Sanat Kumara via Genoveva Coyle,18 december 2018

Sanat Kumara via Genoveva Coyle

18 december 2018

JAG KOMMER IDAG FÖR ATT TALA OM KÄRLEKENS LAGAR

Hälsningar, mina käraste! JAG ÄR Raj, JAG ÄR Sanat Kumara, innehavare av Planetär Logos, ansvarig för implementation av de Universella Lagarna. Men jag är inte någon avlägsen lärare, jag är er broder, jag är er familj och nära vän, för vi har rest, arbetat och lekt tillsammans genom många livstider, och i olika tidslinjer och platser.

Så jag kommer idag, återigen, för att tala om kärlek, och ja, om Kärlekens Lagar. Det bereder mig stort nöje att vara här och se hur många av er som ber om att vara i linje med de Universella Lagarna, så att ni kan erbjuda era tjänster när ni är som bäst.

Det är på det sättet ni kan skapa denna vackra väv av kärlek åt er värld, så unik och magnifik att ni skulle vara fyllda av vördnad om ni kunde se den. Och förstås, ni vet och känner att ni, hela er varelse, är en del av denna värld, för det är ni – skönheten och totaliteten av era söta själv – som helt och fullt ansvarar för vad som tillåts komma, och arrangerar hur ni interagerar med alla i er verklighet. När ni är i linje med och ledigt flödar med de Universella Lagarna, då kommer alla era interaktioner att vara av kärlek, stöd, vänlighet, och medkänsla. Så alla som kommer till er kommer egentligen inte att ha något annat val än att med vördnad och förundran se på den ni är, och därför, visa upp sitt bästa uppträdande, precis som ett barn som inträder i en underbar magisk värld.

De kommer att lämna sina rädslor och vredesutbrott utanför, för utan större behov av ett medvetet beslut från deras sida, vet de att det inte finns någon plats i er värld för något av deras icke-kärleksfulla sätt. Några kommer att omvandlas för alltid och kommer att totalt förkasta alla gamla minnen och smärtor, och några kommer att komma tillbaka till er så de kan absorbera mer av er godhet och den djupa frid ni så rikligt utstrålar.

Men hur ni omvandlat andra är inte ert bekymmer. Det ni måste arbeta med är att hålla ert utrymme heligt och rent hela tiden. Och det gör ni på så många vackra sätt, för oavsett om ni åkallar och är i linje med varje enskild särskild Universell Lag när ni startar dagen, eller andas in min gyllene energi och ber om min hjälp hela dagen, och/eller har en tydlig avsikt att vara bara kärlek i varje möte och därför svarar och agerar bara från hjärtat, så spelar det ingen roll, för det fungerar på samma sätt.

Det finns delar av er där vävandet av er nya värld görs i ett mycket vackert samarbete med er cirkel av kärlek, med er själsfamilj, och med andra ljusarbetare och kärleksbärare, och som är en harmonisk och fläckfri sammanvävning av många verkligheter på denna Nya Jord. Och det finns delar av er där ni behöver medvetenheten och en snabb påminnelse om att skifta till era hjärtan, för de som kommer till er kan vara störande och mycket högljudda med sina krav då de söker ovillkorlig kärlek. Det är lätt för er att se och förstå deras smärta och rop på hjälp, och att samtidigt behålla denna orubbade frid och höga vibration i ert utrymme.

När ni släpper in dem i ert utrymme lägger ni fast reglerna – ja, Kärlekens och Medkänslans Universella Lagar gäller redan fullt ut – och de måste respektera dessa, annars kan de inte stanna kvar. Och detta åstadkoms utan mycket prat eller agerande från er sida, det görs genom era energifält tack vare det kärleksfulla och milda uppträdandet hos de uppstigna mästarna eller fysiska änglarna som ni alla är. Alla vet instinktivt hur man ska uppträda på en ren och orört vit och mysig varm plats, man torkar fötterna vid dörren, talar tyst, springer inte och slår omkull kristallerna och marmorstatyerna. Och det beror på att alla har etsat in i sina hjärtan kärlek och respekt för skönhet och renhet när de ser dem. Ni bara påminner dem om vad de redan vet, kära hjärtan.

Ni gör ett fenomenalt arbete och jag är här för att hjälpa er varje steg på vägen! Farväl för nu!

By permission.

©2018 Council of Love, Inc.

Home 1

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...