Moder Maria via Natalie Glasson, mars 11

th

2016 – Födelsen av Kärlekskrigarsjälar av Moder Maria

Kanaliserat meddelande via Natalie Glasson- mars 11, 2016
– Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Kärlek strålar ut från mitt hjärta och själ in i ert väsen, jag är Moder Maria, jag kommer fram med det Gudomliga Modermedvetandet, av ljus och kärlek, för att stödja mänskligheten och Jorden vid denna tid för Uppstigning. Det är en tid av enorm omvandling på jorden, vissa förändringar kan vara subtila och obemärkta, men de har väntat länge och kommer att ha mycket stor påverkan av mänsklighetens medvetande. Var snälla och uppskatta de subtila förskjutningarna som sker i kärnan av ert väsen, eftersom de öppnar upp er till er sanning för att bli en ledstjärna för kärlek. Medvetandet på jorden och mänskligheten förskjuts in i ett större utrymme av kärlek, som förbereder sig för nuvarande och framtida upplevelser av Skaparens kärlek och upplysning. Detta skapar vägen för nya möjligheter för dem på jorden och i de inre planen.

Vibrationerna av rent kärleksmedvetande kommer ut med en enorm kraft från planeten och civilisationen hos Venus under 2016; Detta skapar ett kraftfullt helande hos många och uppmuntrar ett renare perspektiv och igenkännande av kärlek. Många människor känner att gamla energier, uppfattningar och trossystem upplöses, med ett kraftfullt uppvaknande av kärlek inom sina varelser. Eftersom Venus energi penetrerar jorden och hennes mänsklighet med intensiv kraft, och omvandlar jorden till en planet av kärlek, så kommer detta att påverka nuvarande och kommande generationer som kommer att födas på jorden.

Många av de själar som föds på jorden med en fysisk kropp under 2016 kommer, antingen att vara från planeten Venus, och kommer att ha en stark förbindelse och resonans med Venus, eller så kommer de att ha en potent hög vibration av kärleksfrekvenser. Själar som föds 2016, och i viss mån under 2017, kommer att vara Kärlekskrigare. Ordet ”Krigare” skildrar soldater, krig och strider men dessa själar som kallas Kärlekskrigare kommer till Jorden nu för att delta med kärlek och för att uppmuntra andra att delta med kärlek. Redan vid födelsen kommer dessa själar att prägla kärlekskoder på jorden och i mänsklighetens medvetanden, för att stödja den fortsatta manifestationen av Kärlekens Era. Bara genom deras födelse, kommer de att skapa ytterligare potent blomstring och erkännande av kärlek på jorden, och det viktigaste, inom mänskligheten.

Själar som föds med syftet att vara Kärlekskrigare kommer att ha en stark medvetenhet om kärlek inom deras väsen och runt dem. De kommer kraftfullt att inspirera många att erkänna Skaparen av Kärlek inom sig med önskan om att ta bort illusionerna som blockerar varje människas naturliga erkännande av kärlek. Detta kommer att uppnås subtilt och enkelt genom utstrålning av deras ljus och medvetande, när de är bland andra. Många Kärlekskrigare förfaller att passionerat vilja göra förändringar i jordens samhällen, vilket nu verkar omöjligt, men på grund av den höga och potenta kärlek de har inom sig, kan sådana uppgifter vara lätta att genomföra, med mycket liten negativ inverkan på mänskligheten. De kan utmana regeringar, manipulationer, skapandet av rädsla, fattigdom, lidande och allt som krävs för att skapa ett utrymme av kärlek, för att skapa fred på Jorden och för alla Själar. För många vuxna, kan passionen och syftet med Kärlekskrigare vara inspirerande, eftersom tilliten till kärleken och effekten av kärleken kommer att visa många över hela världen, att Kärlek läker och tar bort alla illusioner.

Kärlekskrigarna som kommer till jorden nu, kommer med ett utmanande syfte för att stödja alla till att ytterligare röra sig till ett inre utrymme och medvetande av kärlek. Och de är väl rustade för deras kärlekskraft är bortom allt som någonsin upplevts på jorden tidigare. Kärlekskrigarna kommer också att energetiskt börja reformera de heliga platserna, chakran och heliga utrymmen på jorden, så att de återvänder till sitt ursprungliga tillstånd, vilket ytterligare ökar kärleksvibrationerna på jorden.

Det är en tid av enormt firande när vi hedrar de själar som blir en del av mänskligheten, då de kommer till jorden genom traditionella mänskliga födelseprocesser. Deras närvaro symboliserar att mänskligheten har nått en tid på jorden med höga vibrationer, redo att ta emot kärlek. Detta symboliseras genom att vackra processer laddas ner, och förankringen av kärlek följer därpå. Jag delger er denna information nu, eftersom ni redan är medvetet medvetna om kraften, syftet och nödvändigheten, för att kärleken till Skaparen ska bli känd på jorden. Ert engagemang för ljuset skapar en ren energi på jorden som tillåter själar att inkarnera med högre frekvenser av kärlek och ljus. Detta betyder inte att de är mer utvecklade än ni; de är jämförbara med era egna magnifika själar, men ni har förberett energierna på jorden så att dessa själar kan komma dit med större hågkomst. Hellre än att födas in i en illusion så föds de med sina rena själsmedvetanden, och behåller detta under hela sin barndom och i sin vuxna ålder.

