Moder Maria via Pamela Kribbe, 26 december 2020

 

Moder Maria

via Pamela Kribbe

den 26 december 2020

”Moderskap och Faderskap”

 

Kära vänner! Jag är Moder Maria. Jag hälsar er alla med glädje i mitt hjärta. Det gör mig lycklig att få dela denna stund med er, förenade med ett hjärta.

Den autentiska moderliga energin har under lång tid varit frånvarande från Jorden. Det har funnits många mödrar, men det sätt på vilket de utövade sitt moderskap genomsyrades ofta av rädsla, oro och till och med aggression. Mödrarna i det förflutna var sårade mödrar, vilka utövade sin uppgift utifrån en brist av att känna sig hemma inom sig själva. De agerade utifrån en ängslig känsla av att bli avvisade för sin egen sanna natur.

Moderskapets äkta energi är mycket ljus och ömsint och extremt flexibel. I den ursprungliga modersenergin finns osjälviskhet, men inte i bemärkelsen av ett fullständigt uppoffrande av självet. Där finns ett generöst givande av en moders eget överflöd från modern inom henne själv. En moder ger osjälviskt, ger liv utifrån sin livmoder, vill ge livet vidare och medger sina barn deras eget liv, deras individualitet, deras egen unika energi. Hon vill inte förutbestämma eller forma det nya livet; hon vill bara vidarebefordra vad som strömmar igenom henne.

Hon håller babyn i sina armar för att ge näring och omhulda den medan den fortfarande är liten och skör, men hennes händer förblir öppna så att när det uppvaknade unga livet är redo att ge sig av, så kan det flyga iväg i frihet. Detta är moderskapets essens, det sätt på vilket det ursprungligen var menat att vara: att fortplanta livet samt att skydda och hålla om det när det är extremt sårbart och naket, för att sedan befria det för att helt och hållet få förverkliga sitt eget syfte.

I moderskapets gärning ligger delvis behovet av att föda barnet och i gärningen av att bära barnet ligger en osjälviskhet som ger moderlig lycka. Hon blir bokstavligen livmodern för någonting annat, något nytt och modern upplever glädje i att erbjuda denna möjlighet. När det nya livet föds, så är detta det första steget till världen utanför. Barnet kommer ut ur hennes livmoder och det bereder modern glädje, för hon kan nu se vad hon har skapat. Hon kan nu samverka med det som har vaknat upp från och genom henne. Och när barnet växer, så drar sig modern sakta tillbaka och släpper taget, men utan att förlora något. Hon återvänder på nytt inåt, förberedd att föda ett nytt liv.

Till och med när jag använder exemplet av ett barn, så kan man se att denna process har en vidare mening. Alla former av kreativitet, där man bereder utrymme för någonting nytt och låter det flöda fritt, hamnar under denna samma rubrik.

Den ursprungliga energin, moderskapets kärlek, är otroligt saknad på Jorden: hos kvinnor, hos män, samt hos barn. I det förflutna blev omhändertagandet av barnen nästan uteslutande en uppgift för kvinnor och detta är en onaturlig situation. Män tilläts endast göra sig gällande i den sociala sfären. De var tvungna att tävla och prestera i den yttre världen, medan kvinnorna förvisades till hemmets privata sfär. Resultatet blev att kvinnor endast fick sin identitet från moderskapet. De fick en mycket liten chans att ge uttryck för och utöva sin skapande, unika energi, energin som säger: ”Detta är jag och hur jag vill manifestera mig.”

En kvinna kan inte bara ge och serva. Då blir hon frustrerad för att den manliga energin i henne förnekas: energin som säger: ”Jag” och vill bekräfta sig själv på ett positivt sätt genom att uttrycka sig själv på ett kreativt, instinktivt och även sexuellt sätt. Dessa kreativa krafter i kvinnan trycktes ner och hon var tvungen att kanalisera allting till moderskapet. På det här sättet krävde moderskapet en emotionell laddning samt ett behov av att vara självsäker. Det blev så viktigt för en att man kunde överhölja sina barn med det, antingen genom att vara överbeskyddande och inte förmå släppa taget, eller för övrigt bli kall och distanserad. Hon kände att någonting hade fråntagits henne genom att enbart vara tvungen att fokusera på moderskapet. Moderskapet blev förvrängt och detta sårade barnen och stängde ut fäderna och på det sättet spelade alla en smärtsam roll i spelet.

Men den här beskrivningen handlar inte om att skuldbelägga. Vad som är viktigt är att moderskapets ursprungliga mening ska bli återställd i både kvinnor och män, så att i synnerhet kvinnor på nytt kan öka och stärka upp sin kreativa kraft och på nytt manifestera sig själva utifrån sina själar och stå upp för sig själva. Då har moderskapet en naturlig plats i deras liv: det är inte allt, det är helt enkelt en aspekt av deras varande. Moderskapet kan uttryckas genom att få barn, men det kan även uttryckas av en kvinna på andra sätt: genom hennes arbete, hennes förbindelser med människor, med vänner eller människor hon hjälper. Moderskapet är bredare än att enbart få biologiska barn.

