Moder Maria och Ärkeängeln Gabriel via Natalie Glasson, 16:e september

th

Skiften i Mänsklighetens Medvetande av Moder Maria och ärkeängeln Gabriel

Kanaliserad genom Natalie Glasson 16 September 2016 Original Källa: Sacred School of Omna

Vi, moder Maria och Ärkeängeln Gabriel, delar vår kärlek med er genom kaskader av vackra bubblor med kärlek, över och genom era varelser. Vi kommer med vänlighet, nåd och medkänsla av vår energi, och ger detta till er nu, så att ni kan ge samma gåva till er själva och andra. Vi ber er att ta emot oss med ett öppet hjärta, som vi tar emot er i djupet av våra varelser, för vår enighet och eviga förbindelse med er.

I denna tid av kraftfulla skiften vid uppstigning och uppvaknande, delar, laddar ner och skänker många varelser av ljus i de inre planen, sin energi till dem på jorden, för att hjälpa alla att gå igenom uppstigningen med lätthet och perfektion. Det finns tillfällen under uppstigningens resa, när det blir oerhört kraftfullt, effektfullt och transformerande, medan det vid andra tillfällen helt enkelt är mjuka växlingar, som ger ett lugnt uppvaknande av er Skaparmedvetenhet. Vi går nu in i, och är i perioden av kraftfull transformation, vilket medför att det finns behov för ert sinne, era tankar och avsikter, att vara på djupet tydliga, eftersom detta gör att ni kan navigera er transformation för uppstigningen, med lätthet och perfektion. En underbar affirmation är:

”Mitt sinne är tydlig, fyllt med tydlighet och med en djup förståelse för min uppstigningsprocess. Mina avsikter förblir rena och i linje med min sanning, i varje stund.”

Vi, moder Maria och Ärkeängeln Gabriel, är här för att ge vårt stöd och hjälp till alla. Men vi vill också fokusera på barnen under denna uppstigningsperiod. Själar som föds på jorden under år 2017, kommer att födas utan många av de illusioner som tidigare funnits inbäddade i deras medvetande, från mänsklighetens medvetande. Många själar kommer att välja att födas med ett nytt perspektiv av klarhet och förståelse för sanningen om Skaparen. Detta kommer att förbli hos dem under hela deras livstid, för att stödja dem i skapandet och instiftandet av kraftiga förändringar på Jorden, som så många har väntat på att få uppleva. Så många på jorden förbereder sig nu för att få ett nytt perspektiv på sanningen, genom processen med sammanslagningen i deras själar, och i den fysiska aspekten eller individualiteten, men de som föds under 2017, kommer naturligtvis redan att ha förkroppsligat detta nya perspektiv. Det beror inte på att varelserna födda 2017 och framåt, är mer andligt utvecklade, utan på grund av omvandlingen i mänsklighetens medvetande. När ni föddes på Jorden, förankrades ni med information som hämtats från en brunn eller källa, som skapats av tidigare generationer, och lagrats inom energiområdet för hela mänskligheten. Kraftfull andlig information laddades ner till er varelse, liksom negativ, begränsande och rädsloskapande programmering. När mänskligheten utvecklas och generationerna tar sig bortom rädslan och erkänner Skaparen mer fullständigt, som en sanning i sina väsen, då utvecklas mänsklighetens medvetande som transformeras, och informationen överförs till nyfödda själar på Jorden, som då också förändras. Därför kan själar gå in en fysisk kropp, utan att anta slöjan av illusionen, vilket innebär att generationerna kan utveckla en förståelse för sanningen av Skaparen och stärka friden, kärleken och den Gudomliga visdomen inom alla. Det är engagemanget av tidigare generationer och livstider, varje individs fokus, som skiftar mänsklighetens medvetande, från illusion till kärlek, vilket gör att själar föds med en större känsla av frihet, för att utforska Skaparen inom sig och runt dem.

Under de kommande månaderna, och när vi går in i 2017, kommer ni att anta ett större perspektiv i er själ. Detta innebär att ni kommer att kunna se, känna och erkänna er själva, ert liv och andras, på ett nytt och inspirerat sätt, med en djup känsla av vetande. När ni accepterar ert nya medvetande och levererar höga vibrationer till själen i ert väsen och verklighet, kommer ni att syntetisera samma sak, med mänsklighetens medvetande. När fler människor över hela världen uppnår detta, kommer varje människas själsenergi att bli mer närvarande fysiskt. Då börjar varje människas själsenergi gå samman inom mänsklighetens medvetande. Denna källa eller brunn, som innehåller, och behåller energin och informationen, kommer att förvandlas från att hålla illusioner, till att hålla syftet, ljuset, visdomen och sanningen hos varje själ. Själar kommer att kunna gå samman i mänsklighetens medvetande, grunda och förankra medvetandet hos själsgrupper på grund av själarnas syntes. Stor kraft och ljus kommer att flöda in i medvetandet hos mänskligheten som filtreras i energifältet eller auran hos människorna och i de nyfödda på jorden. Detta kommer att bli början med erfarenheter av djup enhet, enighet och sambanden mellan människor. Fokuset på separationen kommer gradvis att upplösas, vilket tillåter att många kan känna sig i linje med Skaparen, vara till nytta och ta sig genom den andliga utvecklingen, medvetnare och lättare.
Denna förändring i mänsklighetens medvetande, kommer att göra det så mycket lättare för själar på Jorden att uppnå sina mål, påskynda uppstigningen, uttrycka sina syften och känna friden inom sig, eftersom varje människa kommer att stödjas av, och kunna komma åt den Gudomliga visdomen hos alla själar, genom mänsklighetens medvetande. Själarna kommer att kunna arbeta perfekt tillsammans, för att manifestera nödvändiga gudomliga erfarenheter; det kommer att bli en avancerad erfarenhet av synkronicitet, som kommer att utöka er medvetenhet och visa fler utvecklade perspektiv födda ur sanningen.

