Överföring av Plejadiska Ljuskrafter via Michael Love, 22 september 2019

Överföring av Plejadiska Ljuskrafter

via Michael Love, 22 september 2019

 

 

Kära Ni,

 

För ett antal jorddagar sedan, träffade en stor stöt med högfrekvent gammafotonljus Jordens magnetiska fält, och den penetrerade Jordens lägre atmosfär!

 

Dessa inkommande frekvensvågor med kristallint 40-Hertzljus, har kommit regelbundet var och varannan dag, sedan i slutet av 2018!

 

Den senaste energivågen som kom visade på en speciell bärvåg, som innehöll en multidimensionell uppsättning av galaktiska data, om hur den nya jorden verkligen kommer att manifestera sig!

 

Dessa data deschifferades av speciella medlemmar i jordalliansen, och innehållet i detta meddelande visas här nedan …

 

Meddelandet består av en Plejadisk undervisningsform, och innehåller avancerade begrepp som kan användas vid processer för skapande, på ett för Jorden lättförståeligt sätt!

 

Några tror att Jordens uppstigning bara sker genom en kosmisk tillfällighet, och att Händelsen kommer till Jorden på grund av någon utomstående källa.

 

Sanningen är, att även om välvilliga varelser hjälper till i Uppstigningens process, genom att reflektera högfrekvent ljus till Jorden från den galaktiska kärnan, så i slutändan, kommer ni själva att vara orsak till att Händelsen kommer, och när ni till slut är redo, Kära Ni, då börjar det …

 

 

Vi presenterar detta Plejadiska meddelande och lärande för er nu, Jordens Stjärnfrön!

Det primära med detta meddelande, är att klargöra och förenkla förståelsen för hur den Nya Jorden kommer att framstå för mänskligheten, och hur ni nu direkt, kan flytta till denna högre, trevligare verklighet, på en personlig nivå innan ni gör det kollektivt.

 

Vi Plejadier, är kosmiska experter för att lära er om 5D, eftersom vår planet, Erra, inom Plejaderna, finns i denna dimension! Det är också i den dimensionen, som alla raser i världen från den Galaktiska Federationen finns!

 

Den Femdimensionella Jorden är densamma som den Nya Jorden, och samma sak som Himlen!

 

En dimension är inte en plats, utan ett tillstånd av medvetenhet, eller ett tillstånd av varande, som har exakt samma vibrationsfrekvens eller resonans!

 

Det finns fem kartlagda tillstånd av medvetenhet hos mänskligheten, som exakt matchar de första fem dimensionerna i detta Universum!

 

Det högst officiellt kartlagda medvetenhetstillståndet på Jorden, är hjärnvågor av Gammatillstånd.

 

Gamma är ett högfrekvent tillstånd då känslor av lycka, skönhet, förundran, kraft och otrolig kärlek uppstår!

 

När ni är som mest lyckliga, förälskade, upplyfta, upprymda och bara känner er helt “WOW”, då är ni i ett Gammatillstånd.

 

Fram till nu i Jordens historia, har invånarna på Jorden bara uppnått detta tillstånd ett fåtal gånger, under en inkarnation!

 

När ni hör beskrivningarna om himlen, av de som har upplevt den tidigare, så är beskrivningarna alltid lika; Det är otroligt vackert och sinnet upplever mycket högre nivåer av information och hänryckning!

 

Gammafrekvensen är 40-100 Hertz, och matchar vibrationen i den 5:e dimensionen!

 

Frekvens eller vibration mäts i Hertz, och Schumannresonanssystemet reflekterar den aktuella mätningen av den totala frekvensen, i det elektromagnetiska fältet på planeten Jorden!

 

Nu, lite mer klargörande om allt detta:

 

I gamla texter, undervisade den Plejadiska Mästaren Jesus ​​(JUH MAN UEL) Jorden, om denna vackra himmel, på samma sätt som vi fortfarande gör för er!

 

Den Stora Mästaren berättade om Konungariket i Himlen för många på Jorden!

 

Första dagen av sin stora mission så fick han frågan, ”Var finns detta Konungarike och när kommer det?”

 

Han svarade, ”detta Konungarike finns alltid här, det finns inom er och inom alla runt omkring er (precis som nu). Ni kan bara inte se det ännu”

 

Så låt oss nu fortsätta med denna stora undervisning …

 

Om detta Himmelska Konungarike, den Nya Jorden, 5D finns inom oss, varifrån kommer det?

 

Det måste komma från det enda stället det existerar, inom er, Stora Ni!

 

Förstår ni nu till fullo hur detta fungerar?

 

Några religionsläror från Matrisen säger att, ”en vacker morgon kanske ni flyger iväg till Himlen!”

 

Låt oss berätta om det Himmelska Riket, och ge er en grundlig men enkel undervisning:

 

Om himlen inte är en plats, vart flyger ni då?

 

Vi ska berätta som det är, att den enda tid och plats (utrymme) som existerar i den universella uppbyggnaden, är här och nu!

 

Vad menar vi då?

 

NU är den enda tid som finns, har alltid varit och kommer alltid att vara!

 

Här, är det enda utrymme som existerar, har alltid varit och kommer alltid att vara!

 

Vi tar oss lite djupare in i ämnet, och bevisar att ni bara är de ni alltid har varit, och alltid kommer att vara, men för sakens skull så spelar vi det här spelet med er, och vi gör det för att det verkligen är spännande !

 

Tillbaka till tid och rum, eller ”RUMTID” som vi gillar att kalla det!

 

”NU” är den enda tiden och ”HÄR” är det enda rummet, fattar ni?

