Moder Maria och Sophia Code Bearers via Galaxygirl, 7 januari 2024 

Moder Maria och Sophia Code Bearers 

Via Galaxygirl, 7 januari 2024 

 

 

 

 

Barn, det är er Moder Maria. Jag har kommit till er idag med mitt hjärta fyllt av kärlek för mina barn på den Uppstigande Gaia. Ni som markpersonal och ni som läser detta, är de som mest har känt av de energetiska fluktuationerna och ni har känt det intensivt i djupet av er andliga kärna. (Jag ser Merkaba-strukturer, snurrande chakras och det ser ut som en galax av stjärnor och planeter inuti, men jag vet att de är energetiska portaler, celler och strukturer.) Ni är levande i ljuset, som en del av Källan ni ser och känner djupt inom er. Jag ser och känner också er smärta, er otålighet. Ni har tillåtit förändringarna och helandet djupt inom er, och ni har gjort ert arbete. Ni kommer nu att se resultatet av högeffektiva energier hos dem som inte är medvetna och som inte har gjort sitt arbete, de som valde att fördröja sin läkning. Healing kommer i många former förstår ni, att bli befriad från en verklighet är i själva verket en slags healing, en healing av energi och platsförändring. Många som ni ser som själar är inte själar. Många som ni ser omkring er har valt en alternativ väg. 

Ni har känt förlossningsvärkar i er värld under en tid. När jag som mor bar på Yeshua var det också en tumultartad tid. Det här har varit ett kärleksarbete för att hjälpa Gaia att släppa sina bojor, ett kärleksarbete som spänner över många årtusenden. Många av er har arbetat med detta tillsammans med mig längre än ni kan föreställa er, och vi är nu på höjdpunkten av projektet. Jag, Moder Maria, ser er med kärlekens, förståelsens och medkänslans ögon. Jag är känd för min medkänsla, och jag önskar att ni känner medkänsla och inte dömer era medmänniskor. Medkänsla för dem som har valt en annan väg, en annan upplevelse. Kärlek och acceptans för dem som inte är på samma gångstig som ni. De flesta gångstigar är smala när de går genom trånga bergskedjor. 

Många vandrare känner sig ofta ensamma i skogen, trots att de är omgivna av träd och skogens djur. De är inte ensamma. Ni kanske känner er ensamma på er vandring, men det är ni inte. Ni är omgivna av en armé av ljus, era änglar och galaktiska bröder och systrar, och det har varit mycket prat om det här. Det finns mycket brist på förståelse för närvarande om det galaktiska engagemanget. I sanning är allt upp till Källan, till den Gudomlige, och vi är alla en del av denna Gudomliga plan, som arbetar tillsammans, skapar tillsammans och håller ljuset tillsammans. 

Jag, Moder Maria, ser er med kärlekens ögon. Det här är tider av uthållighet, kära ni, för när världen förfaller, som ni vet, kommer allt att avslöjas. Detta är innebörden av ordet uppståndelse. Allt kommer att avslöjas och det ni trodde var sant kanske inte är sant, att de sociala normer som tvingades på er kanske inte var med de bästa avsikterna. Det är så mycket som kommer att avslöjas. Ingen känner till planen, den sanna planen, förutom Källan. Och Källan är kärlek. Källan är Gudomlig Kärlek, och vi är aspekter av hans/hennes majestät och ljus. Vi har samma majestät och ljus inom oss, och det kommer att komma en tid när ni kommer att lysa starkt. 

Jag, Moder Maria, talar nu med mitt team av Sophia Code Bearers. Som bärare av den gudomliga genetiska koden spred vi Kristna kristallina DNA-mallar som spricker inifrån till förverkligande. Och det är bra. Dessa tider är på sätt och vis en välsignelse, ja det är upprörande, och ja, era galaktiska bröder och systrar har inte ert perspektiv, hur skulle de kunna ha det? Ni är alla individualiserade delar av Källan, så naturligtvis har ni alla era egna upplevelser, era egna perspektiv.  

Jorden har varit en fängelseplanet av lidande och förluster, men också av ljus, av återfödelse och förnyelse. Det kommer att bli mer av det senare när den gamla regimen försvinner och den nya skapas. Skapandet av det nya är inte alltid en lätt process, i själva verket är det sällan så, såvida ni inte är en uppstigen individ i tomrummet och era energier är i perfekt linje med gudomligheten. Förlossning är en rörig historia, där finns vätska, där finns smärta, förlägenhet och ibland förlust och sorg. Men Gaias återskapande, hennes födelse och mänsklighetens födelse i de uppstigna världarna är säkerställd och ja, det kommer kanske inte att bli så rent och idealiskt som ni skulle önska – men det kommer att hända ändå, och det håller på att hända nu. 

Vi, Sophia Code Bearers talar. Vi sänder er våra koder av ljus, av healing och av styrka. (De håller glödande blomsterkransar fyllda med liljor som ser kristallina ut.) Vi placerar dessa ljuskronor på vårt markteam nu, på dem som bär Kristusljusets sigill kommer videssutom att skapa en glödande krona av frid, ljus och kärlek. Dessa tider är de tider för vilka ni föddes och för vilka ni volonterade. Ni valdes inte ut för er fysiska skönhet eller 3D-aspekter, för ni står över det löjliga med dessa saker. Ni valdes för er enorma meritlista av framgångar, för er styrka och uthållighet. (Jag känner hetta, min kropp glöder och jag hör små klockor. Jag ser den kristallina matrisen glöda starkt och de lägger sina glödande liljor som kedjor runt Gaia, och väver dem alla över henne.) 

 Jag är er Moder Maria. Frid barn, frid. 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *