Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 28 april 2022

 

 

Mira från Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner

28 april 2022

Hälsningar. Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd. Jag hälsar er idag med hela mitt hjärtas kärlek.

Ni är en sådan fantastisk markpersonal. Jag vill att ni ska veta hur viktiga ni är för hela den Gudomliga Planen för jordens uppstigning.

Som ni kanske inser vid det här laget är jordens uppstigning en komplex historia. Saker griper in i varandra och sammanflätas, nästan som kablaget i en dator men mycket mer komplext. Komplexiteten består av förflutna, nutida och framtida hänsynstaganden, vilka också är modulerade och modifierade med pågående, hela tiden förändrande omständigheter.

Några av er kanske frågar, ”Varför händer det inte tidigare?” Ärligt talat kommer ni att få se allting ske med blixtens hastighet. Det sönderfallande gamla systemet tuggar sig mot ett stopp. Det är som att se ett förrymt tåg som plötsligt stannar upp. Det skakar sig loss och allt som finns kvar är en grund, en amorf form som ska arbetas på.

Detta är ett förenklat sätt att säga att era liv är på väg in i en stor planetär förändring. Ni har varit sovande på jorden och de flesta har fortfarande inte vaknat. Det som är på väg att hända kommer att vara som en explosion in i helt Ny Värld. Det kommer att tas om hand lätt och ledigt. Ni kommer att vakna till en Ny Värld, ett nytt ni, och en härlig planet.

Vi berättar det här för er därför att det är rätt tid. Vi vet att en del av er har väntat i åratal. Vi förstår att ert tålamod har prövats hårt. Vi klandrar er inte för att ni fått nog. Vi vet att det är omöjligt för livet att återgå till hur det var. Ni trodde att det var normalt att leva som ni gjorde, men det är långt från sanningen.

Det som är verkligt och sant angående hur man ska leva är i frid, harmoni, glädje, samarbete, överflöd och respekt. Det sätt på vilket ni levt är antitesen av det vi precis beskrev. Den lätthet med vilken ni kommer att leva kan vara chockerande i några minuter tills ni inser att ni är ute ur den gamla gjutformen. Ni kommer aldrig att återvända dit igen. Den här planeten kommer aldrig igen att bli behandlad på det sätt ni upplevt det, och ni kommer aldrig mer att bli behandlade som ni blivit behandlade heller.

Tillsammans skapar vi en Ny Värld. Med detta medvetande kommer allt liv i hela skapelsen att fira. Ni ska äras och förhärligas för ert goda arbete. Ert engagemang och er hängivenhet har gjort detta möjligt. Snart kommer vi att kunna förenas som en stor galaktisk familj.

Jag är Mira och välkomnar er hjärtligt till vår Nya Värld!

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...