 

På ett humoristiskt sätt bruka vi gilla att kalla den Ultimata Rumtiden, ”NUHÄR”, Eftersom den innehåller den enda verkligheten, NU och HÄR!

 

Vet att detta är Mästarens Hemlighet!

 

Med denna härledning i åtanke, kanske ni har räknat ut att om ni är sanna, och det är ni naturligtvis, då kan ni börja tillämpa den enda sanna verklighet som existerar, nämligen Här och Nu!

 

Är ni med?

 

Låt oss förklara lite mer ..

 

De flesta 3D-människor försöker existera i anti-realiteter, av dåtid eller framtid!

 

Vi säger, försöker att existera, för när någon gör så, börjar de bli splittrade och börjar motarbeta själva existensen, och det blir ett mycket plågsamt, mödosamt och meningslöst framåtskridande, som orsakar allvarliga problem!

 

Två enkla exempel av att leva i det förflutna (i sinnet), med några trauman eller draman som inte längre existerar, gör att man konstant oroar sig för framtiden!

 

Solen stiger upp och går ner varje dag, men allt detta händer fortfarande NU!

 

I morgon är det fortfarande NU!

 

Minns att Mästaren hade hela sitt fokus Här och Nu, för det var hans utvecklade tillstånd av högre medvetenhet!

 

Små barn är de bästa Mästare vi känner till, för här och nu är den enda verklighet de känner till och lever i!

Barn är mestadels lyckliga, kreativa, produktiva och friska, i detta tillstånd av varande!

 

Har ni inte märkt, att när ni är helt inne i en melodi som spelas, när ni skapar ett konstverk eller gör något annat ni älskar att göra, då står tiden still, och det är så fantastiskt att världen upphör att existera för ett ögonblick. Det är det tillståndet av varande, som vi talar om i denna undervisning!

 

En annan benämning för denna RUMTID av Här och Nu, kallas Nollpunkten, eller Enighet!

 

I den 5:e dimensionen, Himlen och Gammatillståndet av varande, finns allt inom samma punkt av Tid och Rum, och det är detta ni stiger upp till!

 

Vid denna nivå, krävs ingen energi från er för att göra, vara eller få allt ni kan föreställa er!

 

Universum förser er på denna nivå med 100% av den energi som krävs, för att manifestera ett solsystem, en planet, en ny bil, den perfekta kroppen, ett vacker hem, tvillingflammans mest perfekta älskare, ett drömliv eller obegränsade tillgångar!

 

Vi ska berätta mer om hur lätt ni kan få allt detta, senare i vår undervisning…..

 

Nu Kära Ni,

 

Om Himlen och den 5:e dimensionen är ett tillstånd av varande, som resonerar till en specifik frekvens, så är enda sättet att (i denna verklighet eller dimension) höja er frekvens för att matcha den!

 

Vad innebär det att höja frekvensen och hur uppnås det?

 

3D-Jorden och mänsklighetens resonans, är runt 7,8 Hertz! Har alltid varit och kommer alltid att vara!

 

Archons skapade 3D-Matrisens sammansättning, vilken vibrerar ännu lägre!

 

Den 3:e dimensionen ökar inte i frekvens för att matcha 5D, eftersom dimensioner är universella konstanter som inte förändras!

 

 

 

Dimensioner har helt separata verkligheter, som inte har något gemensamt förutom en sak:

 

Ni!

 

Faktum är, att ni existerar precis just nu, i alla de 12 primära dimensionerna av detta universum, men troligtvis så är ni bara medvetet medvetna om de första få dimensionella nivåerna.

 

Detta Universum har oändligt många dimensioner, som alla är i resonans till olika Frekvenser!

 

Detta högfrekventa ljus kommer inte från Jordens Sol, utan härstammar från Sagittarius (Skyttens) konstellation i den Galaktiska kärnan, och emitteras från Centralsolen i den 5:e dimensionen! Benämningen som Jordens astronomer använder för Centralsolen, är SGR DASH A!

 

Det senaste stora inflödet av Gammaljus kommer inte slumpvis, utan sänds till Jorden med stor intention, och med ett stort syfte för de välvilliga ljusa krafterna, som finns här i vårt solsystem nu, för att hjälpa till med mänsklighetens evolution!

 

Vilken effekt har detta Gammaljus på människokroppens DNA?

 

Rysk vetenskap bevisar att laserljus med Gamma omvandlar DNA från en sort till en annan, inom några timmar! Friska stamceller kan också överföras via strålar av Gammaljus direkt till en sjuk arvsmassa, vilket helt omvandlar arvsmassan till ett friskt tillstånd!

 

Förstår ni konsekvenserna av denna fantastiska process?

 

När det gäller mänskligt DNA: (Mestadels Stjärnfön just nu) så omvandlar Centralsolens Gammaljus, de 3-dimensionella, 2-strängade mänskliga DNA-spiralerna till 5 strängar, DNA-strängar, Änglavarelser!

 

Det kan låta främmande och som nonsens för vissa, men inte om ni är uppväckta stjärnfrön och har tillgång till Hög nivå av kunskap!

 

Ni håller inte på att förvandlas till änglar, ni är det redan!

Har alltid varit och kommer alltid att vara!

 

När alla era DNA-strängar tänds upp igen, så kommer ni att minnas och veta vilka och vad ni är!

 

I er mest utvecklade form, har ni ett perfekt, 12-strängat DNA, Gudomliga varelser, inget inte mindre än GUDAR!

 

Har inte Mästaren Jesus sagt det om er alla?

 

Vi säger er sanningen, ni är alla Gudar och ni har inga gränser!

 

Vid denna punkt i er spirituella resa, är det helt OK att säga, jag är en Gud under utbildning, och jag behöver bara minnas hur jag ska vara, och vem och vad jag verkligen är!

