Moder Maria del 2 av 2

Den uppstigna Mästaren Moder Maria

25 december, 2014

Kanal: Kim Michaels

Del 2 av 2

Då ni följer våra råd frigör ni mycket mera ljus

Jag önskar berätta om betydelsen av gemensamma åtgärder. Låt oss säga att vi hade 500 följare av de uppstigna mästarna, som sitter runtom i världen i sina egna hem men de har beslutat sig för att utföra en fyra-timmars vaka då de sitter ner och ber och följer råden och anropningarna som har delgetts via den här budbäraren. De gör detta under samma fyra-timmars period. Jag kan tala om för er att om 500 personer skulle använda de verktyg som vi gett, skulle de frigöra mera ljus på fyra timmar än alla de miljarder människor som firar Jul. Fem hundra personer, mina kära, skulle frigöra mera ljus än miljarder kristna som inte använder verktygen som getts av de uppstigna mästarna, verktygen som vi har gett specifikt för denna tid.

Ni kunde ta de verktyg som vi har gett i tidigare sammanhang och system, och de kunde också uppnå mycket häpnadsväckande resultat, men det skulle kräva flera deltagande människor. Ju längre ni går tillbaka i tiden, desto flera människor skulle det behövas för att uppnå samma resultat för våra tidigare verktyg var inte lika effektiva på den tiden som de verktyg är, vilka vi nu lanserar. Verktygen vi har lanserat genom denna budbärare är Vattumannens tidsålders verktyg. De kommer att förbli verksamma under en lång tid framöver, dock ej för alltid. Verktygen vi gav i tidigare system var delvis anpassade för övergången mellan Fiskarna och Vattumannen, de var menade att inrikta sig för den tiden. De var extremt effektiva verktyg för sin tid. De är fortfarande verksamma men inte lika effektiva som de verktyg som är specifikt menade för de första årtiondena av Vattumannens tidsålder. Mina kära, tänk på att 500 personer som använder de mest effektiva verktygen för att åkalla ljuset kunde frigöra mera ljus än miljarder människor som firar Jul. Jag önskar inte begränsa siffran till 500; det råkar vara så att det är gränsen där balansen är uppnådd, nivån där en fyra-timmars vaka med användande av våra sätt att åkalla och våra böner skulle frigöra mera ljus än Julfirandet. Naturligtvis skulle det vara så att om vi hade ett tusen, två tusen, tio tusen, eller ännu flera personer runtom i världen som skulle åkalla ljuset, även om det inte skedde samtidigt, så skulle effekten bli många, många gånger större.

Jag kan försäkra er om att när man betraktar jorden, så skapar var och en som använder våra metoder av åkallan ett betydande ljus. Det är lika märkbart som ett mycket starkt ljus som skulle kunna observeras av en satellit som betraktar den mörka jorden.

Ingen insats är bortkastad

Naturligtvis känner ni normalt inte vad jag säger här när ni sitter ner för bön och åkallar ljuset. Det beror på att ni lever inom jordens system; ni upplever livet från insidan. Ni befinner er under bördan av molnet som består av massmedvetandet och de negativa energierna. Också när ni mediterar och åkallar ljuset kan ni märka detta, och i många fall har ni inte tid i era dagliga liv att utföra bönerna och framkalla ljuset tillräckligt länge för att medvetet uppleva att ni lyfts ovanför energierna. Jag förstår att många av er har hektiska liv då ni inte hinner sitta ner och meditera i tre eller fyra timmar för att höja er själva ovanför de negativa energierna. Jag talar bara om detta för er för jag vill att ni skall veta att även om ni sitter ner och gör er meditation i 15 minuter, har det en ofantlig effekt även om ni inte medvetet känner av det.

Ingen insats som utförs med dessa verktyg är någonsin bortkastad. Det finns inte någon utförd insats som inte skulle ha en betydande positiv effekt på framtiden både i era personliga liv och i planetens utveckling. Jag försöker inte säga att ni skall gå omkring och känna av ett andligt högmod och känna att ni är bättre än andra människor. Tvärtom, jag säger att ni inte skall tillåta det dagliga slitet och tyngden av energierna att få er att känna att det inte har någon betydelse, att det inte gör någon skillnad, att vem bryr sig om vad ni gör?

