Mira från Plejaderna via Valerie Donner, 5 augusti, 2017

Mira från Plejaderna

via Valerie Donner

5 augusti, 2017

Hälsningar! Jag är Mira. Jag tjänstgör fortfarande på heltid med Jordens Råd och idag har jag en del relevant information till er.

För det första så rör sig Jorden längs sin uppstigningskorridor. Det är vad ni skulle kunna kalla födelsekanalen. Hon är helt redo att skifta till sitt fullständiga femte-dimensionella själv. Hennes själ längtar efter att bli befriad från den tredje-dimensionella upplevelsen. Denna upplevelse finns sparad i hennes historia såväl som i er. Den kan sparas i arkiven.

Som ni vet blir hon assisterad av hela skapelsen. Det finns portaler efter portaler som håller på att öppnas. Stjärnportalerna står redo för inflödet av galaktisk assistans. Jordens chakrasystem förbereds och balanseras ständigt för denna händelse. De magnetiska fälten samt Schumann-resonansen (Jordens hjärtslag) befinner sig i ett tillstånd av anpassning och justering. De öppnas upp för ett högre medvetande.

Era kroppar upprepar det som pågår med Jorden, för ni är ett. Ni kanske får uppleva en del obehag när kroppen behöver specifik fokus för healing. Att gå igenom sådana kraftfulla energier just nu är också emotionellt. Jorden känner också på detta sätt. Vänligen ta er tid att bereda rum för nya justeringar och släppandet av det förflutna. Kroppen talar så högljutt att ni kommer att lyssna och släppa taget om det som behöver släppas.

Ni hjälper också Jorden med era energier och er kärlek. Genom att hålla er jordade och inom er högsta frekvens som ni kan upprätthålla, tjänar ni er Jord och er själva. Vänligen lägg er uppmärksamhet vid allting. Energierna rör sig i snabb takt och vi vill att ni ska förbli medvetna, så att ni inte på något sätt ska bli överraskade när ni är oförberedda.

Det levnadssätt som ni har vant er vid håller på att vika undan. Det tjänar inte längre er eller Jorden. Det nya sättet att leva kommer att vara för det helas goda, i stället för att var och en ska leva för sig själv. Detta inför ett kooperativt levnadssätt i stället för ett konkurrerande system, vilket skadar mänsklighetens själ och Jorden. De själlösa som har skadat andra och har sugit ut själsenergin och den vitala livskraften från mänskligheten, kommer att göras maktlösa och kommer att leva någon annanstans, inte på Jorden.

En utbredd uppfräschning av livet såsom ni har känt det, kommer att äga rum. Det är nödvändigt för Jorden att överleva och för det resterande livet att bli fria. Ni kommer att få leva i skönhet, fred, kärlek, överflöd och glädje. Ni kommer att få uttrycka er kreativitet på det sätt som vår Skapare ursprungligen hade för avsikt. Ni kommer att kunna göra det som ni kom för att göra på Jorden. Äntligen!

Vänligen res er ovan så mycket drama, kaos och nedbrytande som möjligt. Detta är en nödvändig del av evolutionsprocessen. När ni får höra ropen från mörkret medan det går mot sitt fall, låt då änglakörernas sång träda in i er hörsels räckvidd. Låt era hjärtan öppnas för skönheten i ett helt nytt hjärtslag, till en skala som genljuder med de högre dimensionernas resonans.

Råka inte i gungning av de distraktioner som skulle önska locka er. Förbli fokuserade på ert ljusarbete, för vi behöver markbesättningen till att hjälpa oss ledsaga in den nya jorden. Ni håller på att förberedas för era nya roller medan ni befinner er i drömtillstånd. Ni är i tillståndet av att förmå minnas vilka ni är och vad ni kom hit för att uträtta. Vår markbesättning, ni är en styrka att räkna med.

Vi älskar er och vi räknar med er för att bringa Uppstigningen till stånd. Jag är Mira.

 

Mira of the Pleiadian High Council via Valerie Donner, August 5, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...