 

I den vilseledande, kontrollerande 3D-matrisens illusion, har mycket gjorts för att ni skulle glömma bort eller distraheras från sanningen, och de ni verkligen är!

 

Vi fortsätter vår undervisning ,,,

 

Om ni verkligen är Gudar, så borde det väl visa sig? Ni skulle då ha möjlighet att göra allt ni kan föreställa er, eller skapa utan någon begränsning!

 

Förstår ni vart vi vill komma med detta? Det vet vi att ni gör, och snart greppar ni allt!

 

Vi berättar sanningen, ni kan få, göra eller vara vad som helst, precis nu!

 

Ni är alltings skapare, oavsett om ni är helt medvetna om det eller inte, särskilt beträffande era egna livserfarenheter!

 

Ett litet klargörande::

 

Under resten av denna undervisning kommer vi att använda ordet manifestera, istället för skapa!

 

Det är viktigt att notera att ni nu inte skapar någonting, och ingen annan gör det heller!

 

VARFÖR?

För allt är redan skapat!

 

Vem skapade det? Vi tror att ni vet svaret!

 

Eftersom alla saker ni någonsin önskat er, utan begränsning, redan är skapade, så det finns ingenting att skapa, men hur kan ni då skapa en Ny Jord eller ett eget drömliv, när ni vid någon tidpunkt vill det?

 

Först av allt, E = MC SQUARED!

 

Energi = Massa och Ljus samt allt i Universum!

 

Energi är allt och allt är energi och inte materia! Det ni tror är materia är bara vågor av energi, om ni tittar närmare på det!

 

Kvantfysiken visar att allting i universum helt enkelt är sammansatt av universell energi, som vibrerar vid olika frekvenser!

 

Med denna förståelse, är den korrekta benämningen här ”att manifestera” istället för ”att skapa”!

 

Som vi tidigare sagt så är allt, inklusive en miljon dollar, något ni kallar materiellt, men existerar i energetisk form i detta universum!

 

Det finns också en version av er, som redan nu njuter av de saker ni som mest önskar, precis nu, på en annan nivå, men ni måste anpassa er energi i nu-ögonblicket till den exakta versionen av er själva, för att kunna njuta av det ni önskar!

 

Ett enkelt sätt att göra detta på, är att på alla sätt börja vara den versionen av er själva!

 

Vi kommer också att berätta om ett viktigt universellt faktum för att kunna manifestera, som ofta förbises:

 

Saker och ting kan bara manifesteras i nu-ögonblicket, och på den enda plats som existerar: Här!

 

Mer om detta senare …

 

De energetiska formerna av allt som finns, kallas kvantmöjligheter inom kvantifysiken, vilket är den universella vetenskapen som bäst förklarar hur detta universum fungerar!

 

Ni är gudomliga varelser med obegränsad gudomlig kraft, vilka har förmågan och en fri vilja, för att helt enkelt kunna välja vilken som helst av dessa möjligheter för er själva!

 

Hur väljer ni då specifikt något som passar era önskningar, från riket av obegränsade kvantmöjligheter?

 

Vi kan berätta, att ni inte nödvändigtvis behöver be om det för att bli gynnade av någon högre makt, som kan ge er det ni önskar för att ni gjort er förtjänta av det!!

 

Inget av detta stämmer, och det kan vara på tiden att många förstår vad som verkligen händer här!

 

Att ge sig in i det fantastiska riket av kvantfysik:

 

Emedan spiritualiteten är huvudsaken i er själs evolution, så är vetenskapen om hur det fungerar i detta Universum, precis lika viktigt! Båda delarna av ekvationen krävs för att ni ska kunna fungera som hela och fullständigt realiserade, gudomliga varelser!

 

Kvantfysiken bevisar att när ni tillför energi (fokuserar, tänker eller gör en insats) för något, så förorsakar det en universell vågfunktion med kvantmöjligheter i allt som existerar, genom att den störtar in den fysiska, materiella saken eller situationen ni riktade energin till.

 

Enkelt förklarat, ert energetiska fokus på något gör att det kommer att framträda eller existera!

 

En varning här är:

 

Universum bryr sig inte om ifall energin ni använde var en hög vibrationell, positiv energi eller en låg vibrationell negativ energi!

 

I detta universum säger kvantfysikens lagar (lagen om ett) att ”Lika energi attraherar lika!”

 

Ni drar till er sådant som matchar ert energetiska mönster!

 

Det är valet ni gör, av alla kvantmöjligheter som existerar i detta Universum, och detta blir hur er verklighet manifesteras!

 

Inom kvantfysiken kallas ni för ”observatören”, och observatören orsakar en energetisk våg (av alla universella energetiska möjligheter), som störtar in i en fysisk partikel (3D:s verklighet) när ni observerar, tittar eller fokuserar på den!

 

När ni slutar observera vågens form, så blir den en partikel av materia, sedan återgår den till en våg av möjligheter, upphör att existera i fysisk form, eller det ni kallar verklighet!

 

I enkla termer, det ni ger energi till eller fokuserar på existerar (i er verklighet), och det ni inte fokuserar på existerar inte (i er verklighet)!

 

Det finns en personlig och en kollektiv version av detta fokus! I det Himmelska Riket, är båda dessa versioner en och samma, eftersom vi alla bokstavligen är en och samma varelse!

 

De krafter som haft kontroll, visste om denna hemlighet sedan eoner, men har dolt den för massan!

 

Det var en enkel metod för att några illvilliga varelser, skulle kunna ta kontrollen över en hel planet, bebodd av miljarder kännande varelser!

 

Allt de behövde göra var att helt enkelt kontrollera det ni fokuserar på, eller det ni ser!