Hur kan ni känna igen själar som föds nu som Kärlekskrigare? De kommer att andas kärlek och behåller denna kraftfulla kärleksutstrålning vid allt som dyker upp i deras verklighet. De kommer lätt att se igenom illusionerna på jorden och vill kasta dessa reglerna åt sidan. Deras passion för kärleken till Skaparen blir kraftfullt uppenbar och inspirerande. De kommer att försöka skapa åtgärder som främjar det inre erkännandet av kärlek. De kommer också att ha starka kopplingar till Venus frekvenser.

Hur kan ni stödja och hjälpa dessa själar? För att vara till nytta för jorden, er själva, mänskligheten och Kärlekskrigarnas Själar, behöver ni fortsätta att fokusera på kärlek inom er. Fortsätt att rensa och rena era kroppar, tankar och känslor, eftersom detta kommer att rensa bort alla illusioner som finns inom mänsklighetens medvetande, eftersom det gör den till en plats för kärleksmedvetande, liksom att fortsätta att höja kärlekskvoten på jorden. Var uppmärksam och tillåt er att känna igen dessa Kärlekskrigares Själar, och när ni uppmärksammar dem, dela energetiskt er kärlek med dem, som en kraftfull källa som kommer att vitalisera, förstora, stödja och driva dem framåt med sitt syfte. Ni är också Kärlekskrigare, och att utstråla kärlek och skapa åtgärder med kärlek på jorden är också era syften. Ni kanske känner igen er själva som kraftfulla väktare och beskyddare för dessa själar, vare sig de kommer in i era liv eller inte. Era uppgifter är att uppmuntra deras syften, för att visa kärlekens kraft och genom att kärleksfullt uppmuntra dem att förverkliga sin väg. Ni kan också känna inspiration till att överföra er kärlek och healing till själarna som föds in i den jordiska verkligheten, och att välkomna och stödja dem under hela 2016.

Alla själar som föds under 2016 och 2017 kommer inte att vara Kärlekskrigare. Dock kommer många att vilja vara det och de blir lätta att känna igen. 2017 och därefter, kommer många själar som föds att ha en annan energi. Dessa själar kommer att ha en hög vibration av ren kärlek och deras känslighet kommer att vara mer utvecklad. Dessa själar kommer att förkroppsliga en kraftfull passion för kärlek med sofistikerad känslighet som ger dem möjlighet att uttrycka och uppleva kärlek på en högre skala, och detta kan innebära att de är mycket känsliga för illusioner och rädsla. Dessa Känsliga Kärlekssjälar skiljer sig åt från Kärlekskrigarnas Själar, men båda behövs för att stödja er och mänskligheten ytterligare, i avsikten att skapa Eran av Kärlek. De Känsliga Kärlekssjälarna kan uppleva lidande på grund av tillstånd på jorden som mänskligheten tar för givet, såsom kraften av rädslan i mänsklighetens medvetande, vibrationer från tekniska prylar, konventionell medicin, skador på Moder Jord och utbildning. Fortfarande djupt kärleksfulla kommer de att visa och förstärka resten av mänskligheten, i synnerhet dem som ännu inte andligt vaknat upp, genom de förändringar som måste ske för att Eran av Kärlek till fullo ska kunna upplevas. På grund av närvaron av dessa Känsliga Kärlekssjälar, med deras avancerade krafter och deras högre känslighet för sin omgivning, kommer de att fungera som anstiftare för att kraftfulla och efterlängtade förändringar på jorden ska ske, för att gynna alla. De kommer inte att kunna tolerera illusioner och låga vibrationer; Detta kan skapa kaos, i synnerhet om de föds inom familjer som inte är redo att göra de förändringar, som livet i en högre vibration kräver. Detta kommer sedan att filtreras in i resten av mänskligheten. Känsligheten hos dessa själar är inte något att frukta. De som känner igen den rena kärleken i kärnan hos dessa själar, kommer att veta exakt hur man ska stå till tjänst genom att göra de nödvändiga förändringarna vilken kommer att förändra mänsklighetens livsstil, under de kommande 30 åren.

Kärlekskrigarnas själar kommer att stödja de ljusarbetare som redan finns jorden genom skapandet av effektfulla handlingar i avsikt att skapa kärlek. De Känsliga Kärlekssjälarna kommer att tala om vilka åtgärder för kärleken, som är nödvändiga och krävs, och kommer också att visa var det krävs ytterligare tillväxt, healing och kärlek, såväl inom varje person som i den jordiska verkligheten. Jorden och hennes mänsklighet går nu in i en period av enormt lärande, tillväxt och visdom för att ytterligare skapa Eran av Kärlek.

 

Föräldrar, mor-/farföräldrar, familjemedlemmar och vänner till Kärlekskrigarnas Själar och de Känsliga Kärlekssjälarna har redan förberetts för sin roll. Vägledningen som erbjuds är att vara villig att erkänna den kärleksfulla sanningen av Skaparen inom er egen varelse, eftersom detta kommer att hjälpa er att vägleda de själar som kommer till Jorden. Kom ihåg att de inte är nya själar, många av dem har varit på Jorden tidigare, de är Själar som givits möjlighet att manifesteras i en renare form.

Vänligen vet att jag, Moder Maria och även Varelserna från Venus, stödjer er kärleksfullt och hjälper alla vid denna tid, vänligen be oss att stå till tjänst för er. Vi finns för att frambringa tydlig förståelse, trygghet, healing och vägledning.

 

Med evig kärlek,

Moder Maria

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...