Nu ber jag dig att känna energin av det som är moderligt i dig själv, i ditt hjärta. Och om du önskar, så kan du be mig komma närmare för att försätta dig i kontakt med den här varsamma ömsinta energin. Den är en universell ström som inte är min, den kommer genom samtliga. Utan denna energi skulle Skapelsen och universum inte existera. Den är en primär energi och den är kärlek. Låt denna strömma genom ditt hjärta och se hur den känns för dig, specifikt, och låt den röra sig ner till din buk och bäcken. Känn väldigt mycket på djupet hur denna ursprungliga moderenergi ger dig en känsla av ”hem”, en känsla av trygghet och säkerhet och låter dig slappna av och samtidigt ge dig fullständig frihet.

Föreställ dig två utsträckta händer, kvinnohänder: öppna, mjuka och varsamma. Placera dig själv inuti dessa öppna händer. De låter dig närsomhelst ge dig av, men du kan alltid återvända. Du kan ta dig varthelst du vill, men dessa händer finns alltid där för dig, så du kan vila ett tag och veta att du är okej precis som du är, vacker och unik och älskad. Du är beskyddad, det finns alltid stöttning för dig – det är kärleken från universum. Dessa moderliga händer som håller och omfamnar dig kan se dig – de ser vem du är. De är lyckliga när du ger dig av för att på egen hand växa och utvecklas och de är glada när du återvänder till dessa händer. De är närande händer, inte tvingande händer.

Släpp taget om det förflutnas bilder. Det förekom vissa sammansnörningar och rädslor i din egen moders liv, vilka ledde till att hon blev en onaturlig moder. Förlåt henne för det, fastän förlåtelse tidvis är svårt, med tanke på de många verkningar det har haft på dig. Känn villigheten att förlåta. Se henne inte som bara din egen mor, men som de många mödrar som har haft en lång historia av kamp och grymhet i både sina kvinnliga och maskulina energier.

Männen har också berövats på sitt sanna faderskap, vilket är mer än bara barnets fysiska beskyddande eller överlevnad. Emotionellt sett så är faderskapet så mycket mer. Det har att göra med det faktiska stöttandet av barnets unikhet; att utmana, uppmuntra och vara ett exempel för barnet.

Det sanna faderskapet har bokstavligen förnekats männen under den största delen av den kända historien, för de var sällan hemma och deras emotionella liv blev på grund av detta utarmat. Därmed kunde de inte vara den far som de var. Kvinnorna var tvungna att fylla i faderns roll; men som nämndes, så gjorde de det på ett förvrängt sätt. Män och kvinnor har vardera sina egna bidrag till barnets fostran och tillväxt och det är så det ska vara.

Försök nu känna den ursprungliga faderns energi inombords, förnimma hans universella kraft och kreativitet. Det faderliga är beskyddande, men det är också utmanande. Han uppmuntrar dig till att utforska dina egna gränser samt att övervinna dina rädslor. Ibland ger fadern dig en knuff när du märker att du befinner dig i moderns händer och säger: ”Ta ett steg ut i världen; se vad som pågår i världen utanför och vad som finns där för dig att upptäcka.” Det faderliga och moderliga arbetet arbetar tillsammans och är inte motsägelsefulla gentemot varandra.

Den moderliga energin bär dig i sina bägge händer så länge du behöver det. Men dessa händer kan inte förvisa dig från boet; de är inte skapta för det. Det är den faderliga energin som ger dig knuffen och talar om för dig: ”Du är en unik människa, gå och upptäck vem du är, gör misstag, snubbla. Jag finns med dig; Jag litar på dig, uppmuntrar dig och stöttar ditt äventyr.” Från den faderliga pappa-energin kommer också något omhändertagande och beskyddande, men det är djärvare och uppmuntrar dig att ta steget ut i det okända. Lägg din tillit till denna energi och ta in den till dig själv. Se var denna faderliga energi vill ta vägen i din kropp och om det finns särskilda ställen i behov av detta energiflöde.

Slutligen, inse att om du på nytt börjar uppmärksamma dessa ursprungliga energier i sin sanna form, det moderliga och det faderliga, så kan du även dela dem med andra människor. Då representerar du det universella flödet av kärlek i den här världen. När du lär dig hur du ska återställa dessa energier i dig själv och börjar uppmärksamma och förstå dem, så kommer du att hjälpa till med att transformera det förflutna. Du blir ett ljus i denna värld genom vilket det maskulina och det feminina på nytt kan dansa tillsammans. Och framtidens barn kommer att ha bättre möjligheter att växa upp harmoniskt. De blir mer balanserade, mognare.

Jag hälsar dig med tacksamhet för att du vill ta på dig detta och bli ett exempel för en ny framtid. Jag hälsar till er.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...