Moder Maria via Genoveva Coyle, 19 januari, 2018

UNIVERSUMS MODER MARIA: NI ÄR SÄKERT FÖRANKRADE I DEN 7:E DIMENSIONEN OCH VIDARE

Ni vänjer er nu vid vibrationerna av denna högre existens iklädda dessa magnifika fysiska kroppar. Kanaliserat av Genoveva Coyle.

 

Hälsningar mina vackra Annas! Mitt hjärtas älskade barn, änglar och ärkeänglar i fysisk form, mästare i er egen rätt, för detta är de ni är, oavsett hur ni ser er själva i denna stund. Jag kommer för att omfamna er i mitt diamantblå ljus, att smeka er och fylla er med min kärlek, blåa ljus och styrka.

Ni har kommit så långt, ni har verkligen mognat och ja, jag vet att ni har fått berättat för er hur underbara ni är men det ger mig stor tillfredsställelse att få berömma er ännu en gång. Jag älskar att samtala med er och visa er min uppskattning och beundran för den beslutsamhet ni visar att hålla er kurs på kärlekens raka väg och i linje med inget mindre än det renaste ljus.

Ni har förvandlats till era Nya underbara Jag och ni är säkert förankrade i den 7:e dimensionen och vidare. Var säkra på denna sanning för även om ni älskar att resa överallt och in i alla dimensioner som finns är ni ändå inte riktigt klara över hur långt ni faktiskt har kommit mina modiga änglar.

Men i denna stund är det era Nya Jag som ni främst arbetar med. Den uppstigna del av er i fysisk form är just nu väldigt upptagen med att känna sig trygg och stark, utan att falla tillbaka för mycket i de gamla spårens sätt att tänka eller uppträda. När så händer känner ni direkt att det inte känns ”verkligt” det känns inte rätt att följa den vägen för det finns inget spår av kärlek där. Det finns inte längre någon substans eller näring i den gamla inbillade världen. Det finns en känsla av att ni har nått en återvändsgränd och det får er att skyndsamt korrigera er kurs.

För det mesta har ni dock gjort ett utomordentligt bra jobb i att endast tillåta kärlek och glädje flöda genom era kroppar vilket i sin tur har styrt era handlingar och varje reaktion så att de förenats med kärlekens universella lagar.

Ni är fantastiska i ert sätt att alltid välja att vara kärleksfulla och vänliga i varje situation och släppa taget om allt det som inte längre tillför er någonting. Ni måste frigöra mer utrymme och ta mer tid för er själva och det kan innebära att tex låta era barn vara sig själva och låta dem finna sin egen inre röst och guidning och istället för att försöka styra varje detalj i deras liv, överlåta till andra i fysisk eller andlig form ansvaret att hjälpa till och underlätta för er i situationer i hem- eller arbetslivet.

Ni har växt enormt och er energi är mycket omfattande men förstå mina älskade Annas, er Gudomliga plan, Min plan, kräver inte av er att ni tar på er någon annans arbete eller läxor eller att ni lyfter andra omedvetet även om det är era barn, makar, nära vänner eller familj. Ni ville älska och stötta dem, undervisa dem och hjälpa dem läka när det behövdes, men inte genom att ta deras negativa energier eller sjukdomar på era egna vackra axlar utan genom att vara den värme och kärlek och den uppmuntran som de behövde.

Vad andra behöver av er är en mjuk varm kram och ert hjärtas förmåga att lyssna.

När ni lyssnar uppmärksamt, utan att fördöma eller att försöka hitta lösningar på problemen hos de som känner sig förvirrade så ger ni dem det utrymme de behöver och lyfter dem till den vibration som gör det möjligt för dem att höra och känna svaren från sin egen själ.

På detta vis behöver ni inte ge mycket av er egen energi utan ger dem styrka att vända sin egen energi och fokus mot sina egna hjärtan. På detta sätt guidar ni dem till tillbaka till vetskapen att de också besitter den visdom och tillgång till sin egen styrka som du gör.

Att permanent flytta in i era Nya Jag betyder också att ni lämnar bakom er en del gamla saker som fortfarande tar upp en del av ert sinne och eftersom de är uppbyggda av de gamla vibrationerna bromsar de era framsteg. Även om era gamla beteenden hade ett andligt syfte behövs de kanske inte längre i den värld ni lever just nu eftersom ni faktiskt har vuxit ur dem. De har fyllt den funktion som behövdes och nu är det dags att lära och experimentera med era nyvunna färdigheter i att manifestera och skapa tillsammans.

Ni behöver inte öva så mycket på dessa tekniker ni nyss lärt er eftersom ni nu kommer ihåg dem. Antingen för att ni har gjort det förr eller för att ni nu får den assistans ni behöver från dem som ligger steget före er i den här typen av situationer. När ni flödar i min tid kan ni vila och återhämta er genom att komma in i den 13:e oktaven och sen snabbt gå vidare till ert nästa projekt på ett lätt och behagligt sätt.

Ni är hemma mitt hjärtas älskade barn! Ni kom hem för en tid sedan! Ni håller bara på att vänja er vid de höga vibrationer som tillhör denna existens i era magnifika fysiska kroppar. Gratulerar!

Jag lämnar er nu med min frid och oändliga kärlek. Farväl.

Genom tillåtelse.

 

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

You may also like...