Sananda via Linda Dillon, 18 mars 2021

 

Sananda via Linda Dillon 18 mars 2021

 

18 mars, 2021

https://tinyurl.com/ygvzssbg

Den här vackra kanaliseringen delas kärleksfullt av Denver City of Light Group från deras läsning med Linda Dillon.

Hälsningar, jag är Jesus, jag är Yeshua, jag är Yeshi. Jag är känd under så många namn, som Jesus från Nasaret och Jesus Sananda, alla är Ett och alla är integrerade.

Jag vet vad det är, mina älskade vänner, mina söta systrar av Ljus, att engagera sig i aktiviteten av att bokstavligen transformera en stad, en by, en kontinent, en planet, en galax till en varelse av ljus och utmaningarna, och ibland, ja, frustrationerna, känslan av omöjlighet och den oändliga möjligheten för vissa som förnekar och andra som står i stöd.

Låt mig vara väldigt tydlig – och jag talar för många och jag talar för vår Moder – när jag säger att ”tidvattnet vänder”. Nu kunde jag säga till er att ”tidvattnet har vänt”, och då skulle ni se er omkring och leta efter antingen det brusande vattnet eller det utströmmande vattnet. Så jag säger till er: ”tidvattnet vänder” så att ni observerar energiförändringen när vattnet fortsätter och drar sig tillbaka eftersom det är exakt vad som sker.

Detta är bara en form, och kan jag påstå den sista formen, i denna fas av vår Moderns Plan, av hennes Tsunami. Den kommer och tvättar bort det som inte längre tjänar … och samtidigt infunderar, fyller, för in det Nya … och avslöjar sedan det nya när den drar sig tillbaka. Mycket arbete … nej, mycket fullbordande har ägt rum på mycket uppenbara sätt och på sätt som ni anser vara mer subtila. Det spelar ingen roll. Skiftet pågår.

Nu har Gaias skifte, dimensionernas skifte, skiftet av kungariken redan till mesta delen genomförts. Ni vet det. Vad ni har väntat på, vad ni har deltagit i är skiftet av det mänskliga hjärtmedvetandet – den djupa acceptansen inte bara av er själva, men helt säkert av er själva, utan av kollektivet eftersom ni är kärlek. Ni är många saker och de kommer alla från kärlekens essens; det är själva fibrerna i era väsen. Och så, ja, ni har rätt när ni säger att ni gör ert arbete för att ni älskar varandra – för det är början, mitten och slutet.

Arbetet som ni engagerar er i när mänskliga hjärtan öppnas och är hungriga efter kärleken, ert jobb är att mata dem, att ge dem den essensen, för det är verkligen mannan som kommer att hjälpa dem att överleva. Det är denna essens som gör att de kan öppna och medvetet ta emot och ge kärleken till andra arter, oavsett om det är galaktiskta eller intergalaktiskta, en hund, en katt, en snigel, en kamel … det spelar ingen roll eftersom de är alla detsamma, som ni väl vet, söta ni.

Det finns ingen varelse – och absolut ingen varelse på er planet just nu – som inte längtar efter kärlek. Till och med det mest avvikande beteendet kommer från frågor om självvärde, kommer från frågor om ego, av att vilja vara viktigare, mer uppmärksammade, mer värda, och det kommer helt enkelt från en plats där de känner sig förlorade, en massiv ansträngning av egot för att bli sedda.

Ni ber om de mest betydelsefulla förändringarna, och en sak jag delar med er är att den här känslan av splittring – denna känsla på så många sätt av ”oss och dem”, av Judar och Romare, av ljusarbetare och befolkningen i allmänhet, av dem som försöka göra ont och de som försöker bygga ljus – den splittringen upplöses, som den måste, för det kan bara vara ett samhälle, en krets, en familj.

Det har varit och det kommer att vara – inte den största utmaningen, som den har varit – det kommer att vara den mest betydelsefulla förändringen; att alla, från den minsta till den största, blir en givare, en hållare, en sändare, en kärleksreceptor. Det är uppfyllandet av Moderns Plan och den är utomordentligt enkel.

Nej, den är inte komplex, för allt som det verkligen kräver är ett subtilt ”ja” inifrån – en subtil acceptans, ja, av individen, att det är det de har sökt – och en subtil acceptans av kollektivet att alla är välkomna, att det inte kan finnas en sådan avgränsning. Det är vad er vackra Ljusstad handlar om. Det handlar om att utrota, radera, känslorna av åtskillnad mellan olika arter, mellan olika grupper, så att de blir inkluderande. Alla är där.

