Moder Maria via Linda Dillon, 20 maj, 2017

Moder Maria

via Linda Dillon

20 maj, 2017

Den Universella Moder Maria: Låt dig själv flyta på min Kärlek

 

Hälsningar, jag är Maria, den Universella Modern, Förändringens Moder, Varaktighetens Moder, Hoppets Moder, Kärlekens Moder. Välkomna, välkomna, mina underbara änglar, döttrar och söner, jordens väktare och stjärnfrön, pelare samt portaler.

Jag omfamnar er alla och jag bjuder in er till mitt hjärta, till min själ, till min gestalt. Ni tillhör mig, det har ni alltid gjort och det kommer ni alltid att göra, oberoende av vart ni vandrar eller hur djupt ni simmar, ni hör till mig.

Men precis lika viktigt, kom ihåg det underbara ni … så är jag er … i oändlighet och för evigt, praktiskt taget, och tillika inom ert ögonblick som är nu, så är jag tillsammans med er.

Ja, jag har återaktiverat uppståndelsen av denna Kärleks-Tsunami, min Kärleks-Tsunami. Vad innebär det? Förstå nu att under den mänskliga upplevelsen och under den allmänna mänskliga upplevelsen … för att det är det allmänna kollektivet som vi ävenså vänder oss till med denna energi, om man så är medveten om det eller inte, det spelar ingen roll, jag kan genomtränga alla. Men tänk på det som en tumregel, att denna procent, detta element, denna upplevelse av min kärlek, bara är en liten procent eller del av min essens.

Jag har gjort detta och jag gör det, för jag har ingen längtan efter att elektrifiera, överväldiga, eller ge någon av er en elektrisk stöt. Min plan är inte att sopa iväg mänskligheten från planetens yta. Precis tvärtom … det är att väcka upp, uppliva, omforma, kalibrera om.

Nu då, underbara änglar, var och en av er har haft upplevelser där ni har fått känna av min kärlek, där ni mycket tydligt har känt av min närvaro … mest av allt gäller det er som jag idag talar till och ni har fått en känsla av en överväldigande kärlek, överväldigande förening och ett djup i vår sammankoppling, vår förening inom ett heligt förbund, i ett partnerskap som i sanning är sanningen om vår relation.

Jag förnyar min Kärleks-Tsunami så att flera av kollektivet … de av dem som sitter på staketet; de som har sagt: ”Jag är inte intresserad. Jag vill inte höra talas om detta andliga skräp”; de som är obevekliga i sina stela övertygelser om att det bara finns ett sätt att få uppleva gudomlighet – vilket är absurt.

Jag skapar miljontals vägar; de som är uppstudsiga, som bokstavligen kämpar emot mig, Fadern, Alla, i och med vartenda andetag. Nåväl, jag har ökat upp deras kvot av medvetenhet, deras kvot av medvetenhet om kärlek, med min pågående tsunami och i synnerhet den första vågen, den andra vågen, den tredje vågen. Men de är ännu inte riktigt framme.

Om inget annat, så är jag inte bara konsekvent i min närvaro med er alla, vilken jag flitigt utövar, för jag är mycket uthållig.

Jag har evigheten att spela med, eftersom det är vad vi gör, men inom denna evighet och inom den parentes som omfattar er tid, finns också förverkligandet av min Plan. Så jag tar än en gång min tsunami och genomtränger alla … hela mänskligheten, hela Gaia, alla riken, och er alla … varje fiber, cell, molekyl, sub-atomisk partikel av ert väsen. Men underbara änglar, det behöver inte, jag varken kräver eller ber att det ska bli tumultartat för er.

Detta är varför jag idag och varje dag, har tagit er till en stilla vik, till en plats för mjuka vågrörelser och krusningar, där ni helt enkelt kan bada i min kärlek och ja, återigen få förnimma ett utvidgande av mina gåvor i form av klarhet och renhet och nåd, under och vördnad.

Nåväl, vad som stämmer för detta kollektiv, man kanske förnimmer – och många gör det redan – att man rider på höga vågor. Men oberoende av det, så får man också ta emot större klarhet och renhet och nåd. Det utvidgande, mina älskade, som ni är kapabla till, är oändligt. Ni är av mitt andetag. Ni består av mitt mönster. Ni tillhör mig och det är allt.

Det finns de av er vilkas enda uppdrag och syfte är att komma ut ur den lugna viken och bege sig ut och rädda någon som tror att de har kastats omkull när de red på vågorna, att de håller på att drunkna. De drunknar inte; de föds på nytt.

Men för de flesta av er, är min önskan att ni ska komma in till mildhet. Jag vill inte svepa bort er, utan jag vill tvätta er rena, fräscha upp er, förnya er. Så, kom ner till vattenbrynet, låt er själva flyta på min kärlek, för att bokstavligen bli en del av mitt omhändertagande, min tröst. Jag är den starkaste och den mildaste; dessa är inte raka motsatser, de är ett. Låt denna djupare integration ske och underbara ni, bara var medvetna om att jag finns hos er. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc.

Home 1

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...