Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 18 september

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 18 september 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag har Jorden kommit en bit på väg i sin egen utveckling och då menar jag alla dem som bebor Jordens yta. En stor transformation äger nu rum och förvandlar sakteliga planetens yta till en ljusare värld att leva och bo på. Allt som existerar på denna yta berörs nu av det stora flödet av energi som nu har nått Jorden. Stora saker är på gång och aktiveras nu av denna energi som sveper över Jorden.

Bygget av er nya Jord kan börja, kära Jordbor. Det är bara att ta tag i spaden och börja gräva. Ni kan få det ni önskar nu, såvida det är bra för dig och de som finns runt dig. Den här energin kan bara ta till sig det som är odlat i kärlek för alla människors bästa och för vår Jords bästa. Det handlar om återställandet av det som vi har förstört och det handlar om våra systrars och bröders välbefinnande. Vi är ”ett” med allt som finns och allt som lever på Jordens yta. Vi ska värna om och återställa allt till dess rätta balans.

Ni har styrkan och förmågan, kära Jordbor så tvivla inte över det. Tillsammans kan ni göra underverk, ja riktiga mirakel, så känn och förstå att ni hör ihop och hjälp varandra att förstå att ni alla är värdefulla och behövda. Ni är på rätt plats i rätt ögonblick och bidrar med er själva, bara genom att vara här och på det viset lämna era fotsteg på Jorden. Fotsteg av energi som tas upp av Moder Jord och skickas till de platser där det bäst behövs. All ljus energi som ni skickar till Moder Jord sänder hon vidare till platser som behöver höja sin vibration. Alla ljusa tankar som ni sänder till oroliga platser på Jorden gör samma verkan. Meditationer världen över har hjälpt till att höja Jordens vibration. Förstå att ni gör ett stort arbete och att ni alla är behövda.

Jordens folk reser sig nu och har börjat sin återresa till ljuset dit ni tillhör. Vi är alla så glada och tacksamma över detta. Ett stort flöde av energi är på ingång för att förändra den här världen för alltid. Det kommer att ge er det överflöd och den frihet ni behöver för att återställa er Jord nu. Den stora uppvaknandeprocessen har startat och många är nu förberedda för att hjälpa till, så att allt ska gå så smidigt som möjligt. Var beredda på att allt inte kommer att vara som det brukar att vara. Se det nya med glädje och hopp i era hjärtan. Se det positiva som sker i världen och känn in det som är er sanning och släpp det som innefattar rädsla. Det är inte på rädsla som den nya Jorden byggs utan den byggs på sanning och kärlek.

Ljus, kärlek och sanning är de kriterier som den Nya Jorden består av. Det är detta som ni behöver se och upprätthålla. Detta är särskilt viktigt för alla de ljusarbetare som redan arbetar på Jorden idag. Ni är förebilder för alla dem som vaknar upp nu och behöver ett ledsnöre för att gå vidare. Ni är vägvisarna och det är extra viktigt nu, att ni upprätthåller ert ljus och fortsätter på den ljusa väg som ni redan har startat på.

Sänd ljus och kärlek till alla era medmänniskor och visa att den Nya tiden av lycka och kärlek finns här nu, för alla att ta del av.

Med dessa ord säger jag farväl och skickar er så mycket ljus och kärlek, så att ni ska förstå hur viktiga och älskade ni är.

Med stor kärlek

Judas

You may also like...