Moder Maria via Ann Dahlberg, 3 september 2019

Moder Maria

3 september 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag ser er nöd, kära människor på Jorden. Jag ser också er kärlek, er lojalitet och en stor förhoppning som ni lägger på framtiden. Kära, älskade barn på Jorden, det är inte i framtiden ni ska lägga era förhoppningar, det är i nuet. Det är i nuet som ni kan förändra er framtid. Gårdagen hör gårdagen till och framtiden står och väger beroende på var ni har era fötter ..… är de jordade i nuet eller befinner de sig i gårdagen. Befinner de sig i gårdagen så förändras er framtid inte så mycket från det som ni redan upplever. Befinner de sig i nuet så kan en annorlunda framtid skönjas med de nya beslut som ni tar nu. Er inre vägledare guidar er i nuet. Gårdagens bekymmer är för honom ogjorda och er framtid ligger i de händer som han bär fram nu. Ja, vi vet att det är svårt att leva i nuet i den värld som ni lever i, men ju mer ni praktiserar desto bättre kommer det att fungera.

Det är en viktig tid nu för Jordens folk så var lyhörda för er inre röst, den röst som leder er fram till den ljusa framtid som ni bär inom er. Förstå att ni har vägledare och hjälpare runt om er nu, kära barn på Jorden. Jorden har tagit ett stort steg framåt och så har även ni, kära mänsklighet. Var viss om att ni kommer att nå ert hjärtas mål. Kärlekens energi har blivit hörsammad på Jorden och växer med gräsrötterna, med det menar jag att det sprider sig sig likt gräset på Jorden.

Var nu varsamma mot er själva, såväl som mot de människor som ni möter. Möt dem med kärlek och respekt, ty det är det som kärlekens energi förmedlar och det är det som människorna nu behöver ta till sig och praktisera utefter sina anlag och möjligheter. Allt som går emot kärleken stöter nu på ett större motstånd. Ett motstånd som vänder tillbaka till givaren i en snabbare takt än vad det hittills har gjort, så länge som Jorden har styrts av den trögare energin. Den ljusa energin omvandlar och förändrar den tröga energin lite snabbare och det är därför ni tycker att allt går så fort idag. Många känner att de inte hinner med i den takt som samhället nu förändras. Det är därför vi uppmuntrar er att ha stilla stunder för rekreation och meditation. Det ger er möjlighet att hitta rätt balans inom er själva, och det ger er en större förmåga att fatta rätt beslut. I tystnaden kan intuitionen ta över när egots röst tystats ned lite grann. Ni kan förnimma en större visshet och tvivlar inte längre på vilken väg ni ska välja.

Det är tid för kontemplation, det är tid för anden inom er att växa till sin högsta potential. Det är tid för ert högre jag att ta hand om rodret. Det är dags för ert högre jag att lägga om rodret och ta ut en ny kurs för er fortsatta färd på Jorden.

Halleluja, Halleluja

Det är en intensiv men underbar tid som Jorden och dess invånare nu går tillmötes. Var trogna er inre själ, ert högre jag och den vägledare som finns inom er. En ny väg har öppnats upp för Jorden. En ny ljus och vacker väg.

 

Vi är så glada för Er och Jordens skull. Vi sänder Er all vår kärlek.

 

Vi älskar Er / Moder Maria

Du gillar kanske också...