Moder Maria, 11 april 2015

Moder Maria

11 april 2015

Via Linda Dillon

Hälsningar jag är Maria, jag är Mare (Havet), den universella Modern, Kärleksmodern, den uråldriga Modern, den beständiga Modern, framtidens Moder, Moder av Alltet och Moder, kära änglar, av nya begynnelser.

Ge uppmärksamhet till den älskade Gaia, som i sin visdom och kraft, vid olika tidpunkter under det som ni kallar året, tillkännager vårens, sommarens, höstens och vinterns pånyttfödelse.

Jag har idag kommit för att tala till er om pånyttfödelse. Det är inte bara säsong för det på planeten, utan också i hjärta och sinne, kropp och själ, hos alla hybrider, alla stjärnfrön – alla människor på hela planeten. Jag har tvättat er rena med min Kärlekstsunami. Jag har planterat frön av klarsynthet, renhet och nåd och de har slagit rot djupt inom er. De växer och jag fortsätter att vattna dem med min Tsunami.

Ni vistas i trädgården hos era älskade jag, inte bara med varandra eller med mig och Himlens Sällskap, utan också med era stjärnbröder och systrar. Befruktningen, spirandet har redan börjat och många av er har känt er precis som påskliljorna, krokusarna och tulpanlökarna som sticker upp sitt huvud genom jorden och söker solens ljus, inte bara ert solljus utan ljuset hos allt som existerar. Ni söker er själva. Ni söker ett uttryck för er Kärlek.

Jag planterade mina frön djupt inne i ert hjärta för länge sedan, och jag har gjort det många gånger sedan dess för Faderns och för min skull. Men söta ni, fröna som vi har befruktat, skyddat och utvecklat är era frön. Det är frön från er kärlek och de kan inte och är inte separerade från våra frön. Det är den heliga förbindelsen mellan oss. Det är möten mellan vad man kan tänka på som ”Kärlek Ovan och Kärlek Nedan” och det finns i ert inre.

Ert hjärta, själva er varelse expanderar av Kärlek. Era egenskaper, er förståelse, era förmågor, er visdom, er varelse utvidgas och växer tills ni känner att ni inte längre kan hålla det inom er, och varför skulle ni ens vilja det?

Det här uttrycket av Kärlek, av denna blommande lotus, påsklilja, krokus eller vad ni än väljer att kalla den, exploderar och visar sig utåt. Den uttrycker sig på en mängd olika sätt, men den kan endast uttrycka sin Kärlek som frid och glädje. Det finns ingen skillnad mellan fullbordandet av min plan och er plan. Vi har alltid varit sammanvävda som En i Kärlek.

Och vad betyder nu detta? Det betyder att jag/vi uttrycker och lever med och genom er precis som ni uttrycker, lever och existerar med och genom oss. Illusionen av separation har alltid varit just det. Ikläder vi oss olika former för den otroliga glädjen i att göra det? Ja det gör vi, men det är ingen hemlighet.

Titta på den här planeten, Gaia, med vilken jag har omvandlats till Kärlekens planet. Ingen annanstans, och tänk på detta, i mitt Allomfattande Universum finns det en sådan skönhet och mångfald, från rasande hav till de lugnaste bäckar, från den plattaste prärie till de mest majestätiska berg och till alla fågelarter, blommor och människor.

Det pågår ett skapande och en pånyttfödelse just nu, inte nästa vecka. Ja det intensifierades med blodmånen (the blood moon) men det är inte nästa vecka eller nästa år. Det är just nu, och det har börjat. Denna expansion har inget med datum att göra, det har med er att göra. Det har med er beredskap att göra, med era förberedelser och med det faktum att ni har sagt, ”Ja, Moder vi är trötta, vi är utmattade, vi har genomgått förändringarna och rensningarna, så låt oss blomma.” Och blommar det gör ni!

Ingenting, inte det Himmelska Sällskapets handlingar, inte era stjärnbröders och systrars handlingar, inte de Uppstigna Mästarnas handlingar eller min Sons, inget bidrar och skapar mer till födelsen av den Nya Jorden än det ni gör, känner, upplever och delar i detta ögonblick.

Nej, era byggnader är inte nyskapade, men energin i den avlägsna framtiden – som när ni började var åttiotusen år framåt – finns rätt framför er nu. Och hur kommer det sig? Vad är tricket? Vad är der för en magnet som har dragit dessa magnifika städer och era bröder och systrar från alla galaxer till er? Vad är det för magi och magnet som har dragit Uppstigningen in till själva kärnan inom er, och aktiverat era vingar och er själ så att ni kan flyga fram och tillbaka?

Det är inte bara er längtan och önskan om en återförening. Det är inte bara er längtan efter Kärlek. Det är faktiskt förankringen av Kärleken, att leva den, andas den, vara den och förkroppsliga den. Det är ni, mina kära änglar.

Ni är barn från mitt hjärta, mitt sköte, men ni är på en mognadsnivå där ni är beredda att skapa. Ni har bara precis börjat ana eller misstänka vad ni är kapabla till att göra. Men jag vet, och jag säger inte bara att jag vet i en kollektiv mening – jag känner var och en av er – ni är mina barn och i den heliga föreningen låt oss verkligen börja – inte som en lång smärtsam förlossning – utan låt oss börja.

Ni är redan förlösta och ni är strålande, lysande själar redo att tillfredsställa ert hjärta, som också är mitt hjärta. Vi är Ett. Låt mig fylla er varje dag med min Blå Diamant. Låt mig varje dag få motta era hjärtans önskningar att vi arbetar i helig förening i den nya tiden i nuet.

Var i min Kärlek och gå i lekfull, strålande frid. Farväl.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2015 Council of Love Inc

http://counciloflove.com/

Du gillar kanske också...