkroniserade och flödar lättare. Kom ihåg att det vet mer om dig än vad du gör, inklusive din livsplan, och är därför bättre placerad för att vara vägledare för dig.

Det är uppenbart att det ni kallar det ”gamla gardet” inte passar dagens behov, eftersom förändringarna arrangeras för att införa nya koncept och sätt som är mycket effektivare och mer ändamålsenliga än de gamla. Vad som har passerat bör nu läggas till vila, eftersom det har överträffats av högre vibrationer som inte har någon plats i de gamla sakernas ordning. Det nya är här och väntar redan på att vakna och omfattar många stora själar som är förfäder till den Nya Tidsåldern, och som tålmodigt väntar på att Mänskligheten väcker upp de möjligheter som ligger framför dem.

Det blir allt tydligare att er historia är mycket annorlunda än den som har upptecknats. Det har blivit tydligt att det fanns tidigare civilisationer som kunde flyga egna farkoster och har använt teknik långt före det vi trodde de var kapabla till. Beviset är här nu och går till och med så långt som till användning av nukleära anordningar. Det verkar som att allt går i cykler inklusive vår egen utveckling.

Oavsett vad som sker på Jorden fortsätter den genom Fotonbältet på kurs mot Uppstigning, eftersom Moder Jord vill slutföra denna cykel genom att gå in i den nya vibrationsnivån. Tiden har kommit att förbli fast och fokuserad på ert mål. Det finns många distraktioner på grund av de förändringar ni går igenom, men många själar har redan höjt sina vibrationer och satt stadig kurs på att Uppstigning. Vi får mycket hjälp och uppmuntran, så var säkra på framgång, och ditt Högre Jag guidar dig enligt din livsplan.

Det enkla svaret på vad du måste göra för att säkerställa din framgång är att behandla alla själar med kärlek och vänlighet oavsett deras yttre utseende. Ta inte avstånd på grund av en persons kroppsfunktioner, eftersom den fysiska kroppen helt enkelt är ett medel att på ett adekvat sätt tjäna dig för din fysiska erfarenhet. Alla själar är lika i verkligheten och alla har Gudsgnistan inom sig.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må era drömmar bli uppfyllda.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...