Mira från Galaktikernas Höga Råd via Inger Norén, 27 augusti 2021

 

 

Mira från Galaktikernas Höga Råd via Inger Norén

27 augusti 2021

 

Just nu i denna stund har en händelse ägt rum som avser ett beslut som är enhälligt från alla stora Råd i Universum.

Alla människor får nu ett besked om vilka de är och varifrån de kommer. Varför de har inkarnerat på Jorden när de hörde kallelsen. Alla blir inte så förtjusta eftersom det inte alltid är så positiva orsaker om varför de inkarnerade denna gång.

Dessa människor kommer att lämna Jorden för att återkomma när de är redo eller så blir de kvar i den tredje dimension för att de inte vill gå högre upp i dimensionerna. Detta vet de flesta vid det här laget, men vad de inte vet är att alla människor blir kallade till ett samtal för sin fortsatta levnad. Långt ifrån alla människor kommer att följa med i uppstigningen på grund av deras dolda avsikter eller självgodhet. Dessa samtal blir väldigt verkliga för folket och det sker astralt. Detta blir även en test för alla och reaktionen i besluten för dessa människor kan bli svåra att hantera.

Därför är det viktigt att alla ljusarbetare nu är beredda på att det kan komma mycket folk som vill ha hjälp med att komma vidare i sina liv. Detta har ljusarbetarna fått höra länge, men nu börjar det närma sig. Var beredda på att ge förklaringar om vad som händer på Jorden och de som är sjuka av vaccin, ge dem förslag om att söka homeopatisk hjälp. Att få läkning genom naturen kan vara av betydelse för fortsatt levnad.

Det är bra att sprida detta för kännedom till folket. Det har ingen betydelse för vad man känner för dessa ord, men det kan vara bra att förbereda sig att det kommer. Alla blir berörda och bedömda, men ingen lämnas utanför utan alla kommer att få den hjälp de behöver. Även om det inte blir som man hade tänkt sig.

Detta är urskiljningen för uppstigningen till den femte dimensionen för en ny tid i en ny värld.

Mira från Galaktikernas höga Råd

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...