 

Programmering via TV, massmedias nyheter, matrisens religiösa system, offentlig utbildning och alla andra fundamentala 3D-system, utför alla ett skickligt arbete!

 

Om ni till fullo förstod den selektiva, negativa programmering som presenteras dagarna i ända för massorna på matrisen, så skulle ni snabbt förstå hur denna värld kom att hamna i ett så dåligt tillstånd!

 

Kollektivet är totalt ansvariga för att ha manifesterat den nuvarande världens situationen i 3D!

 

Saken är den, att 3D-människorna inte har någon aning om att de lever i en programmerad verklighet och att de luras, så spelet fortsätter varje dag som vanligt! Så har det varit under åtminstone de senaste 350 000 åren på Jorden!

Naturligtvis, så är de varelser som skapade dessa bedrägliga illusioner för människorna att fokusera på, de som är skyldiga!

 

Ända sedan begynnelsen av alla dessa närmare 350 000 jordår, var planen att hålla mänskligheten i mörker, genom att först deaktivera tio DNA-strängar, och sedan hålla all kunskap och information om saker och ting blockerad från allmänheten, och för det tredje, genom att tänka ut en kontrollerad och programmerad verklighet, som mänskligheten kunde ha sitt fokus på hela tiden, under sitt liv på 3D-matrisen!

 

De goda nyheterna är, att vilken stund som helst så kan vem som helst vakna upp, och upptäcka de avskyvärda och traumatiska tricken de använt sig av, för att lura mänskligheten under eoner, enbart med syftet att skörda deras livskraft!

 

Som om det inte var nog, så har de också fångat mänskligheten i en reinkarnationsloop, endast med avsikten att kunna skörda denna själsenergi, om och om igen under hundratusentals år!

 

När någon vaknar och förstår vad som verkligen inträffat, så kan det bli ganska så chockerande, och det kan behövas tid för att kunna hantera det! Men vi försäkrar er om att man kan komma över chocken, och börja ta ansvar för sin egen suveränitet, sin egen energi och sina egna manifestationer!

 

Kom ihåg Stora Ni, att ljus är information och mörker är helt enkelt en brist på det!

 

När ni inte har information finns ni i mörkret, och det är riktigt smärtsamt för själen!

 

Ha hopp, för ljuset har kommit in i denna värld nu, och är här för att ta fram allt som gömts, så att mänskligheten ska kunna bli medveten!

 

Mer om att manifestera er verklighet…..

 

Större delen av tiden i 3D, attraherar människorna det motsatta till det de vill ha, eftersom energin de utstrålar på vissa nivåer matchar en låg vibration, och får då tillbaka till den fysiska verkligheten, det som matchar!

 

Matrisen vi talar om fungerar som en holografisk skärm på en dator, som helt enkelt visar den energi som studsar ut genom den!

 

En viktig förståelse

Det första som får saker att manifesteras på ett lyckat sätt, genom det ni önskar är

då det kommer till förhållanden och acceptans, att ni är 100% ansvariga för, och bestämmer helt, det som händer och finns i ert liv precis nu!

 

Detta kan vara ganska utmanande till att börja med, eftersom ni vet att ni har attraherat allt bra eller dåligt, och de situationer som hänt i er verklighet! Inget av detta är ert fel, och ni ska inte klandra er själva, det är bara det att ni är ansvariga för det, eftersom någon del av er energi orsakade att det manifesterades i er verklighet! De goda nyheterna är att, det är inte de ni är, det är de ni var och det räknas inte! Det som räknas är det ni gör nu, härifrån och framåt!

 

Ni kan ändra på allt om det inte är i linje med er, och det ni verkligen är!

 

Mästaren kommer slutligen till det faktum, att han är helt suverän i det här universumet, och ingen varelse står över honom, ingen kontrollerar honom, han behöver ingen tillåtelse från någon så kallad myndighet eller någon annan för att göra det han önskar, och han fungerar i harmoni med allt liv, skadar aldrig någonsin någon eller något! Han lever enligt egna villkor, och lyfter då hela världen!

 

Kära Ni, när ni väl blir medvetna om att ni gör allt, både det ni kallar gott och ont, så måste ni komma till den punkt då ni bara manifesterar saker som är i anpassning med er själ, avsiktligt och med stor intention!

 

Om någon inte är medveten om att de alltid attraherar saker, och manifesterar dem sin verklighet, så ändrar det inte det faktum att de manifesterar verkligheten!

 

Problemet är, att de flesta 3D-människor manifesterar en kaotisk värld av misstag, genom att inte ha någon bestämd intention eller förståelse för det, och de attraherar då de energier i den här världen, som överensstämmer med vibrationen de befinner sig i!

 

Återigen, den energi som är orsaken till att denna kaotiska 3D-verklighet manifesterats, hade planerats och bestämts för mänskligheten av de illvilliga varelserna, för att skapa det här utfallet!

 

Önskan från de illvilliga på 3D-matrisen var att manifestera låg vibrationell energi, vilken är orsaken till allt mänskligt lidande!

 

Varför? Återigen, för att vissa astrala entiteter av 4D som kontrollerar Jorden, ska kunna få näring via energin som kommer genom trauman, för att kunna överleva!

Thomas evangelium börjar med detta vackra:

 

Låt sökaren fortsätta söka tills dess han finner!

När han finner sanningen, kommer han att bli chockerad!

Efter detta kommer han att vila, och

efter detta kommer han att regera över allt!

 

Vi tror ingen sanning någonsin har varit större, för Planeten Jordens stora uppvaknande!

