Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 21 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 21 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 21 januari 2018

Alliansen upptäcker inga tecken på Kabal/MIC-aktivitet sedan Japans falska missilvarning den 16 januari.

5 dagars tystnad på krigsfronten.

Alliansen kommer att fortsätta att övervaka planeten för ovanlig aktivitet för att säkerställa att Kabal/MIC inte lyckas med en annan typ 9/11 händelse.

Upprensningen av korruptionen i banker och politik pågår fortfarande.

När korruptionsupprensningen är klar och det är säkert att fortsätta – kommer de kinesiska Äldste att få välsignelsen att ge det slutgiltiga tillståndet till den som ansvarar för den slutliga kodsekvensen.

Denna person kommer då att lägga in koderna i det nya finansiella systemet och därmed låsa upp de medel som krävs för RV.

De kinesiska Äldste har informerat de Vita Hattarna om att de förväntar sig slutförandet av korruptionsupprensningen inom 2 veckor.

Det är Grandfathers godkännande som de kinesiska Äldste måste ta emot innan de får den slutgiltiga auktorisationen.

Grandfather är hjärnan bakom mänsklighetens rehydrering.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...