Moder Maria, 24 maj 2015

Moder Maria

Söndag 24 maj 2015

Kanal: Ann Dahlberg

Jag är Moder Maria och jag är här idag, för att jag vill tala om för er att det nu är dags för ett quantum språng. Himlen har prisat er och sagt att ni nu är redo för ett större språng i ert medvetande. Detta gäller för hela mänskligheten. Det är mänsklighetens kollektiva medvetande som nu höjs upp en bit. Ljuset har nu nått in till så många hjärtan, så att detta har kunnat ske. Det gläder mitt modershjärta att så många människor är på väg uppåt i den högre dimensionen tillsammans med mig. Det här är en dag värd att fira och jag vill att ni firar den tillsammans med mig.

Tacka Gud för att han så nådigt låter ljuset lysa på vår jord. Han låter det inte bara lysa utan han tillåter det att tränga igenom allt som går att tränga igenom. Minsta lilla öppning får sin beskärda del av ljuset. Ut ur öppningarna pyser mörkret ut och försvinner i skyn.

Allt mörker som man vill bli av med kan man nu bli fri från. Det finns många hjälpare bredvid er nu, som hjälper till med det. Det är lättare nu att befria sig från sitt mörker, eftersom ljuset nu börjar ta över i det kollektiva medvetandet. Vi har alla mörker inom oss som vi behöver bli av med. Den ena polariteten kan inte finnas utan den andra. Nu är det meningen att den ljusa sidan ska bli större och starkare än den mörka.

Det är dit vi är på väg nu. En del av er befinner sig där redan och många är på väg dit. Det är en härlig syn att se. Alla dessa ljustörstande människor som kämpar sig fram bit för bit. Det gläder mitt hjärta och alla deras familjer som andäktigt står och väntar på dem. Tilliten har ni med er kära barn, det är därför ni har kommit så här långt. Det kan hända att ni har tvivlat ibland, men det har inte varit för så långa stunder. Ni har övervunnit det och går nu segrande fram och en hel skock med människor har ni dragit med i släptåg. Det är tack vare ert arbete i ljusets tjänst, som det kollektiva medvetandet nu har höjts. På så vis har ni öppnat upp en ny värld för många människor runtom vår jord.

Vi är alla så tacksamma häruppe för ert storartade arbete och ni är alla hyllade för ert mod. Eoners tid har gått och ni har visat prov på både skicklighet och mod i att ta er fram, i det mörker som har rått på vår jord. Att ta sig ut ur illusionen är ingen lätt sak, kära barn. Ni har lyckats med detta och på det viset försett jorden med mer och mer ljus. Nu är er långa resa slut och ni är alla på väg upp i ljuset. Ingen behöver vara kvar i mörkret om de inte väljer det. De flesta väljer dock ljuset efter den långa tiden i mörkret.

Det är längtan efter ljuset som sporrar människorna nu att finna sitt eget ljus. När du har funnit det så har du frid i dig själv och i ditt sinne. Hjärtats ljus har en balsamerande verkan på hela din kropp och alla rädslor som sitter fast där. Det är i hjärtats ljus, du bli fri som fågeln Fenix och kan flyga vart du vill.

Det är det jag önskar er alla nu, att finna ert hjärtas ljus.

Jag älskar er så mycket!

Moder Maria

You may also like...