Moder Maria via Lynne Rondell, 6 januari 2021

 

Moder Maria via Lynne Rondell

den 6 januari 2021

”Ni är så älskade! Det är dags att återvända till ert Hjärta”

 

Hej, Lynne som kommer tillbaka till er med en kanalisering denna underbara måndag.

I kväll ska jag kanalisera Moder Maria för er alla.

Så nu kör vi.

Jag Moder Maria, önskar tala till er alla om det som pågår på er planet och ert plan.

Jag önskar också tala till er om hur vi känner i de högre sfärerna, samt om vad som just nu verkligen är viktigt för er alla.

Jag Moder Maria, vill säga att det just nu finns en gåva på er planet, att det just nu finns ett rätt stort överflöd av någonting på er planet och att det just nu även förekommer ett rätt stort överflöd av healing-energi på er planet.

Jag kommer idag genom denna kanaliserare för att framföra ett meddelande till er alla om att ni är älskade, att ni verkligen, verkligen är älskade, att ni är älskade utifrån de högsta sfärerna, att ni är älskade av oss alla som tidigare har tjänat på er planet och ert plan, samt att ni är älskade av det högsta kollektivet av ljus.

Ni är älskade av änglarnas höga rike, ni är älskade av de galaktiska höga rikena, de högsta sfärerna i den 12:e dimensionen och neråt, och ni är så mycket älskade på den här planeten och detta plan för vad ni går igenom, för ni föder fram inte bara en ny jord, utan ni föder fram en ny civilisation och i och med att ni föder fram en ny civilisation, måste ni inse att allt det befinner sig på insidan.

Ni måste inse att allt handlar om kärlek. Det finns aldrig någonsin något på utsidan som spelar så stor roll som det gör på insidan och det finns ingenting som verkligen kan skifta ett kollektiv mer än kärlek.

Ni måste vända er inombords och ni måste genljuda utifrån era hjärtan och ni måste veta att ni har fött fram en civilisation och ett brödraskap och en mänsklighet av kärlek.

Ni måste veta att övergången till den femte dimensionen inte enbart handlar om dimensionshöjningen, utan den handlar om att återgå till era hjärtan och ni måste veta att vad det hänger på är kärlek, att vad som behövs är kärlek, att vad som behövs är att frid ska råda på er planet.

Vad som också behövs är att mänskligheten ska se sig omkring och se orättvisor, att se sig omkring och se vad som inte fungerar och att se sig omkring och se allt som behöver kärlek, samt att sända kärlek till det som behöver kärlek, sända kärlek utifrån era hjärtan, sända vitt ljus från era hjärtan, sända kärlek till alla de situationer på er planet som behöver rättas till, sända kärlek till alla de situationer och människor som behöver bli healade, sända kärlek till alla på er planet som behöver kärleken.

För det handlar om kärlek, det handlar enbart om kärlek, det handlar om att dra er tillbaka till era hjärtan från vilka ni kom, innan ni tog språnget ner till detta plan och denna planet i en mycket tät dimension, där ni glömde bort vilka ni i sanning var. Ni är varelser av ljus och ni är varelser av kärlek.

Så jag Moder Maria, jag för fram detta meddelande för denna kanaliserare som jag i kväll bad tala, att jag skulle tala; jag kommer att berätta genom henne så att hon kan förmedla budskapen av kärlek, att hon ska kunna förmedla till er alla att det handlar om att återvända hem till hjärtat.

Det är hjärtat som faktiskt är mästaren i ert liv, det är hjärtat som finner alla situationer ni befinner er i och även knuffar er igenom dem alla. Det är hjärtat och att gå igenom smärta borde bara alltmer ta er tillbaka till ert hjärtcentrum. Ni har allt ni behöver för att färdas till den femte dimensionen, ni har det redan inom er, för det finns i ert hjärta.

För det högre kollektivet av ljus, de finns baserade i hjärtat, de färdas med hjärtat, de färdas inte i den yttre världen så som ni ser det i detta tredje-dimensionella paradigm som ni lever i, de riktar in sig med hjärtat, de består av kärlek, de består av frid, de består av medkänsla och de är en förenad kropp av kärlek.

Något att tänka på när ni färdas framåt med vad ni nu måste göra. Något att tänka på när det verkligen blir tufft därute med saker och ting, återvänd till ert hjärta, det är genom hjärtcentrat som allt görs som verkligen spelar någon roll. Det är genom hjärtat som ni verkligen kommunicerar inte bara med resten av era medmänniskor, utan med de högre styrkorna av ljus: er gudomlighet, er gudskraft, gudskälla, er universella varelse, vad det än heter, det som nu behövs.

Återvänd till hjärtat och färdas inombords och så borde ni framskrida och så kommer ni att rulla till den femte dimensionen och framåt, men det kräver en hel del. Det kräver att känna till att detta är det yttre och inre arbetet som faktiskt nu behövs, för det behövs för att ta er alla hem tillbaka, tillbaka till hjärtat, tillbaka till ert hjärtcentrum varifrån ni verkligen alltid navigerade, men ni gick vilse på detta tredje-dimensionella plan.

Kom hem tillbaka till hjärtat och var medvetna om att allting handlar om kärlek. Vi älskar er, ni får er tillsänt så mycket ner ifrån himlarna, från de galaktiska höga råden och från oss alla som vistas i olika sfärer.

Ni färdas framåt och resan framåt till den femte dimensionen kräver inte att ni går igenom det yttre, den kräver att ni verkligen känner medkänsla för andra och det kräver att ni återvänder hem till ert hjärta.

Var medvetna om att ni är älskade, var medvetna om att ni är stöttade och var medvetna om att er färd framåt är en färd av kärlek.

Jag Moder Maria, ser fram emot att förhoppningsfullt föra igenom många fler överföringar genom denna kanal, jag sänder er sådan kärlek, jag sänder er välsignelser och ljus.

Tack Moder Maria, det var en upplevelse som fick mig att bli mållös, energierna var så gudomliga.

Jag hoppas att denna kanalisering genljuder med er, den handlar om kärlek, den handlar om hjärtat och den handlar om att färdas tillbaka hem och att navigera därifrån, jag ser fram emot att få ta igenom många fler kanaliseringar för er alla, jag sänder er sådan kärlek, sådant ljus och sådana välsignelser.

 

Source video: https://www.youtube.com/watch?v=ynLaNnImFj8

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...