 

Ni manifesterar alltid er verklighet, vare sig ni vet det eller inte, har alltid gjort och kommer alltid att göra, men skulle det inte vara bättre att manifestera avsiktligt, för att matcha det ni verkligen vill ha och skapa en bättre värld för alla, genom att ni vet att ni har 100% kontroll över allt?

 

Det är den ultimata Gudskraften!

 

Vi hoppas att det nu gick upp ett ljus för er, ett stort ögonblick av uppvaknande!

 

I så fall gjorde vi vårt jobb!

 

Förstår ni nu hur ”händelsen” kommer att utspelas på Jorden?

 

Förstår ni varför mänskligheten i 3D, inte har upplevt friheten ännu?

 

Det kommer absolut att komma en massiv ljusstråle, och medvetenhetens frihet kommer då att explodera runt om på Jorden, när Stjärnfrönas kollektiv helt har anpassat sig till detta!

 

Detta är det stora uppvaknandet, som ni känner till!

 

Om Låga Vibrationer

 

En del känslomässig energi som vi förbiser och som manifesterar en oönskad verklighet är:

 

Oro – Oro är helt enkelt rädsla och är en av de lägsta vibrationerna i Universum!

 

Oro kollapsar vågens funktion, och blir till det ni försöker undvika!

Motstånd – att mota bort saker, undvika, protestera, klaga och kämpa emot, är exempel på ett energetiskt fokus, som ger er den mest oönskade verklighet ni kan föreställa er!

 

Mästaren har en gyllene regel: Vibrera alltid högt!

 

Detta kan låta omöjligt, som fantasier eller önsketänkande, men det borde vara mål nummer ett för er i livet, punkt!

 

Hur ska ni kunna vibrera högt, när ni bli störda av att lågt vibrerande energier, kommer in i ert eteriska fält?

 

Plejadiernas svar: Ta er bort från dessa energier, både fysiskt och eteriskt!

 

Det enkla sättet att stoppa lågt vibrerande energier från att penetrera ert aurafält, är att helt enkelt säga nej till de som försöker stjäla er livskraft!

 

Nej, är den Universella kraft som bryter alla oönskade kontrakt, och skär direkt av den negativa energisträngen !

 

När ni säger nej, så mena det, gör det bestämt och håll er till er gräns, och ni kommer genast att börja få hela er livskraft tillbaka!

 

Hur manifesterar ni kärlek från någon annan varelse?

 

Det finns bara ett sätt, och det är att först och främst visa er själva den högsta nivån av kärlek, sedan kommer hela världen att visa er sin djupaste kärlek.

 

Anledningen till att det verkar vara en sådan omöjlig uppgift, är att de flesta 3D-människor sätter andra före sig själva, och för det andra har de lågt egenvärde!

 

Att ha sund självrespekt och kärlek till sig själv är rätt, och innebär absolut inte att vara egoistisk!

 

Att älska er själva ovillkorligt först och sedan alla andra på samma sätt, är det största ni kan göra, och det är början till himlen, säger vi!

 

Hur kommer ni över en hjärtesorg snabbt?

 

Har ni lagt märke till när att när ni känner sorg i hjärtat över någon ni vill vara nära, och den lämnar eller dumper er, så kan det nästan verka omöjligt att sluta tänka på den hela tiden! Det kan hålla på i dagar, veckor och till och med månader, om det inte tas om hand på rätt sätt!

 

Vad är det då som händer?

 

Er energi läcker ut ur ert aurafält!

 

Anledningen till att det gör så ont, är att er livskraft dräneras när ni fokuserar på den andra personen!

 

Så, hur kommer ni över hjärtesorgen snabbt?

 

Plejadiskt svar: Det finns ett grundläggande sätt!

 

Ta tillbaka allt fokus på er själva!

 

Hemligheten är att ni inte kan fokusera på två saker samtidigt, så i det här fallet, fokusera på er själva, det ni själva vill och det som gör er lyckliga!

 

Att vara förälskad gör er själva lyckliga, inte den andra personen, och som vi tidigare sa, börja ge er själva denna otroliga kärlek först, genom att fokusera på manifestering av ett nytt, underbart och lyckligt liv, och ni kommer snabbt att få det!

 

Till att börja med, så måste ni vara väldigt medvetna om att ert fokus irrar iväg, och eteriskt hamnar på den andra personen !

 

Tvinga då tillbaka er uppmärksamhet och fokusera på er själva, och det kommer snart, innan ni vet ordet av, att börja kännas bättre, sedan är ni på rätt spår igen!

 

När ni är lyckliga, positiva och kärleksfulla, så kommer ni automatiskt att dra många fler saker till er!

 

Varför? Eftersom ni är perfekt anpassade när ni är på det sättet!

 

Det är helt enkelt ett medvetet val, och det behövs bara lite övning, innan det blir de ni är!

 

Fast, huvudorsaken till att ni är gudomligt anpassade, är för att ni visar er själva kärlek, eftersom Gud är kärlek!

 

Vem är denna Gud?

 

VI tror att ni kanske vet vem det är!

 

Var så, var Kärlek, och ni får uppleva en gudomlighet av högsta graden!

 

Kärleken är den kraftfullaste kraften i Universum, och det är de och vad ni verkligen är!

 

Fråga er själva, på vilket sätt kan jag visa mig själv kärlek, acceptera svaret och skynda er att ändra ert sätt!

 

Det finns inget större vi någonsin kan lära er!

 

Kollektivt kontra personliga manifestationer

 

Någon kommer att säga, jag gör min del för att manifestera positiva saker, men den där negativa killen eller tjejen där borta, trasslar till manifesteringen!

 

Sedan kan ni säga, inget undra på att vi lever i en skruvad värld!

