Arkturierna via Sue Lie, 29:e maj 2017

Arkturierna via Sue Lie, 29:e maj 2017

 

Länk till: Threshold to the Fifth Dimensions–The Arcturians through Sue Lie

17-05-29

Tröskeln till den femte dimensionen

Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Hur kom vi hit?

Var är vi inte?

Vad lärde vi oss?

Vad har vi undervisat om?

När vi rör oss djupare och djupare in i den femte dimensionen,

är Undervisning och Lärande sammankopplat.

Vi pratar mycket om den femte dimensionen, och många människor tror att de förstår vad den femte dimensionen är. Men, när vi närmar oss tröskeln till den femte dimensionen, börjar vi inse hur lite vi vet om den.

Vi har föreställt oss det, drömt om det, skrivit om det, och tror även att vi har besökt den. Frekvensnätet för den femdimensionella verkligheten, är emellertid mycket utmanande för en som, INTE ÄNNU, helt har transmuterat till en femdimensionell medvetenhet..

Den mest utmanande delen i denna transmutation, är att faktiskt tro att ni verkligen till största delen finns inom flödet, inte enbart i er 3D/4D-verklighet, utan också i flödet av er 5D-verklighet.

Ni blir konfunderade av det påståendet, för när ni till en början blandar er medvetenhet med resonansen av femdimensionella verkligheter, kan ni plötsligt känna att ni omges av kaos.

”Vänta, vänta”, ropar ni. ”Stanna tåget. Jag vet inte vart jag ska. ”

Å andra sidan finns det en tyst röst, ett osynligt ansikte och ett oförnimbart energifält. Men när ni ”hamnar i” det energifältet, förstår ni att ni KAN uppfatta det, men ENDAST när ni har upphört med 3D-fifflet, släppt ”dramat”, lugnat ner känslorna och gått djupt, djupt inom er.

När ni väl tagit er djupt inom ert SJÄLV, blickar ni inåt för att se …

DIT NI GÅR är DÄR NI HAR VARIT.

Samtidigt är ni HÄR NU – oavsett var det ”här” kan finnas.

Med andra ord så måste ni ”släppa 3D:s tid och ordning.”

Var medvetna om, att närminnet kommer att påverkas mycket under denna övergång. Att gå från en verklighet av ”tid och rum” till en verklighet av ”här och nu”, är INTE lätt.

Allt ni upplevt som ”äkta” i ALLA era tidigare, tre/fyrdimensionella inkarnationer, förvandlas till något VÄLDIGT annorlunda, men är samtidigt, exakt samma.

Ni upplever kanske att denna energi transmuterar på ett ögonblick, men så i nästa ögonblick, kan ni inte känna den alls. Ni blir förvirrade för att ni ”räknar stunderna” när bara NUET finns.

”NUET” betyder något helt annat än ”nu”. När ni uppmanas att göra någonting i NUET av den femte dimensionen, finns det ingen tid, och det finns ingen ordningsföljd.

Hur skulle det kunna finnas tid, utan att ha en ordningsföljd – 1 2 3 4 5 etc.?

Den femte dimensionen har ingen ”nummerordning”. Där finns bara NU. Det finns inga ”stunder att räkna” eftersom det inte finns någon tid mellan stund 1 och stund 2. Det finns bara EN stund inom NUET.

”Hur är det möjligt?” Frågar ni ert Högre SJÄLV, som möter er vid Tröskeln, för att vägleda och hjälpa er.

”Tror ni att jag lever inom tiden?” Frågar er femdimensionella vägledare.

Ni behöver fundera. Då kallar ni på er Vägledare, men han/hon svarar inte. Ni försöker om och om igen, med meditation, fasta, bön, drömmar och försöker vara kreativ.

”Var är du?” Frågar ni frustrerat. ”Om du är min femdimensionella vägledare, varför ser jag dig inte?”

”Ni kan inte se mig mer än jag kan se er. VI är ETT! Kan ni se ert hjärta slå? Kan ni se er mage smälta maten eller ert nervsystem som hoppar från synaps till synaps?

”Jag, ert femdimensionella själv ”finns inom er”.

På samma sätt som ”jag lyser” från er.”

Ta med er denna mening när ni ska sova. Ta med er det här meddelandet till ert dagliga liv. Ta med er detta budskap i era meditationer och reflektioner.

Hur kan jag, det femdimensionella uttrycket av ert Multidimensionella Själv,

FINNAS INOM ER?

Hur kan jag, det femdimensionella uttrycket av ert Multidimensionella Själv

LYSA FRÅN ER?

Kan ni se mig när ni tittar i spegeln?

Inspirerar jag er när ni verkar gå vilse i den tredimensionella redundansen?

Möter jag er i era drömmar och meditationer?

Fråga er själva ovanstående. Undersök dessa frågor. Ta med dem i era meditationer, era promenader i naturen, i skratten tillsammans med vänner och de vardagliga uppgifterna av att ha en tredimensionell jordfarkost.

ALLTID – gömt i illusionen av ert tredimensinella själv – kallar Ert Femdimensionella SJÄLV på er, konstant, oändligt och kärleksfullt, för ni ska komma in, lära känna och gå samman med ert Femdimensionella SJÄLV.