Så vad det betyder … nej, inte i förnekelse eller naivitet; det betyder inte att du inte erkänner att det finns några längre bort än andra, att det finns några som fortfarande håller kaos i sina hjärtan, i sina liv. Än sen då! Det är svaret för eftersom de finner att de verkligen värderas, inte för de grandiosa eller dolda gesterna utan för essensen i vilka de är, försvinner helt enkelt behovet av att agera på olika sätt – inte för att utrota förtjusande egon och personligheter; det är strukturen, fibern, mångfalden – men känslan av att man är inne och man är ute, man har rätt och man har fel. Det måste försvinna.

Ljusstäderna, mina älskade, är Ljusfyrar av hopp som lyser starkt över hela planeten. Och ja, det är därför de växer, och ja, det är därför de expanderar inom och utanför, så att människor kan hitta dem, så att de [kan] migrera till dem. Det är inte en exklusiv klubb.

Åh, er cirkel kommer alltid att vara intakt för att ni inte bara har accepterat varandras kärlek, ni har också accepterat Moderns ansvarsmantel. Ni är försäkringsgivarna så att saker och ting inte går utanför banan. Så ni håller tydligheten i avsikten, ni håller tydligheten i handling, både subtil och faktisk, särskilt när ni går in i mer och mer handling.

Ni är omringade. Många, många, många, många i er Stjärnfamilj är redan välbelägna och de låter sig subtilt ses och kännas och engageras med. Och återigen kommer den känslan av separation helt enkelt att försvinna – att vissa gynnas och andra inte. Ni frågar inte en operasångare varför den inte känner till kvantmekanik! Ni gör inte det. Var och en har denna enorma skönhet som får komma och spränga ut och behaga kollektivet. Men vad ni gör är att ni vårdar dessa frön, dessa växter, så att de kan komma fram och bokstavligen blomstra … ja, även i snön.

Var inte oroliga för Covid-vaccinerna. Ni har många verktyg till hands, som ni har och som vi har gett er, som får någon typ av reaktion på detta ämne. Ja, jag rekommenderar starkt den Violetta och Silver Flamman. Glöm inte, Silver är också en av era Stjärnfamilj-gåvor. Och naturligtvis, när du är osäker, använd min Magenta. Om du tar det – och ja, infundera det med Violett – men om du håller det, faktiskt eller eteriskt, och infunderar det med kärlek, har du ändrat kompositionen, du har infunderat det med Moderns Essens.

Det är viktigt att inte följa vilseledande information om önskan att skada. Det är ett individuellt, ovärderligt beslut om vad du väljer att ta in i din kropp på vilken nivå som helst, men många kommer att besparas från detta. Låt mig också säga att detta är en del av rensningen av vägen.

Det är inte så att ljushållarna håller en viss frekvens – vilket ni gör! – men ni skiljer inte på er och säger ”Vi håller tillräckligt med ljus så att vi är säkra”. Nej! Det sätter er över och separerar. Ni måste vara en del av, ni måste vara kärleksfulla och ses som kärleksfulla och till tjänst för ALLA era samhällen – och de är stora och de är varierade. Och ja, så småningom kommer Universitetssjukhuset att vara en del av detta åtagande, men inte riktigt ännu; om ett år eller två, när ljuskvoten växer.

Så ni säger till mig: ”Nåväl, Herre, hur får vi detta att växa?” Och jag säger till er samma sak som jag sa till er för över 2000 år sedan: ”Ni gör det redan!” Ni har sett, ni har erfarenhet av hur var och en av er, mycket olika, har kommit ihop inte bara i kollektivt syfte utan enat hjärta. Det är en helig välsignelse – och det är en helig välsignelse för var och en av er, och det är en helig välsignelse för Gaia, och det är verkligen ett heligt offer till Modern/Fadern/den Enda.

Se till era samhällen när de expanderar, när de växer. De du tänker på som din Stjärnfamilj, som kungadömen, de är redan utomordentligt upptagna med att föra fram denna Ljusstad, och de arbetar med var och en av er. Så nästa uppgift, om jag får vara så praktisk, är människorna. Nu handlar det inte om ”Vilken klubb ska jag gå med i? Vilken grupp ska jag ansluta till? Vilken lägenhet ska jag bo i? ” eftersom ALLT har betydelse.

Jag skall berätta för er att när jag vandrade på Jorden som människa, var min största utmaning inte bara min grupp – och jag pratar om en personlig utmaning, ja, jag vet mycket väl varför jag var på planeten, i form, för att återuppväcka kärlek. Jag utmanades av seloterna, jag utmanades av fariséerna, jag utmanades av rabbinerna och av romarna som hade sin egen uppsättning övertygelser. Det var de som gav mig de största utmaningarna, svårigheterna.