 

Här är den korrekta läran beträffande detta:

 

Först och främst, bry er inte om vad andra gör, aldrig någonsin, punkt! Det är det första misstaget!

 

Fokusera alltid på er själva, punkt! Minns ni vad vi sa om att fokusera på annat, eller på vad andra gör? Er livskraft börjar då försvinna från er till de andra, och tro oss, det blir ganska så smärtsamt och destruktivt.

 

Till sist, så är ni också de andra personerna, så om ni kan bemästra er själva, så kommer de att ändra sig i linje med er! Detta är, återigen, hur Universum fungerar!

 

”Om ni vill förändra världen och göra den till en bättre plats, förändra er själva först och bli bättre, så kommer ni slutligen att få se den förändring ni är!”

 

När kollektivet av stjärnfrön på Jorden greppar detta helt, och andra gör detsamma, så kommer slutligen Händelsen på planeten Jorden!

 

Detta är enigheten av medvetenheten vi talar om, den medvetna versionen om den stora fysiska solstrålen av ljus, och detta är den kollektiva starten av den Nya Jordens verklighet, som vi alla på planeten har längtat efter så länge!

 

Som vi sa i vår senaste överföring, all data i detta kosmos pekar på våren 2020, i 3D-tiden av den moderna mänsklighetens historia, som den tid då den stora händelsen med en Solblixt ska komma!

 

Döm inte utifrån det ni tror er se i 3D-världen, eftersom många saker kommer fram på många nivåer, för att åstadkomma allt detta!

 

Det som med säkerhet kommer att hända är, att 4.5 miljarder stjärnfön stationerade på planeten Jorden, kommer att höja sina vibrationer till en Gammanivå med 40-100 Hertz, och 5 DNA-strängar kommer att aktiveras helt!

 

Vid denna punkt, kommer hela den yttre verkligheten att visa sig som en kollektiv verklighet!

 

5D-nivån från Himlen kommer att nås på en kollektiv nivå, och Himlens verklighet kommer till fullo att manifesteras på Jordens yta, och kommer för första gången att varseblivas på denna planet!

 

Minns att alla varelser och alla saker i Kosmos, är 100% anslutna och förenade på den medvetna nivån, och det gäller också Änglarnas högre krafter av ljus, som hjälper mänskligheten!

 

Vet också att dessa högre varelser inte är separerade från er, för de är era Högre Själv som kommer för att hjälpa er!

 

De är heller inte varelser från någonstans långt borta, de finns i Himlen eller i rymden, eftersom det inte finns något “där uppe”, utan bara här?

 

Till sist, dessa högre gudomliga änglavarelser finns med er precis här, som ni själva!

 

Metafysik av manifestation

 

Psyko – Fysiologiskt grundtillstånd:

 

Alla upplevelser ni har, har ni bara på grund av specifika vågmönster i hjärnan.

 

Om era hjärnvågors mönster ändras, så kommer er upplevelse att ändras!

 

Det är så enkelt det bara kan!

 

När ni börjar komma i resonans med Gammanivån på 40 Hertz, och håller er kvar där, så kommer ni att uppleva den lyckliga Himlen på Jorden, och ni kommer att ha transcenderat alla lägre plan, och allt mänskligt lidande!

 

Om ni är i resonans till något som är lägre än detta, så kommer ni att uppleva en verklighet av 4D, eller till och med, sänka er till 3D-nivå, och som ni vet så blir det inte särskilt trevligt!

 

Viktigt att notera här:

 

Om saker går riktigt, riktigt bra för er i 3D, så beror det på att ni fungerar från ett 5D-perspektiv, medan era fötter finns kvar på marken i 3D!

 

Att vara medveten om, och fungera på ett bra sätt i flera dimensioner, är huvudorsaken till det!

 

Saker kan verka kompakta i 4D, när ni observerar de mänskligt åstadkomna 3D-sakerna, men om ni ser över gatan, bort från byggnaderna av cement och stål, så kan ni lägga märke till vackra levande träd, och ett naturligt landskap!

 

Detta är 5D-Himlen precis intill er i 3D, hela tiden!

 

De högst vibrerande sakerna, är alltid enkla och naturliga!

 

Den gamla, lågvibrerande Jordmatrisen i 3D, har ett tillstånd av medvetenhet, medan den Nya 5D-Jorden från Himlen, har ett snabbare vibrerande tillstånd av medvetenhet.

 

Den yttre fysiska upplevelsen av dessa 2 världars verkligheter eller plan, har en fysisk manifestation som helt enkelt passar till frekvensen av det tillståndet, eller dimensionen!

 

Med en exakt anpassning till de 12 dimensionerna av detta Universum, så kan ni uppleva de 12 viktigaste tillstånden i det!

 

Just nu är vi fokuserade på det 5:e tillståndet av varande, det som kallas den 5:e dimensionen, Himlen, Nirvana, Lycka, Hänryckning etc …

 

Detta tillstånd kan också refereras till som enighet, stillhet, nollpunkten och nollpunktsfältet! I denna medvetenhetsnivå är det möjligt att göra otroliga saker, och ni själva förbrukar nästan ingen energi!

 

Tillståndet av varande, eller de dimensioner vi talar om här, mäts i frekvens, Hertz!

 

Gammatillståndet av medvetenhet, (5D), är ett glädjefyllt tillstånd att vara i, där båda hjärnhalvorna (den manliga och kvinnliga), är helt sammanslagna och fungerar på ett koherent sätt.

 

Genom att 5D inte är en plats, utan ett energetiskt tillstånd inom er, kan och kommer det att manifesteras som er yttre uppfattade fysiska värld eller verklighet!

 

Det beror på att ni alltid, till 100%, manifesterar er fysiska verklighet genom er vibration.

