Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag-7 augusti 2020

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag-7 augusti 2020

 

”Kryon-arbetet förändras från rollen av information och undervisning, till rollen av att skapa ren, djup, helande energi. De flesta Gamla Själar inser nu att skiftet faktiskt är här. Nu är det dags att ge dem energi att överleva det.”

The Circle of Twelve är namnet som getts till ett scenario med upprepade gånger av heligt, rent-helande-energiskapande. Inbjudan är att ”komma närmare och sitta med oss och lämna oss annorlunda än du kom.”

Kryon har uppmuntrat mig att ”förbereda er för en mur av energi” som ni inte förväntar er. Det kommer att utlösa spontan förlåtelse, insikt om Akashiskt förflutet och förlängt liv.

Lee Carroll från juli månads Nyhetsbrev.

* * * * *

Allt verkar påskyndas från de olika meddelanden som tas emot om vägarna till Uppstigning som öppnar sig. Det är svårt för er att följa eftersom mycket, förståndigt nog, är hemlighållet för att undvika störningar från de mörka. En del av problemet är tiden det tar att genomföra planerna att samla ihop de människor som har gett sitt stöd till dem. Att acceptera att framsteg görs förebådar att allt går bra för den omedelbara framtiden. Effekten av ”rensningen” minskar redan Illuminatis makt och de kan inte längre utöva den som de gjorde tidigare och de kan inte göra det eftersom Ljuset nu är i kontroll. Men det betyder inte att de har tappat alla sina förmågor att orsaka problem. De är faktiskt mer som ett sårat djur som slår vilt omkring sig till försvar. Ni kan därför anta att allt utvecklas väl och många Alliansfraktioner finns på eller runt Jorden som övervakar händelserna.

Detta är verkligen fantastiska tider eftersom så mycket händer samtidigt och det måste verkligen vara förvirrande för er. Ni kan emellertid vara säkra på att i det större sammanhanget går allt bra. Den övergripande faktorn är att ingenting nu kan förhindra Uppstigningen och ni har nu gått in i en ny fas som kommer att ta er hela vägen till förberedelserna för den slutliga Händelsen. Det här är oroliga tider men förstå att Jorden måste förberedas för sluttiderna och det är därför Moder Jord börjar bli mer aktiv.

Som vi har rekommenderat dig många gånger, fokusera på ditt mål och bli inte distraherad av vad som händer runt dig. För närvarande är det bara för mycket för dig att förstå men det kommer ändå att bli tydligare när tiden går. Vilka uppoffringar du än gör kommer de att belönas väl och var säker på att sanningen om vad som har hänt inte kan hållas hemlig mycket längre. På vissa sätt har det varit bättre att du har levt ditt liv omedvetet om vad som verkligen har pågått. I er nuvarande tid är stora avslöjanden på väg att ges som kommer att få bollen att rulla som ni säger och därefter kommer framtiden att bli mycket tydligare.

Rörelser för att skapa en renare Jord går framåt, inte minst införandet av elektriska fordon som så småningom kommer att resultera i en renare och mindre förorenad Jord. Era hav är kraftigt förorenade och vet att problemet kan raderas på bara några dagar med den avancerade teknik som E.T.s har. Ni har börjat och det visar myndigheternas goda avsikt och därmed får vi hjälpa er. Som vi ofta har nämnt, med er fria vilja kan vi inte störa er i era beslut, så fortsätt gå i rätt riktning och även om ni inte är medvetna om vår närvaro kommer vi att hjälpa er.

När ni går framåt kommer vibrationerna att fortsätta öka, och de yngre generationerna kommer med nya och grundläggande idéer för att övervinna alla problem ni har, och sätten att göra väsentliga framsteg är mycket snabbare. De gamla sätten att närma sig problem har tjänat sitt syfte och nytt tänkande kommer att lösa dem på ett snabbare och mycket effektivare sätt. Förstå att er större livsplan redan har fastställts och att ni har fått alternativ till vilken väg ni väljer men oavsett vilken, leder de alla till den slutliga Händelsen.

Sedan 2012 har så mycket mer kunskap blivit tillgänglig för er helt enkelt för att ni har bevisat att så många av er är redo för det. Framtiden har öppnat sig för er och pågående förändringar kommer snabbt att introducera er till det nya sättet att leva som kommer att vara helt annorlunda än vad ni har varit vana vid. Ni ska lyftas upp i vibrationer vilka kommer att se slutet på negativiteten som har varit en normal del av alla era liv hittills. Nya sätt står alla ”i farstun” och väntar på att lämpliga möjligheter ska introduceras. Ni borde veta att det alltid finns rätt tid för införande av ändringar för att säkerställa att de blir en framgång.

Det är dags att ni förstår att alla människor är En och att skillnaderna bör accepteras och respekteras. På samma sätt bör de inte tvingas på andra utan de ska uppskattas för deras originalitet. Mycket är inriktat på människors religiösa tro men med tiden kommer de att gå mot gemensamma trosuppfattningar i en eller annan form. Många förstår redan Gud inom dem och det är ett steg mot en större sanning än ni tidigare har hållit. Men själar utvecklas i olika takt och kommer följaktligen inte nödvändigtvis att vara redo att ta ett steg framåt, utan snarare en långsam metodisk och noggrann studie av vad som ställs inför dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och vägen till fullbordande. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, Mitt Guds Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

 

 

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Messages from Spirit by Mike Quisney

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...