Rådet av Strålande Ljus via Elia Mira, 15 september

08-12-05elohimflamevanjose

Rådet av Strålande Ljus, 15 september 2016
via Elia Mira

Hälsningar Ni Gudomliga!

Vi hälsar er i dag och vi börjar med att tona in er till energierna av månförmörkelsen på fredag. Denna månförmörkelse kommer att öppna upp känslomässiga insikter för er, vilket hjälper er att se var ni kan släppa och uppgradera era känslomässiga strukturer, så att de mer exakt motsvarar er vision av himmelriket på Jorden. Genom detta kommer ni att se klarare och vad ni väljer att göra verkligt och viktigt, och har möjlighet att uppgradera dessa val för att anpassa er till nästa nivå av ert förkroppsligande.

Att ändra er relation till känslotillstånd är något ni är bemyndigade till att göra naturligt, men många människor vet inte eller hävdar inte detta. Ni, kära, kan välja detta som er födslorätt och vi uppmuntrar er att göra det.

Människan har känslor på ett sätt som är så intensivt, varierat och vitalt. Det är mycket lätt att anta att era känslor är riktiga indikatorer för något. Men i verkligheten är era känslor manifestationer av er frekvens och vad ni upplever. Ibland triggas era känslor automatiskt och har ingenting att göra med verkligt vetande, insikter, tankar eller medvetet val. Därför är det en nyckel till befrielse, att lära sig se sina känslor som manifesteringar av sin energi och sina erfarenheter, snarare än att vara indikatorer för sanning.

Känslor är korrekta uttryck för de tankeformer ni håller och energitillstånd ni befinner er i. Det är allt. För att ta itu med känslorna måste ni titta på era åsikter, idéer, omedvetna löften eller mönster och viktigast, ert energitillstånd.

Vi menar inte att ni ska börjar analysera alla dessa saker, utan mer att ni helt enkelt ska förstå att känslor härrör från källor utanför känslotillstånden. Känslotillstånd är manifestationer av energitillstånd. Detta är principen ni ska minnas. Inse också att känslotillstånd som inte känns bra, inte behöver beaktas. Ni kan lära er att skära loss er från mindre önskvärda känslotillstånd – ni väljer ert energitillstånd. Ni väljer vad ni lägger er uppmärksamhet på. Ni kan bygga upp er förmåga att göra detta avsiktligt och medvetet. Ni kan välja ert fokus och ställa in er energi med större frihet.

Ingenting i livet är mer kraftfullt än ert val i hur ni använder er uppmärksamhet och fokus. Ingenting.

Er uppmärksamhet är er största bundsförvant. Den kan hjälpa er att förstärka vad ni älskar och lösa upp det som inte ger er någon glädje och inte är karakteristiskt för er. Ni kan lära er att leva ett liv som är ständigt expanderande, stimulerande och uttrycksfullt och ändå inte känna den lägre frekvensens känslotillstånd under någon längre tid.

Det är ganska orealistiskt att tro att lågfrekventa känslor inte kommer att uppstå, så bli inte bli störd när de dyker upp och använd inte den manifestationen för att slå på dig själv. Vara nonchalant mot dem i stället när lågfrekventa känslor dyker upp – vilket betyder, gör inte en stor sak av dem. Ändra ert energitillstånd och manifestera därigenom ett nytt känslotillstånd.

Att lära sig att hantera känslor på ett mycket praktiskt sätt som gynnar er glädje, är bemyndigande i förkroppsligande! Det är en särskiljande faktor mellan dem som känner sig kapabla och kunniga att skapa vad de vill och de som inte gör det. När ni mår bra känslomässigt har ni en stadig förmåga att uttrycka, dela, uppleva och skapa! Ni har inriktning och förmåga att släppa in de goda erfarenheterna i livet! Ni har kul.

Att lära sig att relatera till sina känslor som inte återspeglar vem ni är, utan som manifesteras från ert tillstånd, är en utmaning för de flesta människor.

