Mira från det Plejadiska Höga Rådet via Valerie Donner, 28 februari 2022

 

Mira från det Plejadiska Höga Rådet via Valerie Donner, 28 februari 2022

 

Ett meddelande från Mira från det Plejadiska Höga Rådet genom

Valerie Donner 28 februari 2022

 

Hälsningar, jag är Mira från det Plejadiska Höga Rådet. Jag arbetar fortfarande heltid i Jordrådet. Detta är mycket viktigt arbete, som ni vet.

Vi hälsar er med öm kärleksfull omsorg. Vi vet att det finns de som försöker kapa den andliga uppstigningsprocessen som för närvarande pågår. Vi vill påminna er om att det inte finns någon återvändo. Ljuset är sig självt troget och mycket kraftfullt. Det finns inget de kan göra för att stoppa det som kommer. Men de kan spåra er något med illusionen av rädsla, men om ni är intonade på ljuset och era hjärtan, kommer detta att vara meningslöst.

Vi förstår den andliga trötthet som många av er går igenom vid denna tid. Vi känner det tillsammans med er. Dessa intensiva energier har rört upp allt. De accelererar uppstigningsprocessen en hel del. Ett av sätten att inse detta är genom att bedöma informationen från båda sidor. När du lyssnar på ditt hjärta kommer du att tona in dig och veta vad som är sant för dig och vad som inte är det. Det kan vara så att dina informationskällor håller på att ta slut. Du kan ha stigit upp i ditt medvetande så en del av denna information är inte längre relevant.

Du kan vara säker på detta. Vänligen bli inte distraherad av en del av denna ovidkommande information från någon sida. Vad du börjar urskilja är att vissa av dessa källor inte vet vad de talar om. Några av sanningssägarna bär på falska nyheter precis som mainstream. Men med det härliga ljuset börjar ni ta reda på det och se igenom det. Detta är precis vad ni kommer att göra. Det kommer en tid då ni inte behöver fortsätta att samla in så mycket information som ni gjorde tidigare. Anden kommer att vägleda er till det ni behöver veta.

Ni håller på att rädda er själva, rädda era själar och varandra, genom att vara tappert starka och modiga i er kraft. Gå bara djupt in i ditt hjärta för att se vad som känns rätt och vad som inte gör det. Du kommer att vara ledsen att se att några av dina favoritkällor kanske inte riktigt stämmer överens med sanningen. Detta är den fina gränsen, och det är viktigt att ni inser det.

Vi förstår hur ni påverkas av tidlösheten i hur allt snabbas upp. Detta är en förberedelse för att leva i de högre dimensionerna. Den linjära tiden under vilken ni har varit kontrollerade och levt i under så lång tid, har varit en av era största stressfaktorer. Föreställ dig hur det kommer att bli för dig när allt bara är i flödet. Så du kan öva just nu genom att tillåta dig själv att bara vara i flödet. Du behöver inte vara utlämnad till en tidmätare. Den klockan var tänkt att mekanisera dig och hålla dig i kontroll. Om du gör detta kommer du att träna dig själv för att stämma in mer på det naturliga flödet. Jag tror du kommer gilla det.

Sammantaget gör ni ett enastående jobb med att förankra er i den ljusa markpersonalen. Ni har tillgång till mycket mer av de högre energierna som Galaktikernas, er JAG ÄR-närvaro, jorden, varandra, Mästarna, Ärkeänglarna och alla som vakar över er. När ni kombinerar dessa faktorer med vad ni gör, kommer ni att se hur ni öppnar för mer magi och mirakel. Titta på hur det oväntade inträffar dagligen och se hur roligt det är att utforska synkronisiteten och skönheten i denna process.

Vi har underbara förväntningar på hur vi samarbetar med er och hur mycket mer vi kommer att göra detta i våra nya jordenergier. Detta fortsätter att vara en uppmaning till handling. Detta är det Stora Uppvaknandet. Ni kommer att ha allt ni behöver, och ni kommer att vara lyckliga.

Vi älskar er innerligt. Jag är Mira från det Plejadiska Höga Rådet.

Vi står tillsammans i sanningen och ljuset. Och så är det!

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...