Sananda via John Smallman den 19 augusti 2020

Sananda via John Smallman

den 19 augusti 2020

”Ert nuvarande liv är perfekt för er”

Här i de andliga och icke-fysiska sfärerna är vi med er i varje stund, vi hejar på er synnerligen entusiastiskt och vi uppmuntrar er oerhört, när ni kraftfullt rör er på slutrakan mot ert uppvaknande. Er destination ligger i sikte och er ankomst är oundviklig. Ni har på ett synnerligen magnifikt och kraftfullt sätt bestämt er avsikt för mänskligheten att vakna upp och sedan, genom att fullfölja denna avsikt genom att bestämma er avsikt att vara kärleksfulla, oberoende av vad som dyker upp, så har ni fullföljt detta. Många av er känner närheten av detta högst underbara ögonblick i mänsklighetens andliga uppvaknande, ögonblicket då ett häpnadsväckande språng framåt eller uppåt på er väg för andligt uppvaknande eller upplysning vecklar ut sig, kommer att äga rum, och uppfylla er med GLÄDJE på en nivå som ni aldrig tidigare ens har kunnat föreställa er, för att inte tala om att faktiskt få uppleva.

Eonerna fram till denna stund, vilka skenbart har tillbringats i mörker och konflikter, håller på att komma till ett slut. De har varit ovärderliga upplevelser av lärande för de åtskilliga som har varit öppna för att ta lärdom, att utforska, samt att observera, utan dömande. Men för majoriteten har dessa tider varit extremt mörka, vilka har levererat vad som förefaller ha varit en oändlig följd av händelser som har förorsakat dem intensiv smärta och intensivt lidande. Men även under dessa eoner, när själarna har lagt ner sina fysiska kroppar – så som alla oundvikligen gör – så har de blivit varmt välkomnade Hem till Ljuset i Guds oändliga Kärlek, där varenda en av Hans gudomliga avkomma åtnjuter sin eviga existens. Många har blivit extremt chockade och förskräckta, när de i denna övergångens stund får uppleva tillbakablicken över sina liv, som faktiskt mycket snabbt presenterar dem – med det som i er nuvarande tidsålder mycket väl kan kallas en ”virtuell verklighetsupplevelse” – med varje interaktion som de har haft med andra, alltigenom hela livet i den kropp som de nu lämnar bakom sig.

I egenskap av ego-drivna människor är det extremt svårt för er att inte bedöma att ni själva har rätt, i jämförelse med de andra med vilka ni samverkar under era liv – och dessa andra gör såklart detsamma – men detta egoistiska perspektiv som var och en av er upplever, är intensivt trångt och väldigt restriktivt, vilket ni ögonblickligen inser under tillbakablicken över ert liv som ni gör i livet efter detta. INGET dömande finns, MEN ni alla blir förskräckta av den plötsliga och överväldigande medvetenheten om de olika kärlekslösa gärningar och beteenden i vilka ni inser att ni har engagerat er. För en del, vilka har begått något som endast kan beskrivas som skräckfyllda vidrigheter – totalt overkliga som de är, för att det ENDAST FINNS KÄRLEK, GUD, KÄLLAN – är chocken så intensiv att de effektivt faller i vad ni på Jorden skulle beskriva som koma. Detta tillstånd kan vara i eoner, innan de healas tillräckligt för att objektivt se på detta liv och förstå att de är fullständigt förlåtna, så att de sedan kan förlåta sig själva och sålunda märka att de är fria att välja att på nytt inkarnera, för att ta tag i sin individuella karma och få lära sig de lärdomar som de tidigare varken hade sett eller uppmärksammat. När denna healing är fullbordad, så börjar de om från början med ett oskrivet blad, helt och hållet fria från all skam och skuld, för att få planera en ny inkarnation.

Att försöka få tillgång till information om tidigare liv, tidigare inkarnationer som människa – medan de ofta är mycket fascinerande – kan vara en mycket avledande distraktion, när ni försöker gissa er till anledningen till er nuvarande inkarnation och de situationer och händelser som den presenterar för er. Fastän ni inte har något minne om den fantastiska livsplan som ni förberedde inför er nuvarande inkarnation – och med stor visdom och vägledning från andra i er själsfamilj – så säkerställer denna plan att ni ständigt befinner er exakt där ni var avsedda att vara för de lärdomar ni hade valt att ta lärdom av. Ert nuvarande liv är perfekt för er, fastän det mycket väl för er kan förefalla att det inte kan vara fallet. Poängen är att leva nu, och sålunda låta livet veckla ut sig för er så som ni hade planerat det, så att ni kärleksfullt i ögonblicket kan ta tag i de frågor och händelser som dyker upp när de dyker upp, samt på det sättet ta del av de lärdomar som ni önskar lära er. Att försöka förutspå och planera för vad ni tror att kan hända, tenderar att vara mycket kontraproduktivt och det leder ofta till onödig oro. Bara påminn er själva om att det inte förekommer några olyckshändelser eller sammanträffanden och att allt ni får uppleva på förhand har planerats på ett underbart sätt, för att ni ska lära er att älska och att acceptera er själv, precis så som Moder/Fader/Gud, Källan, KÄRLEKEN gör.

Att älska och acceptera er själv, trots de tillkortakommanden och inkompetenser ni tror att ni bär inom er, ärar Gud som skapade er till att bli precis den ni är, för Sin och er glädjes skull. Ni ärar inte er skapare genom att vanära och genom att på ett negativt sätt döma er själv. Att göra det dränerar er energi och distraherar er från att vara den kärleksfulla varelse som Gud skapade, för att dröja sig kvar i mänskliga begränsningar och tillkortakommanden blockerar er medvetenhet från de under och mysterier vilka livet ständigt presenterar för er och håller er kvar i ett nästintill konstant tillstånd av negativt självdömande, där ni stänger av er själva från Kärleken. Kärleken finns ständigt med er och väntar med ändlöst tålamod på det oundvikliga ögonblicket då ni till slut väljer att öppna upp er för Den och acceptera Den så som Den accepterar er – fullständigt och totalt.

Livet, Kärleken, Gud, Källan, DU … Är och är oändlig i storslagenhet, i strålglans och i evig Närvaro. Du är alltid En och Alla, och detta är ett högst underbart mysterium för dig att begrunda, att dröja dig vid och i vilket du kan veckla in dig själv genom att överlämna dig till det och sålunda överlämna dig själv till Dig själv, genom att helt och hållet överge självet till Kärleken.

Er kärleksfulle broder Jesus.

Jesus Audio Blog for Wednesday August 19th

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...