Allt ni fått, erfarenhet, vad ni uppnått, hur ni agerar och reagerar, tänker och även känner, kommer att manifesteras mycket mer från er själ, till allt ni är och till ert medvetande. När ert undermedvetna successivt övergår till att innehålla tron från er själ, kommer ert medvetande att påverkas av visdomen från er själ, och då kommer ni att uppleva att ni har större inflytande av er själ. Således kommer allt omkring er att uppfattas med en ny medvetenhet och förståelse. Ni kommer att kunna se bortom de jordiska vanorna, känslorna och de begränsande tankarna som stöder många skapelser på Jorden, och er egen verklighet. Själar som kommer till Jorden som nyfödda, upplever redan syntesen av sina själar med sin människa, i handlingar och reaktioner, därför kommer de att kunna ta ny visdom, kärlek och nya insikter till Jorden, för att föra in ny energi i medvetandet hos mänskligheten, för alla att dra nytta av. Det är av denna anledning som det finns ett behov av att hedra själar som föds på Jorden, eftersom det är de som tar med sig de saknade pusselbitarna av det gudomliga till mänskligheten, för alla att dra nytta av. Det betyder inte att själar som är födda 2017, andligen kommer att utvecklats och agera på detta sätt, i sina verkligheter. Bara födelsen ger dem möjlighet att ge helig och nödvändig visdom, de koder och ljus som behöver sammanställas med de energier som redan finns inom mänsklighetens medvetande, vilket skapar en sammanslagning med Skaparen, för att frambringa ett ökat tillstånd av medvetenhet. Det här är också varför vissa själar väljer att födas in i den jordiska verkligheten, men går till andra sidan efter endast en kort tid, eller redan i livmodern. De ville helt enkelt gå igenom processen så länge som var nödvändigt, så att energi, ljus, kärlek, koder och visdom skulle kunna grundas från deras själar i mänsklighetens medvetande, och kommer därför att finnas inom energifälten hos mänskligheten, som helhet och individer.

Vi, moder Maria och Ärkeängeln Gabriel, stöder själar som föds på Jorden, för de levererar sitt ljus till mänsklighetens medvetande, medan de samtidigt tar emot de höga vibrationerna och visdomen bortom illusionen, vilken redan är förankrad i mänsklighetens medvetande. Vi stöder syntesen av själarna inom mänsklighetens medvetande, och även nedladdningen av väsentlig själsgruppsenergi, för att underlätta ytterligare omvandling. Vi stöder, liksom många andra, som redan finns på Jorden, oavsett i vilken ålder de än må vara, med att få tillgång till ett nytt perspektiv av det som föddes ur deras själar, för att leva med större förkroppsligande från sina själar, på Jorden. Vi skapar kraftfulla och vackra bubblor av kärlek som varje människa kan leva av, vilka nästan alltid fungerar som kuvöser, för att öka den kärlek ni redan har hämtat från er själ och Skaparen till er varelse, som omger er med den högsta kärleken, så att kärleken från er själ dras in i hela er varelse, för att möjliggöra att ett nytt perspektiv ska kunna gry. Vi ber att ni accepterar bubblorna av kärlek som skapas av vår kärlek, och är guidade av Skaparen.

”Moder Maria och Ärkeängeln Gabriel, jag accepterar med ett öppet hjärta, sinne och varelse, era kärleksbubblor, som är guidade av Skaparen. Jag tillåter mig att existera inom er kärleksbubbla, som om jag är omgiven av en kokong eller kuvös, som vårdar och ger näring åt min själ och kärlek. Må era bubblor av kärlek förbättra och förstora den ingående och djupa kärlek jag känner igen inom min varelse, som min sanning och essens. Må era bubblor av kärlek stödja mig, och skapa ett säkert, vackert och kärleksfullt utrymme, där jag kan hämta och ladda ner till min själ inom varje aspekt av min varelse, och syntetisera med mitt nuvarande utförande för att underlätta gryningen av ett nytt perspektiv, som harmoniskt är i linje med sanningsgrunden i nuvarande uppstigningsenergier.

Tack, Moder Maria och Ärkeängeln Gabriel, för att ni är med mig, och stöder mig att vara sann mot min varelse och Skapare, så jag kan leva här på jorden. Vänligen stöd alla på jorden, speciellt nyfödda barn men också alla andra barn, genom att omge dem med era bubblor av kärlek. Fortsätt era heliga arbeten med mänsklighetens medvetande. Låt mig känna fördelarna med de positiva och upplysande skiften som händer i mänsklighetens medvetande nu. Visa mig någon uppgift jag kan utföra för att underlätta uppstigningsvägen som utspelas nu, för att alla ska se och förstå. Jag är Ett med er, vi är ett med Skaparen, detta är min verklighet nu. Tack.’

 

Med evig kärlek och stöd,

Moder Maria och Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...