Moder Maria via Natalie Glasson, 7 februari

Moder Maria via Natalie Glasson:

Att vara närvarande med Skaparen

Hälsningar, jag är medvetandet hos Moder Maria, jag träder fram för att dela mitt Skapar-uttryck och mina insikter med er. Mitt uppdrag är att stödja er i integrationen av er andliga visdom, kunskap och insikter med er fysiska verklighet och dagliga upplevelser.

Jorden är en sådan vacker distraktion från den gudomliga Skaparen som existerar inom er, eller förefaller vara så. Det sätt som drama, situationer och upplevelser utvecklas, oavsett om ni bedömer dem som positiva eller negativa, är extremt vackert och magnifikt.

Era upplevelser och situationer rinner bokstavligt talat ut ur ert varande för er att känna, se och bekräfta, detta är en så vacker process. Dock kan det för er verka som om den Jordliga verkligheten konstant distraherar er iväg från er sanning och skapar hinder och störningar som leder er bort från ert andliga utövande och varande på ett andligt sätt.

En del människor kan vara arga på den Jordliga verkligheten för den lämnar lite tid för gemenskap med Skaparen. Att kasta bort all interaktion med, och allt ansvar inom, den fysiska verkligheten, att existera som en fristående individ, helt hängiven Skaparen, kan verka vara den lämpligaste vägen i denna tid, att hela alla smärtor och uppfylla passionen inom er att vara ett med Skaparen. Emellertid, att göra så är att helt missbedöma syftet med Jorden och er närvaro på den.

Jorden distraherar er inte med sina plikter, med arbete och andras önskningar, det är ni som skapar och deltar i dessa distraktioner. En orsak är att ni har ett inre motstånd mot att underkasta er att vara ett med Skaparen. En annan är att ni har glömt hur man är närvarande med Skaparen. Jorden är en plats för er att vara med Skaparen inom er såväl som med Skapar-aspekter inom andra människor, detta är sanningen även om den blivit bortglömd.

Istället har uppfattningen att Jorden är en hård, smärtfylld och uppslukande plats att leva på blivit accepterad och manifesterad av er och andra. När ni accepterar tron att Jorden är en plats för gemenskap med Skaparen i varje givet ögonblick, då börjat ni ge er själva utrymme att uppleva en sådan verklighet.

Jorden tillåter era innersta önskningar, drömmar, känslor och tankar att manifestera i fysisk form för er. Om det ni håller inom er är rädsla, smärta, lidande och separation från Skaparen kommer detta att vackert manifesteras för er att uppleva. Om ni inom er erkänner Jordens krafter och tillåter er själva att minnas hur man är närvarande med Skaparen så kommer ni att se en annan verklighet manifesteras där Skaparen för alltid är med er och runt er, skapandes ett kontinuerligt växande i er relation med Skaparen.

Era dagliga upplevelser skulle då förändras och visa er frihet, kärlek, lycka och salighet i varje ögonblick. Det skulle inte vara som att ni söker Skaparen eller avsätter tid för Skaparen i er fyllda almanacka, det skulle vara som att Skaparen blev er erkända följeslagare. Jorden skulle bli en verklighet av gemenskap med Skaparen i varje stund, speciellt de stunder som för er känns utmanande och jobbiga.

När ni låter er själva minnas hur man är närvarande med Skaparen då förstår ni Skaparens eviga existens inom er. Alla former av sökande, önskande eller fokuserad kontakt med Skaparen upplöses då ni erkänner Skaparen inom och runt er.

Den process ni upplever på Jorden med era känslor att vilja vara mer i kontakt med Skaparen och att observera distraktionerna i er verklighet är resan ni gör för att bli närvarande med Skaparen.

Vad betyder det att minnas hur man är närvarande med Skaparen? Att vara närvarande är att erkänna, bekräfta, ta emot och uttrycka Skaparen i varje ögonblick. Det är inte en övning eller ett kraftprov, det är bara ett resultat av att minnas Skaparen. Många människor önskar passionerat att minnas Skaparen men hur hårt de än försöker kommer ingen inspiration eller minnesbild.

Därför verkar det omöjligt att minnas hur man är närvarande med Skaparen, även om Jorden har skapats för denna enkla upplevelse och för att njuta av gemenskapen med Skaparen. Ofta kan er naturliga inre existens nås med en övning som leder till en vana och sedan till uppvaknandet av er inre sanning. De två områden som kräver ert fokus för att minnas hur man är närvarande med Skaparen är själv-kärlek och själv-acceptans.