 

I kontrast till detta, om er inre vibration blir tillräckligt låg, så kommer ni med all säkerhet att manifestera ett helvete!

 

Det är helt enkelt så Universum fungerar, och så fort ni bara får en liten del av gudskraften, så börjar ni manifestera med en positiv, högvibrationell intention, och då börjar allt det otroligt magiska att hända runt omkring er!

 

I Gammatillståndet (5D) börjar ni manifestera kraftfullare och snabbare än i 3D, och ni börjar på denna nivå att experimentera ännu mer, med er nya Gudomliga skaparkraft!

 

Under tiden som vi går mot 2020 och den stora Solblixten, så arbetar välvilliga ljusa krafter dygnet runt, för att hjälpa alla Ljusvarelser som är stationerade på Jorden att manifestera en ny värld, då alla varelser på Jorden kommer att bli fria, få överflöd, bli helt friska och för evigt leva i fred och glädje!

 

Den första och största hemligheten för att kunna manifestera vackra saker, är att må bra! Ni bör se till att ert välmående får högsta prioritet!

 

Det grundläggande sättet för att må bra, är att endast använda naturliga, hälsosamma saker, för de fysiska, mentala, emotionella och eteriska kropparna!

 

Hur ni kan uppleva 5D nu:

 

Den 11-11-2018, kom 5D-frekvensen med 40-100 Hertz Gammanivå till planeten Jorden, för att en stor astral uppstigningsblockering tagits bort av Ljusets Styrkor!

 

Vid den tidpunkten av uppstigning, uppnåddes den högsta planetära medvetenheten i historien, runt hela globen!

 

Sedan dess har 5D-vibrationen funnits helt tillgänglig för alla på Jorden, för första gången i modern historia!

 

Så, hur flyttar ni in i 5D?

 

Det enkla svaret är, bara var i det!

 

Börja vara den 5D-varelse ni är!

 

Börja leva och uppföra er som de Änglavarelser ni redan är!

 

Fråga er själva, vad skulle vara karaktäriserande för en 5D-varelse?

 

Börja vara och leva på det sättet nu, och ni kommer att börja att uppleva 5D!

 

Här kommer ytterligare en instruktion, för att börja uppleva en personlig 5D-verklighet nu:

 

Ni måste avlägsna ert fokus från 3D så mycket som möjligt, håll er borta från externa distraktioner, spela rekommenderad, 5D-kodad, 40-100 Hertz-musik (som omedelbart lyfter er vibration) i ert headset, och låt den spela i bakgrunden medan ni ger ert fokus till något av det som följer:

 

Välvilliga Himmelska Varelser

Himlalika Landskap

Den Nya Jorden

Frihet

Kärlek

Frid

Glädje

Överflöd

Hälsa

Era drömmar och önskningar

Era åtaganden

Alla saker ni är tacksamma för!

Helig geometri

Vacker konst

Roliga och spännande saker

De ni älskar mest

 

Ni förstår vad vi menar!

 

Om ni gör detta i 10-20 minuter, så kommer ni att börja känna och uppleva 5D-frekvensen (av Himlen och den Nya Jorden). Gör sedan detta upprepade gånger, hur ofta ni vill under några dagar, så kommer det helt automatiskt att bli ert konstanta tillstånd, medan ni är i 3D.

 

Det ni gör när ni förstår innebörden i det här, är att ni ser 3D-verkligheten runt omkring er med nya 5D-ögon, och då kommer den nya Jorden att börja manifesteras, och stanna för gott!

 

Detta Gammatillstånd av 5D, är ett tillstånd av glädjefylld medvetenhet, där er vänstra hjärnhalva (3D-Alfa) och er högra hjärnhalva (5D-Gamma), hädanefter börjar arbeta tillsammans, med multidimensionell perception och funktion!

 

Denna avsiktliga 5-dimensionella fokusstrategi är endast nödvändig till en början, för att få er att stanna kvar på 5D-nivån, medan ni vandrar omkring i 3D! Efter ett tag med detta fokus, kommer processen automatiskt och stannar sedan kvar, eftersom er DNA-kod förändras och fastnar i processen!

 

Kära Ni, ni förändras, snabbare än någonsin till den högre varelse ni redan är!

 

Plejadierna kallar händelsen, det största evolutionära språnget i mänsklighetens historia!

 

Vid detta skede har Ljusvarelserna på Jorden, blivit riktiga Galaktiska medborgare, och börjar styra sig själva och livet som sådana!

Vid denna punkt i evolutionen, börjar ni vara den högsta tänkbara versionen av er själva, och ni börjar helt och håller leva från hjärtat!

 

En epok i mänsklighetens evolution, infinner sig precis nu kära ni, där en förflyttning till personlig suveränitet börjar ta plats i massans kollektiva nivå!

 

Andra verktyg för att stärka er manifestationskraft!

 

Alla verktyg som höjer er vibration, rekommenderas som hjälp för att stärka er naturliga manifesteringsförmåga!

 

Dessa verktyg inkluderar:

 

Yoga

 

Meditation

 

Konst

 

Musik

 

Natuen

 

Helig kunskap

 

Kristaller

 

Särskilt Andarakristaller.

 

Varför Andarakristaller?

 

Andara är de enda kristaller som är i resonans med 5D, och de omvandlar 40-10 Hertz Gammaljus direkt in i Aurans fält, och förstärker den eteriska energin för processen av manifestation, upp till flera tusen gånger om!

 

Detta är uråldrig och avancerad teknisk kunskap som tagits hit av Plejadierna, Lemurianerna och Atlantierna!

