Moder Maria via Ann Dahlberg, 23 januari 2018

Moder Maria

Tisdag 23 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag vänder mig till alla Er Jordens barn idag. Det är mycket som pågår på er Jord och i era kroppar. Det är mycket förvirring ibland er idag. Det talas mycket men det är bara en liten sanning som kommer fram. Javisst arbetas det för fred på Jorden och de har nått stora framgångar. Det finns dock en del som har svårt att släppa makten till folket. I en sann demokrati så fattas besluten med folkets majoritet men idag fattas besluten av några få och folket får först i efterhand reda på vilka beslut som har fattats. Det kan då vara svårt att ändra på dem då man inte fått följa med i hela processen. Uppbyggnaden idag av större och större enheter gör det svårt för gemene man att få en överblick över den politik som förs. De pengar som tas in försvinner i stora apparater. En helt annan uppbyggnad av samhället skulle behövas för att folket ska kunna få fram sin vilja. Det här kan man dock inte göra med våld. Det här måste göras med en högre andlig medvetenhet och kärlek. Det behövs många andligt medvetna människor för att forma om ett samhälle där alla kan må bra och få lov att utvecklas och känna sig delaktiga i det samhälle de tillhör.

Det är en stor uppgift som ni har framför er på Jorden och det kräver ett helt nytt tänkande. Det går inte att gå i samma hjulspår för då är du snart i det gamla igen. Nya spår måste läggas som inte har legat där förut av en helt ny modell. Människorna måste se att något nytt och bättre är på ingång i deras liv. Det nya är inte för några få, det är för hela Jorden. Den stora visionen måste bo i ert hjärta. När den har nått sin fullbordan i ert hjärta så fullbordas det i er verklighet också. Var sanna mot er själva, var ärliga och uppriktiga mot er själva och ni vinner förtroende jäntemot era medmänniskor också.

Inom Er bor en sann och vacker själ som vill lysa ut i världen. Den kan bara göra det om ni lever i sannheten inom er själva. Har ni sökt tillräckligt långt in för att få veta er egen sanning? Det kan vara hög tid att göra det nu för Jorden skakar av sig sina bojor och njuter av sannheten och ärligheten inom sig själv. Er Moder Jord vill att ni tar fram sannheten och ärligheten inom er själva. Det är endast då som ni kan få svärdet i er hand. Svärdet står endast för sanning, den klyver genom lögnerna tills endast sanningen står triumferande kvar. Så var varsam om vad du säger och skriver ty sanningen kommer ifatt dig till slut. Det kan krävas mod att stå i sin sanning men det modet kommer att ge dig tillgång till sanningens svärd. Det är det svärdet som rungar genom Jorden idag. Det driver lögnerna på flykten tills sanningen står där naken och uppenbarad. Räds inte sanningen den vill bara ta fram det goda och ärliga hos er. Utan att vara ärlig och sann så kan man inte bygga upp en ny värld i kärlek och skönhet för de hör ihop.

Alla de goda egenskaper som finns inom er är det nu dags att ta fram. Den nya Jorden står färdig att användas av var och en som längtar efter ljuset och den kärlek som bor där. Er Gaia är överlycklig, hon skrattar och ler och vinkar åt er att ta de små steg fram som behövs för att vara i den dimension som ni önskar. Gaia strör mycket rosenblad runt om er nu för att ni ska känna kärleken i era hjärtan.

LYSSNA PÅ HJÄRTAT……LYSSNA PÅ HJÄRTAT KÄRA BARN PÅ JORDEN

Jag älskar Er så mycket

Moder Maria

You may also like...