Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 augusti 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 augusti 2020

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att be er vara uppmärksamma på de tecken som ni får till er i livet. Det kan vara små eller stora tecken. De kan likväl ha stor betydelse för er fortsatta resa här på Jorden. En del tecken kan vara tydliga andra kan vara mer diffusa. Det kan vara något som du läser och som du tillfälligt stannar upp vid. En ide´ kanske föds, eller den sista pusselbiten faller på plats för en ide´ eller ett problem som du gått och funderat på. Det här kan vara tecken som ni ibland märker och ibland viftar bort. De skulle kunna vara början till något nytt om ni la större vikt vid dem när de dyker upp. Det är de här små medlen som kan få ert liv att ta en helt annan riktning på ett lugnare och mer hälsosamt sätt. De större tecknen kan vara något som kraschar i ert liv för att ni ska få upp ögonen för något som ni tidigare nonchalerat. En lärdom som ni önskat att få men ej tagit er tid till. Ni befinner er i en ständig process av utveckling och utvecklingen går mot en högre förståelse av vem du är och hur livet egentligen fungerar.

Det enda som skiljer mänskligheten åt är erfarenheterna, hur länge ni har vandrat på Jorden och de val som ni då har gjort. Vissa liv har varit svåra, andra har varit lätta, ni har samlat på både positiva och negativa erfarenheter. Ni har en stor behållare att plocka ur när det kommer till att förstå ert eget och andras liv. Till det krävs det dock lite eftertanke och det verkar inte många ägna sig åt idag.

De som har gjort en del av sina erfarenheter till en autofunktion har bättre förutsättningar att få sina liv att fungera inom dessa områden. De vet hur de ska manövrera sig så att det blir så bra som möjligt för dem själva och de som de interagerar med. Skillnaden ligger alltså i medvetenheten om sig själv och andra och förståelsen om hur det ska bli bra för alla inblandade i den situation som de befinner sig i. Det här kan innefatta en liten grupp såväl som en större grupp av individer. Det kan även omfatta ett helt land beroende på vilka som håller i styret. Det är de medvetna valen med en större insikt om livet som gör stor skillnad idag. Det fordras att man känner en stor respekt och kärlek till allt liv som finns på Jorden. Det innebär förstås också att du har stor kärlek och respekt för dig själv. Du kan inte komma dit utan att ha tagit en del trappsteg uppför trappan, trappan som leder till en större medvetenhet av ljus och kärlek, och för varje steg du tar blir ljuset allt klarare och kärleken allt starkare till allt som är…

Det lyser ett klarare ljus på Jorden idag. Det är många som tagit sig upp en bit på trappan och de har börjat skönja den stora kärlekens och medvetenhetens ljus. De förstår hur de ska vara och hur de ska förmedla vishetens kloka ord. De lyssnar först och handlar sedan. De är modiga och osjälviska i sitt sätt att vara. Ni kan ha mött någon i ert liv och dragits till honom/henne som en fluga dras till ett spindelnät. De har en stor aura och människor känner sig obesvärade och avspända i deras närvaro, det finns en acceptans och de kan tillåta sig att vara sig själva. Det behövs inga masker alla är bra som de är.

Jorden stiger i sin medvetenhet och mänskligheten höjer sin. Det pågår en ringlande dans på Jorden idag. En dans som långsamt dra sig uppåt i en spiralliknande rörelse. Det är vackert att se och vi gläds med Jorden idag. Vi gläds med mänskligheten och allt annat liv som finns inom och utom Jorden.

Vi stöttar och följer er dans mot kärleken och ljuset.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...