 

Det stora vita Lemuriska brödraskapet och Atla-Rahs präster, samt alla hemliga sällskap på Jorden, har än idag tillgång till denna kunskap!

 

Vid denna tid kanske många av er har upptäckt, att ni kan manifestera allt utan gräns, bara genom att sända iväg tanken och känna energin som överensstämmer med det ni vill ha, men att vara framgångsrik 100% av tiden, och att ha full kontroll över denna process, kan vara utmanande från 3D-nivån!

 

Det är ett faktum, som de antika samhällena på Jorden och de avancerade varelserna i dessa Kosmos vet om, att processen av manifestering kan accelerera upp till tusentals gånger i hastighet och kraft, genom att använda Kristaller som förstärkning för att boosta någons Auriska energifält!

 

Kvartskristaller är ett exempel på förstärkare, men de metafysiska egenskaperna hos monatomiska Andarakristaller, gör dem mycket mer kraftfulla än kvarts!

 

Äkta Andara innehåller spår av kvarts, men superledarens egenskaper i det monatomiska, fungerar på en mycket högre nivå än alla andra 3D-kristaller!

 

En Andarakristall av 5D, är bokstavligen en bit av en avancerad, yttre världs teknik, vilken fungerar som en multidimensionell port, direkt till den 5:e dimensionen!

 

En Andarakristall är en mini-stjärnport, som ni kan hålla i er hand!

 

Andara reflekterar solsken från den centrala Solen av den 5:e dimensionen, in i ert personliga energifält!

 

Plejadierna har tagit fantastisk teknologi och kunskap till Jordens invånare från begynnelsen, och en av de största gåvorna till oss här, var kunskapen om kristaller och de heliga geometrimönster de emitterade!

 

Äkta Andara

 

Endast äkta Andarakristaller höjer nivåer av medvetenhet, healar kroppens system och fungerar som kristallförstärkare.

 

Äkta Andara är:

 

Uråldriga

Uppgrävda ur jorden

Innehåller inte bly

 

Är alltid en blandning av andra naturliga jordkristaller, vanligtvis kvarts!

 

Äkta Andara innehåller alltid spår av mikroskopiskt monatomiskt, prima matra ‘Eterium’-stoft och sällsynta jordmineraler.

 

Många jordvarelser upplever fördelarna med Andarakristallteknik, för att manifestera 5D:s himmel på Jorden, genom att de höjer sin vibration och får ta emot stor healing!

 

Eget vittnesmål

 

Våra egna och vittnesmål från tiotusentals Ljusvarelser, bekräftar att Andarakristaller fungerar!

 

De är bokstavligen magiska och enda sättet att få veta, är att arbeta med dem personligen!

 

Bevis och vetenskap!

 

Det finns ett test som kallas spektroskopisk analys, som helt säkert kan verifiera närvaron av monatomiskt eterium!

 

Detta test är mycket komplext och mycket dyrt, men är 100% rättvisande och vetenskapligt!

 

Det enklaste, egna testet för äkta Andara, är att placera en eller fler Andarakristaller nära ert Aurafält, och sända era högsta och mest positiva intentioner till dem. Se sedan hur fort dessa intentioner visar sig fysiskt. Ni kommer verkligen att bli förvånade av resultaten!

 

Andarakristaller är extremt kraftfulla medvetenhetsförstärkare, som får er eteriska energi att manifesteras fysiskt, 1000 gånger snabbare än när inga sådana finns närvarande.

 

Med detta sagt vill vi också tillägga, att kristallerna också förstärker låga vibrationer i Auran med lika mycket styrka och hastighet, så det är viktigt att vara på det klara med det, innan man börjar arbeta med dem!

Den högre undervisningen säger:

 

”Vibrera bara högt, och försäkra er om att ni rensat bort lägre vibrationer såsom toxiner, trauman och eteriska kopplingar, till lågt vibrerande varelser, saker och situationer!

 

Andaraenergin reparerar också skadade DNA-strängar och healar den fysiska kroppen, sinnet och känslorna mycket snabbt. ”

 

Vi tror på kraften i Andarakristaller, och att en del av vårt uppdrag för uppstigningen är att föra denna uråldriga kunskap om kristallteknik, tillbaka till den moderna världen!

 

Ta inte vårt ord för det, utan prova och bedöm själva! Vi vet redan vad som kommer att hända, för varenda en som börjat arbeta med dem, säger samma sak:

 

Andarakristaller orsakade en stor positiv förändring i mitt liv, väldigt snabbt, och jag kan inte förneka, att något kraftfullt händer här! ”

 

Kära Ni,

 

Er Auriska Merkabakropp omvandlas snabbt till en starkare, klarare kristallin diamantmatris!

 

Nu är det dags att inkorporera all teknologi, uppstigningsverktyg och kunskap om uppstigning, så att ni kan göra den här fantastiska övergången lättare och mer framgångsrik!

 

De sista lagren av gamla energier håller på att lösas upp nu, och era multidimensionella kroppars chakran öppnas och anpassas, så att 5D:s centrala Solljus kan strömma genom er!

 

Håll fast, och glöm inte att andas, då vi rör oss framåt mot det sista steget för Händelsen och den stora Solblixten!

 

Det är verkligen en fantastisk tid, att vara här på planeten Jorden!

 

Tack för att ni kommit hit, och för allt ni gör för att skapa en bättre värld!

 

Vi är här för att hjälpa till på alla sätt, och för att föra fram lösningar och positiva nyheter, med hopp om en underbar ny epok på planeten Jorden!

 

Låt oss nu alla manifestera en vacker ny värld på Jorden, där alla varelser är fria och lever i överflöd för all framtid!

 

GOD-SPEED,

 

Michael och Plejadierna

 

Översättning: Maggan

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...