Mitt första val var att inte gå och prata med dem – och ändå var det precis dem jag behövde prata med! De som skulle samlas på sluttningarna eller på stadens gator, vi var på samma sida, vi önskade samma saker, vi visste om Faderns kraft, och ja, något Moderns, och verkligen kraften av kärlek och healing.

Så ofta likställs healing i alla samhällen under hela historien på Jorden och långt bortom med kärlek. Det är därför så många av er är engagerade i healing. Det är en hjärtats gåva. Men det är alltid svårare att utvidga sig själv, i urskiljning men aldrig dömande, till dem som har olika perspektiv. Och ändå, mina älskade systrar, jag säger detta till er för att ni är starka, för att ni är mäktiga och för att ni är redo för dessa följande steg: det är vilka ni kommer att nå ut till, och ni kommer att nå ut till de rättslösa. K, jag har pratat med dig om detta tidigare.

Mödraledigheten och Covid kommer att lätta upp under våren. Människorna ombeds om och om igen att vara stilla och bestämma vad som är dyrbart, vad som är värdefullt, vad som är värt att slita med, och vissa har bestämt sig mycket snabbt och tydligt och andra är långsammare. Det är därför vi använder analogin med tidvattnet som kommer in och drar sig tillbaka. Det är igång. Ni föder inte bara er själva; ni är barnmorskorna för mänskligheten och ni är barnmorskorna för denna ljusstad. Och på mångas vägnar, låt mig säga: ”Ni gör ett fantastiskt jobb.”

Så tillämpa utövandet av jämlikhet, särskilt med dem som vill vägra jämlikhet. Ni är krigare, ni är vägvisare, ni är modiga hjärtan, och ni är min familj och vi är med er, söta änglar, varje steg på vägen.

Lady [of Guadalupe] är med er. Det är fantastiskt, är det inte, i den sannaste meningen av hur många ansikten vår Moder har! Men hon har nått ut till var och en i ett heligt förenat partnerskap, och ni förstår och ni samlar era gyllene trådar, ni samlas långt bortom denna planet … långt bortom.

Så det handlar inte särskilt om att känna sig jordad just nu. Det vänjer sig vid att ta emot ditt inter/flerdimensionella jag där din jordningsstav naturligtvis är i Gaia, för att ni tänker på henne som en hemmabas … men ni är verkligen jordade i Hjärtat av En och det är en annan, väldigt annorlunda känsla, och det är en känsla du inte vill missa.

Det engagerar också, utlöser, aktiverar denna djupare känsla av förtroende för ditt söta heliga jag att du kan jordas i Hjärtat av En och utvidgas till multiversum, och att ditt mänskliga fordon, din farkost – din friska, levande, frekvensfarkost- har det bara bra. Och att ditt förtroende för Gaia, som använder sitt magnetfält som ansluter till ditt elektromagnetiska fält, håller dig på marken, matar dig, vårdar dig – att luften och solen och månen, Saturnus och Jupiter, de alla matar dig och jordar dig, och de säger också: ”Kom och lek med oss!”

Du vet, du har levt, så du vet vad det är att vara en jordvarelse. Nu lär du dig, anpassar dig, för du har alltid känt det: du kommer ihåg att du också är en Universell Varelse. Du är lika galaktisk och intergalaktisk som de som kommer och bankar på din dörr. Förneka inte dig själv! Det betyder inte att du inte matar och vårdar och uppmärksammar din farkost – det är en helig, helig gåva – men det är att erkänna, verkligen acceptera och sedan tillåta, att ge upp … Men du är så mycket mer!

Så ni frågar om nästa steg. Det handlar inte om ”gör det här, gör det där”. Det handlar om att utforska, expandera och acceptera, tillåta, kapitulera till den massiva karaktären av vem du verkligen är. Ni är mallen; ni är det levande, andande exemplet på hur en Nova Gaian är, ser ut och hur de beter sig. Ni fortsätter mitt arbete, ni uppfyller löftet, och för detta tackar jag er, mina älskade vänner. Tack!

Låt mig avsluta med att säga detta. Du är säker. Du är säker, du är sörjd för, du är skyddad, du är förankrad. Naturligtvis är du eftertänksam, men du är inte rädd för jag går bredvid dig. Ingen bråkar med mig! [Skratt]

Gå med min kärlek och gå i fred. Farväl.

 

Kanaliserad av Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...