Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 8 augusti, 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! Många tecken pekar nu på att vi faktiskt är nära den mycket förväntade distributionen. De många förseningarna och medföljande tekniska felen har nått en högst kritisk punkt. Vi fortsätter att förvänta oss att er utlovade distribution till slut kommer att ske. Denna process, som har nämnts i tidigare rapporter, tar alldeles för lång tid att framgångsrikt genomföras. De konstanta förseningarna av distributionen är förskräckliga. Tidvis förefaller det som att deras frekventa ursäkter förefaller planerade. Distributionsprocessen borde inte vara en process på måfå. Det skulle vara mycket bättre att arbeta med stora och fullbordade omgångar för att uppnå resultat.

För oss så pekar dessa pågående förseningar på att det i själva verket fortfarande finns en underström av en intern diskussion mellan de som vill se framgång och de som indirekt inte vill det. Vi vet att sådana stora program lätt kan sättas upp att göra vad man i sanning önskar. Det är ett tecken på planerad inkompetens då varje försök till ett fungerade distributionssystem visar sig framgångslöst. Vi har teknologier som lätt kunde uppnå dessa mål på ett högst säkert sätt. Det är nu dags att använda ett enkelt uttryck: Antingen så fiskar man eller tar bort betet. I slutändan vilar beslutet hos de som distribuerar.

Den nuvarande processen tvingar bankerna att igen aktivera sedan länge övergivna procedurer. En ny metod skulle vara mer kapabel att tillåta den oändliga mängden av pengar att framgångsrikt bli räknade istället för räknas om upprepade gånger. En omgjord procedur skulle göra det möjligt att upptäcka sätten för att snabbt korrigera alla tidigare misstag. I detta avseende så är förhoppningen att en slutlig lösning antas och framgångsrikt används inom en mycket kort tidsram.

En ändring av banksystemet är anledningen till att vi tror att det är möjligt att en fungerande lösning skapas. Vi förväntar oss därför att alla system sätts på plats inom kort. I själva verket så förväntar sig de som känner till att en avgörande lösning kommer att lösa alla nuvarande svårigheter och skapa en smidig slutlösning. Vi är glada att bevittna ett avgörande scenario som nu är extremt närstående. Det slutliga firandet är som mest bara över horisonten.

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Metoden för att rensa upp oredan som har skapats genom de nuvarande globala förseningarna kan fortfarande uppnås. Vi är trots denna långa process fullt redo att ändra vad som utvecklar sig och att till slut tillåta vår version för att skapa glädje och välstånd. Låt oss tacka Himlen och alla som leder arbetet för att de prioriterar det nya sättet för framgång. Det kommer att sätta oss alla mycket nära vårt sanna öde och för detta så tackar vi Himlen storartat för att nådigt kräva denna nya ansträngning.

Det nuvarande åtagandet är ytterligare ett tecken på att ett stort slutligt framryckning nu är på väg. Denna gudomliga ansträngning är garanterad genom Himlens nådiga dekret. Då detta ligger bakom oss så är vi övertygade om att dessa förnyade försök att lösa problemen med distributionsstoppen kommer att föra in både ert välstånd och den nya NESARA Republiken. Det återstår bara en kort tid innan allt som ni längre har drömt om blir en sann verklighetsmanifestation. Än en gång så är det kritiskt att ni håller era visioner och förbereder er för vad som snabbt kommer att bli ert!

Ta denna välsignade tid att gå igenom var ni är och återigen helga vad ni ser i dessa visioner och vara redo att göra allt som krävs för att i sanning manifestera dem. Förlora aldrig i ert hjärta visionen av vad ni vill skapa för att underlätta er del av en enorm humanitär ansträngning. Ni är här för att ändra den nuvarande verkligheten till något bättre. På detta sätt så kommer ni alla forma en helt ny verklighet. Låt aldrig de många förseningarna ändra denna er högst underbara vision för en ny värld för hela mänskligheten! Halleluja! Halleluja!

Idag gick vi igenom vad som nu helt klart händer runt om på denna härliga glob. De nya ”makthavarna” är djupt beslutsamma att fullborda distributionen som behövs för att säkerställa att det globala RV och dess associerade kusin, GCR, blir initierade och fullbordade så snart som möjligt. Därtill behöver NESARA Republiken (GESARA globalt) också att snabbt införas. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...