Dessa vägar leder er till att minnas närvaron av Skaparen inom er. När ni älskar er själva ovillkorligt sköljer ni över er själva med ljus och Skaparmedvetande vilket öppnar era energier, löser upp begränsningar och låter Skaparen flöda genom alla aspekter av ert varande. Då ni accepterar er själva som ni är nu uppmuntrar ni er själva att förstå konceptet att allt ni önskar vara finns inom er och kan tillgås omedelbart.

Åter skapas en öppenhet som låter alla självpåtagna blockeringar, rädslor och hinder att lösas upp. När ni kan se och acceptera er själva som sanna och uttrycka er ärligt då kan ni erbjuda er själva friheten att se, förnimma och bekräfta Skaparens närvaro inom er. Sålunda börjar ni känna igen Jordens skönhet, att det finns tid och rum för Skaparen för Skaparen är för evigt närvarande inom allt.

Själv-kärlek och själv-acceptans är desamma och även om de uppmuntrar er att erkänna er själva på olika sätt kommer resultatet alltid att vara i resonans med Skaparnärvaron inom er. Er resa med själv-kärlek och själv-acceptans är en resa som leder er till att minnas Skaparen, dock är det också en resa som kan upplevas och fulländas i varje stund av er Jordliga verklighet.

Även då ni känner att negativa energier förtär er eller andra uttrycker negativitet eller begränsningar mot er är ert syfte att älska och acceptera er själva ovillkorligt som en väg att minnas Skaparen. Det är er förmåga att acceptera och älska er själva som är bryggan mellan er till synes världsliga Jordliga verklighet och ert inspirerande andliga utövande som drar det verkliga i ert andliga utövande in i ert dagliga liv.

Ni kan även med ord av kärlek och acceptans för er själva återfå minnet av Skaparen. Ert minne av Skaparen är ert rena medvetande av Skaparen i aktion inom er varelse. När ni engagerar er i och som ert rena Skaparmedvetande kommer verkligheten inom och runt er att förändras och visa det utsökta och fulländade på Jorden som nu är tillgängligt för er.

Det är inte så att er verklighet måste förändras så att ni kan skapa den tid ni önskar för att ansluta er till och utveckla er relation till Skaparen, det är perspektiven i ert sinne som behöver skifta över till själv-kärlek, själv-acceptans och tron på Skaparens närvaro inom er. Sann gemenskap med Skaparen kommer ur er acceptans och kärlek till er själva som ni är nu snarare än den gudomliga varelse ni tror er vara.

Med energin av kärlek förankrad i Jorden och er varelse från Venus blir Skaparen inom er avtäckt, er linjering med kärlek och närvaron av Skaparen betyder att skiften inom alla delar av ert varande behövs och är viktiga. Att skifta ert sinne och era tankar mot själv-kärlek och själv-acceptans är det steg som varelserna från Venus ber er ta så att de kan hela er varelse ytterligare och förankra större mängder av enorm kärlek i er varelse och i Jorden.

Ni kan bjuda in mina energier, Moder Maria och energin från Varelserna från Venus att stötta er i ert fokus att minnas närvaron av Skaparen. Bjud in oss för att 1000-faldigt förstärka och förstora era handlingar, tankar och känslor av själv-kärlek och själv-acceptans då detta accelererar er acceptans av Skaparens rena medvetande inom er.

”Moder Maria och Varelser från Venus, hjälp mig att acceptera och älska mig själv då jag nu är i min Jordliga verklighet. Hjälp mig att känna igen kraften av min kärlek och acceptans av mig själv. Låt mig känna det magnifika inflytandet av kärlek och acceptans i mitt varande genom att avslöja sanningen inom mig så att jag och alla lätt och perfekt kan se det”.

”Var snäll och förstora och förstärk varje kärleksfull och accepterande tanke och känsla jag skapar så att jag till fullo kan uppleva intrycket på min varelse, jag är redo att vara närvarande med Skaparen; jag är redo att minnas mitt rena Skaparmedvetande. Jag är redo att vara kärleken av Skaparen och stå till tjänst genom min manifestation av Jorden som en planet av kärlek. Och som jag är. Tack så mycket”.

Allting som hindrar och blockerar er i er nuvarande verklighet är er väg till själv-acceptans, själv-kärlek och ert minne av hur man är närvarande med Skaparen.

Med gudomlig kärlek

Moder Maria

“Mother Mary: Being Present with the Creator,” Channeled by Natalie Glasson, February 5, 2016, at http://www.omna.org/latest-weekly-channeled-message/

Original source: Sacred School of Omna

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...