Vi uppstigna mästare bryr oss väldigt mycket om varje människa som är en öppen dörr för ljuset. Vi bryr oss speciellt mycket om dem som medvetet använder sig av de verktyg vi har lanserat för ändamålet att skifta jorden till en högre nivå. Vi ser betydelsen av varje minut som ni tillbringar med att åkalla ljuset. Det ni gör är inte betydelselöst. Det är ytterst betydelsefullt.

Jag har full förståelse för att ni inte upplever det så. Jag upplevde inte att det jag gjorde för 2000 år sedan var särskilt viktigt. Svårigheten i att vara i en kropp är att ni är så överväldigade av energierna som är så tunga på jorden att ni tappar det uppstigna mästar-perspektivet. Vi alla upplevde det när vi var förkroppsligade. Det är precis därför vi uppstigna mästare dikterar meddelanden för att ge er det perspektivet, för att hjälpa er att vakna upp, åtminstone för ett tag, till det större perspektivet. Om ni inte hade det större perspektivet så skulle ni bara leva efter normen i ert samhälle och den nedåtgående spiralen skulle aldrig brytas.

Jag klandrar dig inte för att du känner som du gör. Jag försöker bara att ge dig en känsla av betydelsen av de gemensamma åtgärderna och inspirera dig till att veta att det gör skillnad när du gör vad du gör. Varje gång du åkallar ljuset eller ber en bön och öppnar din mun, står där änglar redo att ta ljuset som frigörs och föra det dit där det bäst behövs för att höja upp jorden. När människor samlas för att fira Jul, står miljoner änglar redo att ta ljuset och göra bästa möjliga användning av det. När du öppnar din mun för att be eller åkalla ljuset är änglarna redo. Det är aldrig bortkastat. Det kommer alltid att ha en positiv effekt. Utmaningen av att vara förkroppsligad på en planet så tung som jorden, är att du i ditt hjärta vet att vad du än gör så gör det skillnad och sedan att fortsätta göra det fastän du inte direkt upplever skillnaden det gör. Jag kan försäkra dig att när du lämnar din kropp så kommer du att bli varse skillnaden som det gjorde att du utförde dina böner och att du åkallade ljuset. All positiv skillnad du har gjort genom vilken aktivitet som helst kommer att visas för dig efter att du har lämnat din kropp. Jag förstår fullständigt att det här inte ger dig särskilt mycket tröst just nu. Jag förstår fullkomligt att många av er känner sig nedtyngda, i synnerhet under den här mörka årstiden då det är lätt att känna sig ensam och känna som att ”Vad spelar det för roll? Gör det någon skillnad? Är det verkligen värt det?”

Mina älskade, det spelar en roll! Det gör en skillnad! Ni bestämmer ifall det kommer att löna sig. Jag har redan bestämt mig, och jag vet att det är värt besväret. Jag är evigt tacksam för alla de människor som har använt sina radband och åkallat ljuset. Jag har nu lanserat över 150 böner och metoder att åkalla ljuset genom denna budbärare. Mera är på väg, kan jag försäkra er. Jag gör detta för jag vet att det gör skillnad. Även om endast en person skulle be till ljuset en enda gång skulle det göra skillnad, men naturligtvis, min vision är mycket vidare. Min vision är att tusentals personer kommer att komma samman i framtiden, så som ni såg till midnattsmässan i St. Petersbasilikan i Rom igår, och de kommer att uttala sina böner och åkalla ljuset unisont. Detta kommer inte att ske i St. Petersbasilikan – det ser jag inte i min vision. Jag ser framför mig människor som kommer samman både fysiskt och över internet och använder sig av dessa verktyg, med fullt medvetande om hur kraftfulla de är.

Var är Spirit?

Om ni tog er en titt på midnattsmässan igår, eller tidigare idag under dagen, vad som skulle slå er är att ni här har en av världens största kyrkliga församlingar. Ni har denna ofantligt stora byggnad. Ni har alla dessa människor som kommer samman och alla som följer med allt på TV. När ni tittar på detta spektakel, mina kära, har jag en enda enkel fråga att ställa er: ”Var är spirit? Var är öppningen för det andliga?” Var ärliga och titta på människorna som kommer fram för att läsa, predika, sjunga. Ser ni dem bli uppfyllda av anden? Ser ni dem våga vara den öppna dörren och ta med något slag av känsla i sina röster? Det är inte det att du inte skulle kunna vara en öppen dörr för lite ljus genom att vara en god katolik eller en god protestant och så vidare. Men om du vågar öppna dig till dig själv till de positiva andliga känslorna, kan du ännu mera vara en öppen dörr.

