Moder Maria

Moder Maria: Ni är Evig Kärlek
16 augusti 2014
Kanal: Fran Zepeda

 

Hälsningar mina Älskade, alla mina värdefulla barn av Ljus och Evig Kärlek. Ni är så värdefulla för mig. Ni är sådana facklor av Ljus och Kärlek. Ni är magnifika i den vida omfattningen nu då ni når så många, många som behöver er Kärlek. Och ni tjänar i mitt namn och i min vård och med  mig som förebild då ni sprider er Kärlek vitt och brett. Det är ingen tvekan om att fred kommer att råda, kära ni. Det är ingen tvekan om att ni kommer att fortsätta bära facklan högt och med er eviga Nåd, mina älskade barn av Ljus och Kärlek och Fred.

Jag smyckar er nu med min Kärlek och orubbliga Tro på Evig Kärlek. På evinnerlig Kärlek. På Magnifik Nåd och Medkänsla som ni håller djupt i era hjärtan nu, mer än någonsin. Det kan inte hjälpas att det känns överallt i världen, i hela Multiuniversum. Och det KÄNNS, och det HÅLLS högt av många, många fler, nu när ni inte har gett upp eller övergett era uppdrag, käraste dyrbara Hjärtan.

Jag smyckar er med min Kärlek, ja och jag håller er nära mitt Hjärta och Jag är en del av er alla nu. Jag håller er nära mitt hjärta såsom ni håller mig i ert och tillsammans formar vi om världen, vi transformerar den och aldrig har det varit så mycket framgång. Ni har tagit facklan av Frihet och Kärlek och utövat den till gagn för alla, och det är vi ytterst tacksamma för här i de Högre Rikena.

Snart kommer vi inte att kunna skilja er energi från vår då ni har absorberat så mycket Ljus och Kärlek och har stigit i sådan hög frekvens att ni känner er mer och mer hemma i dessa högre riken som vi från de Himmelska Rikena pratar ifrån.

Omvandlingen av den värld ni håller i era hjärtan blir Verklighet ju mer trofast ni håller den där. Så låt ingen tala om för er att ni inte gör någon skillnad. Låt inte någon visa er motsatsen. Låt inget hindra er från att sprida denna fantastiska mäktiga energimässiga Signatur eller Närvaro som ni alla förvärvar och utvecklar med er acceptans av alla de energimässiga mängder som erbjuds från Ovan – en Närvaro som inte är som någon annan, och tillsammans formar ni ett massiv glödande klot av utstrålande ljus  ut i genom denna glob och hela Multiuniversum.

Som efterlämnad till er vid tidernas begynnelse ,kommer denna möjlighet av era individuella energimässiga signaturer att aktiveras mer och mer då ni tillåter de inkommande energierna att befästas och registreras inom er. Ljuset som ni avger nu på grund av detta är enormt och utan tvekan finns det flera av er som kan se en glimt av det när era ögon är stängda och även när de inte är det. Ni ser det och ni känner det och ju mer ni tillåter det att glöda och växa, desto synligare blir det för alla.

Självklart ser vi detta från dessa riken. Det är ett verkligen lysande sagoland av ljus, liknande en massa eldsflugor, såsom vi ser det från Ovan. Det är utsökt och vackert och jag delar detta med er nu eftersom ni behöver veta effekten av era växande och lysande Ljuskroppar – effekten på era utvecklande Kristallina strukturer. . Tillåt er själva nu att låta era Kristallina Kroppar  växa och utvecklas mer. Tiden är nära för att utveckla dem till fullo.

Be era guider att assistera er i detta. Be hela ert himmelska och galaktiska team att hjälpa er i detta. Ni är redo och helt och fullt klara för en djupare och mer betydande utveckling av era Kristallina Ljuskroppar.

Jag fortsätter att hålla er i mitt hjärta när ni går igenom mer av er transformation. Då ni överlämnar er till den. Då ni njuter av den. Då ni accepterar er omvandling helt och fullt med yttersta Nåd och Frid. Ni är alla mina ambassadörer av Fred och Kärlek och ni bär alla facklan för Frihet och Kärlek och Fred för alla, i själva omvandlingen av ert Varande, fyllt med Kärlek och Rent Kristall Ljus.

Så, fortsätt mina vackra älskade barn, av Evig Kärlek och Ljus. Ni är Världen. Ni är Multiuniversum. Ni är oändlig Kärlek.

All min Kärlek, Moder Maria

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

You may also like...