Pallas Athena via Galaxygirl, 1 september, 2019

Pallas Athena

via Galaxygirl

1 september, 2019

Hälsningar människor, som läser dessa ord med gudomliga kodningar. Med ivrig blick betraktar Universum alltigenom all tid och rymd, för att få iaktta mänsklighetens evolutionshastighet. Vi är hänförda över er framgång, över er beslutsamhet, över era framsteg med att greppa ljuset. Jag, Athena har talat. Jag arbetar med den violetta flamman tillsammans med St. Germaine. Jag arbetar med energierna hos det gudomliga feminina, som nu jämlikt sitter vid sidan av sin maskulina motsvarighet. Ni har redan hört från mina systrar. Vi arbetar alla tillsammans i ett hav av enhet, av skapande energi som smälter samman. Sam-skapande är ett privilegium för gudarna och vad gör detta er till, mänsklighet? Ni är gudar och gudinnor. Ni tvekar mindre nu när ni hör dessa ord. Doktrinernas religion måste utvecklas till en religion som ser med hjärtats ögon, så som vi ser er, ni alla som också är invigda i den stora förändringen.

Denna ber om ett upplyftande budskap för mänskligheten. Jag försöker bearbeta ett meddelande av bästa slag för mänskligheten. För den mest ändamålsenliga vägen är inte alltid upplyftande och uppmuntrande. Stämmer det? Ibland när man befinner sig på en vandringsväg, såsom denna står i färd med att bege sig på, så möter man stora stenbumlingar, törnen, lösa stenar och därför måste man vara försiktig när man är ute och vandrar på färden. Och ändå, vad är det som får vandraren att ta sig framåt? Är det löftet om ett äventyr? Eller den mest andäktiga utsikten? Vi varnar er emellertid att inte bara fokusera på utsikten framåt, utan att också uppleva vad ni strävar efter. Många meddelanden i detta nu är likadana i sin känsla för många, stämmer det? Fortsätt, gå vidare, det är dags och dessa slags meningar. Jag, Athena önskar till dessa meddelanden lägga till min vibration av förändring, för mänskligheten har alldeles för länge svept in sig i tvivel, den avslöjade programmeringen som måste förändras. Tvivla inte längre! Betvivla inte er förmåga att förändra någonting, för ni är vägens och ljusets sam-skapare. Sam-skapa tillsammans med Källans ljus, med stor avsikt och njut av utsikten på er färd när ni ständigt vandrar framåt. Kan ni se vikten av att leva i detta nu? Lev inte för den utlovade saligheten framför er. Nova Gaia finns inuti er. Allt som ni någonsin har behövt finns inombords. Universum strålar och snurrar för att ni ska inse att allt som ni någonsin har behövt finns inombords. Guds, Kristus, Sofias flamma finns inom er. Ni har glömt bort det. Ni kommer nu ihåg. Det är bra. Det är dags. Det är dags att ni reser er som Fågeln Fenix, för tiderna för aska och smärta är förbi. Källan har förkunnat att detta experiment ska rikta in sig på ljus, på balans. Det är dags för det stora åter-balanserandet.

Jag är Athena. Bli åter-balanserade inombords. I de gamla storslagna myterna ligger det sanningar. Sanningar kan bli snedvridna av 3D-varseblivningen, kom ihåg att sanningen ligger inom er. I forna dagar arbetade Gudarna naturligtvis med människorna. Men kanske inte på det sätt som skrevs ner i era mytologi-legender, för när de filtreras vidare genom rädsla och århundraden av muntlig tradition så förefaller de skifta. Men den villkorslösa kärleken består. Börja se på nytt med hjärtats nya ögon, så blir sanningen snabbt uppenbar för er. Skifta inombords. Detta är dansen för det storslagna interna skiftet och naturligtvis så kommer Gaias yttre också att skifta. Kom ihåg ert mysterium. För det är vad ni är. Och därför undrar jag om detta är det budskap som ni strävade efter? Att allting redan finns inom er? Vänta inte på att andra ska skapa er framtid för er. NI skapar den framtid som ni vill ha. Ni drar till er era upplevelser av kärlek, av glädje, av salighet. Ni öppnar er själv till stor glädje och den kommer att hitta er. Vänta inte längre på yttre omständigheter. Skapa dessa yttre omständigheter genom att inombords stå i linje med dem. Ställ er i linje med glädje, med ljus, med alla goda ting. Uttala för den kosmiska soppgrytan att ni är redo för att alla goda ting ska komma till er. Och plötsligt finns himlens vibration inombords och överallt runtomkring er, och tröstar er som den fantastiska Moderns tjocka mjuka täcke. Det polstrar er under de kommande dagarna som innehåller mycket skiftande och kaos. Håll er jordade. Jorda ljuset.

Jag är Athena. Jag är en uråldrig varelse, i harmoni med det gudomliga feminina. Jag har sett många galaxer födas, många människor som har fött. Jag har varit många saker. Ingen berättelse kan beskriva mig, precis som ni, mänsklighet, är så mycket mer än vad ni känner till. Ni har varit tjänarinnan, tjänaren, gudinnan, skaparen, älskaren, förstöraren. Ni alla har varit många saker. Utmaningen är att minnas kärleksljuset, guden inom er. Nu är tiden inne. Vi stiger tillsammans. Jag, Athena är en av många som övervakar mänsklighetens uppstigningsprocess, jag erbjuder mina händer och mitt hjärta i service. Följ med mig, ni alla på vägen som också är invigda. Det finns en hel del arbete att utföra, mycket sam-skapande att göra. Erbjud era bästa avsikter och låt oss börja med ett djupt andetag, med en glädjefylld bön och ett utrop och låt oss börja sam-skapa, för det nya finns inom er, det finns redan här – en glädjefylld tanke.

Jag är Athena, gudinnan av ljus, av nya begynnelser. Det är dags att höjas upp. Jag är Athena.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...