Titta på Påven, mina kära, och var ärliga. Han är ledaren för över en miljard katoliker, men var är Spirit? Ser ni inte en trött, gammal man? Det är väldigt begripligt att han är trött, för han bär på en enorm tyngd av energi, men varifrån kommer den energin? Den kommer från den katolska kyrkans hela struktur, som producerar den negativa energi som fokuseras på Påven och nästintill slår honom omkull till marken.

Det finns mycket få människor som har den andliga kunskap som behövs för att kunna befinna sig i en position som Påven är, och inte bli fullständig nedtyngd av de energier som riktas mot honom. De människor som har den andliga kunskapen skulle aldrig frivilligt ställa upp på den positionen, för de skulle veta att de inte kan rubba systemet, ens med sin andliga färdighet. De skulle gå därifrån till befattningar där de kan göra bättre nytta.

Den katolska kyrkan producerar negativ energi

Det är systemet i sig som producerar mera negativ än positiv energi. Jag har sagt att mycket positiv energi frigörs vid Julfirandet, och det är sant, men under hela året producerar den katolska kyrkan som ett system mera negativ än positiv energi. Detta borde vara oroande för vem som helst som är intresserad av den katolska eller den kristna religionen i stort, för där gäller detsamma.

Den katolska kyrkan tillför inget till den uppåtgående spiralen på jorden. Den tillför inte nämnvärt till den nedåtgående spiralen gällande energimässiga termer, men den medverkar till den nedåtgående spiralen genom att så många människor hålls inlåsta i en mycket snäv världsbild med ett fokus på dessa traditioner och ritualer som inte frigör Ljus. Hur kan det komma sig att över en miljard katoliker inte förmår känna att där inte finns något ljus? Det är precis för att avsaknaden av ljus har blivit deras norm. Naturligtvis känner tusentals, om inte miljoner människor avsaknaden av ljus, och det är därför de lämnar den katolska kyrkan. Ändå är så många inlåsta där för de tänker att kyrkan skall vara som den nu är, eller att den bara kan vara på det sättet. De upplever att det är normalt att Ljuset saknas i en religiös institution eller en religiös förrättning. Det ger dem i själva verket en känsla av jämvikt. Titta på några av människorna som sitter där i St. Peterskyrkan på de främsta raderna, som visades i TV. Se på dem, hur viktiga de känner sig i sina positioner. Detta ger dem en känsla av jämvikt, och om Ljuset kom in för att visa dem hur tom den yttre positionen är, skulle det störa deras jämvikt. De vill inte bli störda så de vill inte ha Ljuset.

Återförena er med er entusiasm

Mina kära, jag säger inte detta för att klaga på kyrkans situation, men jag vill ge er ett sätt för er att återförena er med den entusiasm ni känner. Hur var den entusiasm ni kände då ni först fann de uppstigna mästarnas läror? Ni kanske tycker det var just det att ni fick de uppstigna mästarnas läror som besvarade så många av era frågor, men den riktiga källan för er entusiasm och glädje var att ni stötte på Ljuset, det andliga Ljuset, i en större utsträckning än ni hade gjort tidigare.

Varför känner ni kanske inte samma entusiasm idag? För mängden av Ljus som ni nu tar emot har blivit en norm. Hur återförenar ni er? Hur tänder ni upp er entusiasm? Genom att höja mängden ljus som kan flöda genom er, så att ni fortfarande kan känna nyhetens behag av ljuset. Om ni önskar upprätthålla er entusiasm för den spirituella vägen, behöver ni hålla er framför ert yttre sinnes tendens att förvandla allting till en norm. Detta är en av de enkla hemligheterna av att uppleva den andliga vägen som en glädjefylld process, och ingen Via Dolorosa.

