Andromedas Varelser via Natalie Glasson, 19 mars 2021

 

Andromedas Varelser

via Natalie Glasson – Ursprunglig källa: Sacred School of OmNa

den 19 mars 2021

”Transformationen av ert Multi-Facetterade Själv”

Hälsningar! Vi sträcker nu ut vår energi till er, vi är Andromedas Varelser. Vi träder fram som ett kollektiv, som en kollektiv energi av ren kärlek och sanning. Vi är kända som en av de högst utvecklade och upplysta civilisationerna bland stjärnfröna. Vi för fram ett uttryck för Skaparen, vi för fram Skaparens sanning.

Idag önskar vi tala om att transformera ert multi-facetterade själv. Det är flera transformationer som nu äger rum inom er varelse och multipla transformationer som äger rum för Jorden och Moder Jord.

Transformationer inom er fysiska kropp, era celler, energikroppar och naturligtvis till och med inom ert perspektiv. Detta är detsamma för Moder Jord. Det finns flera stjärnvarelser och stjärn-civilisationer som nu omger Jorden, vi ger energi till Jorden, vi ger Jorden, hennes mänsklighet och samtliga varelser den energi, näring och de vibrationer som de behöver för att kunna transformeras. Denna förhöjda energi och större energivolym innebär att allting håller på att vakna.

Inom er varelse har ni Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning, vilket möjliggör att nya möjligheter och tillfällen blir manifesterade i er verklighet. Detta är en samling energier som är något okända eller som förut inte ännu har setts på Jorden, det skapar en oerhörd möjlighet för er i den här livstiden. Det är underbart att tänka att ni under de kommande åren verkligen ska få förverkliga er existens och ert uttryck för Skaparen på Jorden. Vi skulle vilja säga att uppfylla ert syfte, men detta skapar ofta en känsla av stress, eller att ni inte känner till ert syfte. Det är viktigt för er att vara lyckliga, att vara uppfyllda, uppleva glädje, ge uttryck för Skaparens kärlek. När ni gör detta, när ni gör saker som ni gillar, vilka fyller er med så mycket energi av förverkligande, så kan ni vara säkra på att ni följer ert syfte. Detta är vad de kommande åren handlar om. Ni blir vägledda till att skapa healing och transformation för Jorden, mänskligheten och er själv, samt att förverkliga era drömmar. För att uppfylla ert livsöde behöver ni inte veta vilket ert livsöde är, bara följ er glädje, följ er lycka, följ denna känsla av att vara hel, i och med att ni gör det så vandrar ni på den väg som är ändamålsenlig för er.

Med den här möjligheten av de intensiva energi-vibrationerna strålar stjärnvarelserna samman och samlas för Jorden, mänskligheten och alla varelser; ett otroligt underbart uppvaknande för samtliga kommer att äga rum. Varje persons uppvaknande kommer att vara olika. Vi, Andromedas Varelser, önskar erbjuda en insikt i det uppvaknande som just nu sker. Vi önskar ta uppmärksamheten till ert multi-facetterade själv. Ert multi-facetterade själv är samtliga aspekter av er själv som existerar på Jorden, de inre planen, inom er själ, inom er själsgrupp, vi skulle kunna tillägga alla aspekterna av er själv inom Skaparens hela Universum.

Föreställ dig en stund tillsammans med oss, att du står stilla på en mycket fridfull plats, kanske är du inomhus, kanske befinner du dig utomhus, men omgivningen är tydlig. Där finns den här energin av frid. Du blir medveten om en diamant; denna diamantform är som en spegel, den manifesteras framför ditt chakra för tredje ögat. När du låter dig själv stirra in i den diamantformade spegeln, så ser du en annan varelse blicka tillbaka på dig. Denna varelse är du, en annan aspekt av dig själv, kanhända på Jorden eller de inre planen, bara genom att ta kontakt med den här andra varelsen så förekommer där en essens av fullbordan. Kanske den här andra varelsen i den diamantformade spegeln behöver healing, eller kanhända varelsen är där för att inspirera dig.

Föreställ dig nu att alla omkring dig är multipla diamant-formade speglar och de kommer samman och skapar en kakeleffekt som omger dig. När du tittar upp så kan du se miljontals diamantformade speglar, när du tittar ner ser du detsamma, från sida till sida, överallt du tittar så omger de dig. Varje diamantformad spegel håller en varelse, du kan se genom spegeln som genom ett fönster in till en annan dimension, in till en annan verklighet, där en aspekt av dig själv eller en aspekt av din själsgrupp existerar. Detta kan verka överväldigande; det är omöjligt att ta kontakt med varje varelse och det är inte nödvändigt att få kontakt med varenda varelse, för vissa varelser behöver det inte. Du är redan förbunden med samtliga aspekter av dig själv, så det är viktigare att säga att det inte föreligger ett behov för dig att vara medveten om varje varelse.

När du stirrar in till dessa olika diamant-formade speglar, så känner du igen ditt multi-facetterade själv. När vi sänder energi till dig för uppmuntran, näring, kärlek och stöttning från stjärnvarelserna – absorbera det djupt in till din varelse, låt det aktivera och sammansmälta med varje aspekt av dig själv, vilket skapar ditt multi-facetterade själv. När du gör detta, uppmärksamma att du är underbar, du är mer än vad du någonsin skulle kunna föreställa dig och alla dessa aspekter är kopplade till dig. I detta ögonblick så får du helt enkelt en glimt av det som finns inom din varelse.

Vi inbjuder er till att uppleva detta under de kommande dagarna, att absorbera vår stöttande och närande energi, att smälta samman med blåkopian inom er varelse, samt att låta denna energi strömma utåt in till ert multi-facetterade själv. Uppmärksamma att ert multi-facetterade själv finns inom er varelse och att ni projicerar det utåt, så att ni med större lätthet ska kunna uppmärksamma det. När ni gör det kan ni observera att ert multi-facetterade själv blir transformerat, att alla varelser kanske transformeras, eller att ni kan dras in till en diamant-formad spegel för att uppmärksamma en varelses transformation. Om ni så uppmärksammar att en eller två eller kollektivet transformeras, så är det som i själva verket sker att ni transformeras inom er varelse med en större acceptans av enheten i er varelse och er själ, själsgrupp och Skaparen. Det möjliggör för er att på ett underbart enkelt sätt få tillgång till er fullständiga energi, er varelses och Skaparens fullständighet, vilket ytterligare ger näring till er varelse och er Uppstigningsprocess. Ni kan få information eller visdom från era egna kollektiva multi-facetterade aspekter, eller kanhända från en diamantformad spegel, eller två eller tre. Vi, Andromedas Varelser, kommer att stötta er och vi bjuder in er till att utforska denna process för att sålunda förstå mer av er själv och ta fram er sanning och ge uttryck för den. Vi bjuder in er till att inte bli distraherade av de olika aspekterna och benämningarna för de varelser som ni har kontakt med. Vi inbjuder er till att acceptera, uppmärksamma och att vara i frid med samtliga aspekter. Detta kommer att tillåta en koppling på djupet med Skaparen och med aspekter av er själv, vilka ni kan ha kopplats ifrån eller vilka ni är omedvetna om.

Vi bjuder in er till att ha glädje av detta utforskande.

Vi tackar er.

Vi är Andromedas Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...