På grund av möjligheten för kroppen att ha djup förnimmelse, anpassar sig de flesta människor till förnimmelse och känsla, med en identitetskänsla. De känner att dessa saker visar vilka de är och att den allmänna tonen i ert känslotillstånd har något att göra med er identitet. Såsom ”Hon är ganska sur” och ”Han är en glad kille”. Lägg märke till hur dessa meningar objektifierande det känslomässiga tillståndet som en identitet. Det är annorlunda mot att säga, ”Hon känner sig lite retlig idag” och ”Jag märker att han tenderar att vara på gott humör för det mesta”. Det beskriver känslor som en manifestation, ett tillfälligt uttryck, inte en inneboende identitet.

Er inneboende identitet är på sätt och vis vibrationellt upplyft och det skulle på sätt och vis jämställas med positiva känslor, men i er vidsträckthet är ni inte en känslomässig varelse på det sätt som ni upplever känslor såsom en människa. Så det är mycket annorlunda och vi vill att ni ska förstå detta – ni är inte era känslor. Var inte sentimentala i fråga om era känslor på ett sätt att ni blir fästa vid dem, eller att ni likställer dem med vem ni är. Mest av allt, känn inte att ni fastnar i era känslor. Ni är fri och kan välja att vara medveten om er förmåga att förändra hur ni känner!

Detta samtal öppnar upp er till Månförmörkelsens Energi på fredag; detta samtal om känslor. Börjar vända er uppmärksamhet till ert känslotillstånd och beakta det.

Vilka känslor kommer lätt till er? Vilka är era fem vanligaste känslor? Av vilken frekvens som helst? Om ni skriver ner en lista med era fem vanligaste känslotillstånd kommer ni se var ni lever i enlighet med era väl etablerade mönster. Sedan kan ni bestämma vad som tjänar er på dessa välbekanta vägar och vilka som behöver förfining för att lyfta och förändra de mindre önskvärda tillstånd ni upplever ofta. Ni kan helt enkelt koppla om era inre mönster för att generera mer positiva tillstånd.

Om till exempel ilska är ett av era fem vanligaste tillstånd, även om det är den enda av lägre frekvens som ni upplever, då finns det en möjlighet att berika ert liv genom att omstrukturera er respons kring ilska.

Ni kan börja med att inse att ilska är en vanlig väg för er. Ni kan se efter för att förstå varför – vilka känslor finns under ilskan? Är jag i allmänhet redan trött eller nere när jag blir arg?

Ni kan också titta djupare. Vad det är som ni egentligen känner och som ilskan uttrycker. Finns det en tendens att känna skyldighet att delta i saker som ni inte identifierar er med? Tycker ni det är svårt att säga, ”Nej tack” till saker som inte passar, så att ni blir arg när de inte passar och ni vill att de yttre omständigheterna ska ändra sig, eftersom det är svårt för er att säga ”nej”?

Anledningen till att lågfrekvensvägar existerar är för att ni är i ett lägre vibrationstillstånd och / eller att ni triggas in i ett lägre vibrationstillstånd eftersom ni motstår nuet.

I det här exemplet om ilska, beroende på att säga ”nej” är svårt, kanske ni motstår vad det skulle innebära att följa er själ och då blir ni arg. Ilskan manifesterar sig faktiskt som ett sätt att uttrycka er ilska över att ni måste möta era obehag och lära er att säga nej, för att vara sann mot er själv. Det är en känsla som uppstår från att motstå nuet och vara sann mot ert Jag.

Månförmörkelsen på fredag kommer att hjälpa er med dessa typer av förändringar.

Ni måste tänka på detta samröre för att få insikter. Öppenhet och att uppmärksamma era känslor med dessa idéer i åtanke kommer att hjälpa er att medvetet förstå och skifta era tankeprocesser och sätt att förhålla er till livet. Ni kan använda energin för att hjälpa er att göra detta, men för de flesta av er är det också mycket fördelaktigt att ha insikten och det kan garantera att snabba och fullständiga förändringar är möjliga. Så gör mer än att låta energierna arbeta inom er, samskapa med dem med avsikt.

Vi gör stöd tillgängligt som kan tona in er till dessa omvälvande energier innan de kommer i full kraft, genom denna överföring i dag.

Vi inbjuder er att omfamna detta stöd och tillåta er att känna er rikligt älskade vid denna tid.

Vi är Rådet av Strålande Ljus

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...