Mina älskade, jag medger, att jag inte alltid kunde göra detta medan jag var i min senaste kropp. Titta inte på min senaste förkroppsligade period och tillåt ert ego att säga: ”Nåja, om Moder Maria inte klarade av att göra det, så hur skulle jag kunna göra det?” Ni skall i stället titta på mitt senaste förkroppsligande och säga: ”Men jag lever i en annan tid när energierna faktiskt är lättare än för 2000 år sedan. Jag har lärorna från de uppstigna mästarna. Jag har de verktyg Moder Maria inte hade för 2000 år sedan. Jag borde, om jag är villig att använda min kunskap och mina verktyg, klara av att göra det bättre”.

Överträffa den bild av mästarna ni har

Detta är skillnaden mellan en uppstigen mästare och lärarna på en lägre nivå, som antingen är förkroppsligade fysiskt eller i en lägre identitet, på den mentala eller den emotionella nivån. Lärarna som inte är uppstigna vill placera sig själva i en högre position. Fastän de talar till er om hur ni kan höja ert medvetande och göra alla dessa underbara ting, är de inte riktigt intresserade av att ni överträffar dem eller den idoliserade bilden av dem som ni har byggt upp. Jag är en uppstigen varelse. Jag vet att speciellt katolikerna runtom i världen har byggt upp en idoliserad bild av mig i mitt senaste förkroppsligade liv. Jag vill inte att ni skall begränsas av den bilden. Jag vill att ni skall överträffa den. Jag vill att ni skall inse att ni kan göra bättre i ert sista förkroppsligade liv än det jag gjorde i mitt.

Hur annars skall tiderna gå framåt? Förstår ni att detta är hela idén bakom en utvecklande vision och en framåtgående spiral av invigning. Då Saint Germain kvalificerad sig för sin uppstigning för några hundra år sedan hade han uppnått en högre medvetandenivå. Bland de som studerar till uppstigna mästare idag finns det de som kan uppnå en högre medvetandenivå innan de stiger upp. Varför skulle det vara ett hot mot Saint Germain? Jag kan försäkra er om att så är inte fallet.

Det finns människor som har potentialen att uppnå en högre medvetandegrad i sitt sista förkroppsligade liv i denna tid än Jesus uppnådde för 2000 år sedan. Tror ni att Jesus känner sig hotad av detta? Tror du att Jesus vill att du skall hålla dig tillbaka och gömma ditt ljus så att du inte råkar överskugga honom? Nej, mina kära. Jesus vill att ni skall arbeta med de stora uppgifterna som han lovade för 2000 år sedan, att de som trodde på honom kunde göra. Det är så Jesus känner att hans uppdrag som lärare och ett exempel på jorden på ett fullkomligt sätt kan uppfyllas. Låt ert ljus skina.

Sätt inte ditt ljus under skäppan. Dölj inte din entusiasm bakom en buske. Dölj den inte, framför allt, för dig själv, men dölj den inte för andra heller. Våga låta ditt ljus skina framför människor så att de kan se att det inte är ditt ljus utan att det måste komma från en källa bortom denna värld för vilken du har blivit en öppen dörr. Våga tala om för dem att de också kan bli öppna dörrar för det ljuset och att bästa sättet att få igång den processen är att använda de metoder för bön, meditation och åkallan av ljus, givna till er av de uppstigna mästarna som redan har blivit ett med ljuset.

Vi har blivit källan för ljuset som ni tar emot, för ingen som lever i en kropp kan producera ljuset. Ni kan endast ta emot ljus uppifrån, och det ljuset produceras inte heller av de uppstigna mästarna utan det frigörs av oss i en form som ni kan ta emot på jorden. Det finns ingen större glädje för oss som uppstigna mästare än att uppleva ljuset som flödar genom oss och som tas emot av någon på jorden så att cirkeln, figuren av åttan, kan slutas. Ljuset som flödar till er kommer till god användning för att upplyfta alla, och flödar tillbaka till oss så att vi kan frigöra mera ljus till er i en accelererande spiral som från vår sida är gränslös. Pröva oss, mina kära, och upplev att vi inte begränsar flödet av ljus. Väx mot punkten där ni kan acceptera att ni inte heller behöver begränsa det. Då kommer den punkt där ni inte begränsar ljuset, för ni har blivit öppna dörrar, och ni vet att detta kommer att tillföra mera till jorden.

 

Copyright 2014 Kim Michaels

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...