Moder Maria via Ann Dahlberg, 21 september, 2017

Moder Maria

Torsdag 21 september 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag är här idag för att tala om att Jorden nu gör sig av med en del negativitet. En del har orsakats av människor men en del har sitt ursprung i Jorden. Jorden befinner sig i rörelse och det kan orsaka en del obekvämligheter för er som råkar befinna er på dessa platser där rörelserna sker. Ni har en förmåga att mäta dessa rörelser och borde hjälpa varandra så att inte skadorna blir så stora för människor och djur i dessa områden. Ni är ett unisont folk och hjälpen skulle kunna nå fram till alla. Det är förberedelserna det handlar om kära barn på Jorden. Det är dags att ni blir ”ett” med varandra nu. Ni behöver samarbeta över landsgränserna och ta hand om varandra. Ljuset har väckt många själar som förstår vad detta betyder. Det betyder att det är dags att vakna och att alla resurser på Jorden används till alla oavsett om det är teknik, kunskap eller ekonomi. Det är dags att ta ansvar för den kunskap som ni innehar och låter den bli mångfaldig till gagn för alla. När det gäller liv som behöver räddas då måste man agera på ett eller annat sätt. Ni är människor med hjärta och själ så det är dags att kliva fram och visa er humanitära sida. Ni har alla den i er, det är bara modet som saknas. Modet som talar om vilka ni är och varför ni befinner er på Jorden idag. Ni är med om en stor medvetandeförändring som sker på både Jorden och i er själva. Ni valde att gå ner vid en här tiden för att dela med er av era gåvor och hjälpa Jorden och er själva att stiga upp i en högre dimension. Ni var trötta på den här lite mörka och bistra verkligheten och ville ha lite mer ljus och kärlek i ert liv.

Ljuset är här nu och strålar sina kärleksstrålar på Jorden idag. Detta ökar medvetenheten av ljus och kärlek i era hjärtan. Många av er vet att det är dags att ta steget fram nu och göra det ni kom hit ner för att göra. Alla ni som är på väg att vakna behöver ruskas om lite och de som är vakna behöver bli tydliga på att visa vilka de är så att fler ser och förstår vart Jorden och ni själva är på väg. Jag Moder Maria strör nu rosor på er väg för att ni lättare ska kunna följa den och höra vad ert hjärta viskar till Er. Ljuset är starkt nu kära vänner och tiden börjar nå sin fullbordan. Jorden börjar klä sig i sin nya bröllopsskrud och hon är otroligt vacker att se på. Det är som om världen håller andan idag inför det stora som snart kommer att ske. Jag älskar Er så mycket och vill att ni alla ska följa med Jorden när hon nu stiger mot skyarna. Det blir en förunderlig resa med många äventyr som alla slutar i ljus och kärlek till allt som är.

Ja, kära vänner vi stiger nu och det känns i alla era kroppar. Det är mycket som ni gör er av med samtidigt som ljuset sipprar in. Valet som ni har gjort i era hjärtan, det gäller nu och är din värld lite omtumlande så beror det på ditt hjärtas val. Det har valt att utvecklas och följa med Moder Jord. Det har valt ljuset och kärleken och förbereder sig nu för att träda in i en högre dimension av kärlek och ljus. Var glada alla ni som har kroppar som reagerar det är ofta ett gott tecken. Låt dig inte slås ned av lite hinder på vägen, ditt hjärta leder dig längs den stig som leder hem. Ta lärdom av det du möter och väx tillsammans med ditt hjärta. Du får den hjälp du behöver. Lyssna inåt och svaren finns där. Ni har alla många guider runt om er nu som gör allt för att ni ska hitta hem till er själva och till det hjärtas ljus som ni bär inom er.

Kalla på mig och jag finns här för Er, jag finns här ibland Er nu och jag älskar Er så mycket.

Moder Maria

Du gillar kanske också...