Sedan, precis som ni har delat med er av er tredimensionella verklighet till ert Femdimensionella SJÄLV, delar ert Femdimensionella SJÄLV sin femdimensionella verklighet med ER!

Det förekommer redan, eller hur?

Kanske ni glömde, eller var rädd för att minnas. Men varför skulle ni vara rädda för att minnas ert Femdimensionella SJÄLV? Svaret är enkelt. När ni helt minns ert femdimensionella SJÄLV kommer ni att kontaktas för att ”SAMMANSLÅS MED” ert femdimensionella uttryck av ert SJÄLV.

När denna sammanslagning väl börjat, kommer allt att börja förändras, eftersom era uppfattningar om verkligheten kommer att förändras. Den tre/fyrdimensionella planeten, där er tredimensionella jordfarkost för närvarande finns, befinner sig i en stor övergång.

Därför befinner sig hela er tre- och fyrdimensionella verkligheten i en stor övergång. Och om er verklighet är i en ”stor övergång” än NI i en ”stor övergång”.

Men hur ser den här övergången ut?

Hur kommer denna övergång att kännas?

Hur känner ni er NU nu i denna övergång?

Det är viktigt att ni, Ledarna för er begynnande femdimensionella verklighet, svarar på dessa frågor för er själva, eftersom många människor kommer att be er ge dem ERT svar, på dessa frågor.

Vi säger ”ert svar”, eftersom det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Verkligen, det finns inte några rätta eller felaktiga svar. Det finns ingen ”Regelbok för uppförande” i denna begynnande verklighet. Denna högre dimensionella verklighet är ny – den är ”Ny för ER”.

Men, å andra sidan, så är faktiskt den femte dimensionen INTE ny för er, eftersom den fortfarande finns och alltid har funnits. Faktum är, att det som är nytt för ER, är att ni för närvarande befinner er i en inkarnation, där ni har valt att vakna upp till ert sanna, Multidimensionella SJÄLV..

Det perspektiv som ni har tillåtit er resonans att återvända till, innebär att NI har bestämt er för att ta bort slöjan, för att minnas VILKA NI ALLTID HAR VARIT – men glömt!

Vi, Arkturierna, är HÄR NU för att påminna er om ATT DETTA ÄR DET NUET.

Vi vet att NI har väntat under många inkarnationer för detta NU, men nu är det här:

Kan ni minnas ert femdimensionella liv på Skeppet eller i er Hemvärld?

Kan ni minnas när ni gick till den Karmiska Stryrelsen, för att berätta att ni var redo för denna mycket viktiga livstid?

Kan ni minnas när ni stod framför den Karmiska Styrelsen?

Kan ni minnas svaret ni fick?

Om, och när ni minns, kommer ni att VETA att DETTA ÄR NUET av

att minnas ert sanna Multidimensionella SJÄLV …

Att minnas när ni stod inför den Karmiska Styrelsen och/eller er Flottas Befälhavare och säga,

jag är redo för Avresan för Uppdraget på Jorden.

Därefter bad ni att få er Uppdragsorder för denna speciella,

Mycket viktiga inkarnation, och gick för att förbereda ert förkroppsligande

till er nuvarande tredimensionella jordfarkost.

Ofta förlorades dessa ”Order”, eftersom de lagras i ert medvetande, och endast ert femdimensionella medvetande kan fullt ut minnas dem.

Ibland förblev de borta under många livstider.

Ibland mindes ni, men livet var för svårt för att ni skulle kunna uppfylla dem.

Ibland försökte ni utföra dem, men världen var fortfarande så mycket under de mörkas grepp, att ni inte kunde slutföra dem.

Men ibland lyckades ni med det som var ert valda livsuppdrag, men fick lida mycket på grund av ert kurage. Men, lyckligtvis, hade ni ibland en inkarnation då:

Ni mindes ert Uppdrag

Ni följde ert Uppdrag

Ni tog er igenom alla hinder

Och fortsatte med Uppdraget NI valde innan ni tog jordfarkosten.

VI SER ATT NI HÅLLER PÅ ATT SKAPA ETT NYTT LIV, PRECIS SOM DET!

Det är det NU, och NI är redo!

Ni börjar ert Uppdrag genom att MINNAS!

VAD minns ni om det Uppdrag NI valde innan ni tog denna inkarnation?

SKRIV ner vad ni minns, så att ni kan dela med er av det på mötet.

SÄG högt vilket ert uppdrag är, så att ni övar er att säga det tryggt och säkert.

Om ni inte minns – ännu – så finns det många underbara människor i den här gruppen, sannolikt några från ert eget Skepp eller Hemvärld, som ni kan be hjälpa er att minnas.

När ni ber andra hjälpa er, lär ni dig hur NI kan hjälpa ANDRA.

FAKTUM ÄR, att lära och att minnas är detsamma

i NUET av den femte dimensionen och bortom.

 

Välsignelser från Arkturierna.

Vi är era vänner och är HÄR NU för att hjälpa er!

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...