Inger Norén Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 mars 2021

 

Inger Norén Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 mars 2021

 

Var hälsade människor. Det är vårdagjämning och nu börjar en ljusare och varmare tid som får alla att känna glädje och en framtidsutsikt till det bättre. Det är verkligen en välsignad tid vi lever i och även om många känner depression och nedstämdhet går alla mot en ljusare framtid. Att känna på detta sätt är även en sorg över det som har rensats bort från Jorden men även av oss själva. Det är en ny tid och en ny tillvaro som måste få ta fäste och gro likt ett frö och det gör ont när knoppar brister.

Med denna tid i förvandling med stor transformation för människorna som i sin tur kan bli lite kaotisk, och alla blir inte så förtjusta i vad deras liv har innehållit med svåra handlingar mot sig själva och andra, men detta tillhör det förgångna som man måste förstå och försöka lägga bakom sig. Att börja med att förlåta sig själv för allt som har hänt i livet är en bra start för att även älska sig själv och det kan vara det svåraste. Att förlåta andra är lättare än att förlåta och ha överseende med de brister man har själv. Detta är absolut nödvändigt för att kunna gå vidare med sig själv och inse att det enda som gäller för alla i befolkningen är att sträva efter en högre andlighet som avser en högre dimension.

Var säkra på att allt går som det är tänkt med Jordens skifte till en högre dimension och som de allra flesta kommer att följa med i. De som föredrar att lämna Jorden nu är på grund av att dessa människor behöver längre tid för att växa och stiga i medvetenhet. Det är helt i sin ordning och de kommer med i uppstigningen när de är redo.

De varelser som har en position i atmosfären är av olika ursprung från stjärnsystem som Plejaderna, Sirius och Andromeda med flera och alla har olika funktioner att fylla. Alla är tyvärr inte så vänligt inställda till människorna och vill helst förminska ljusarbetarnas insatser i Universum och få en bättre ställning för sig själva. Detta är något som inte kommer att betala sig. Det har redan skett en förändring för dessa varelser och tyvärr har alla fått lida för deras egenintresse i första hand. Ljusarbetarna ska inte behöva bli attackerade av dessa varelser när de kommer för att arbeta med uppdrag de har fått av de olika Råden i Universum.

Det blir en stor förändring i fortsättningen i atmosfären för allas säkerhet. Sorgen är dock stor bland de som vill ljusarbetarna väl för denna förändring, men den är nödvändig för allas bästa. Ljusarbetarna ska få arbeta ifred och ha respekt från alla andra varelser. Mycket av arbetet för uppstigningen är ljusarbetarnas förtjänst, både i Universum och på Jorden. Så som i himmelen, så och på Jorden.

AMEN

 

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

Du gillar kanske också...