Neptunus

Neptunus –

Låt Oss Hela Vattnen med Kärlek!

Ashtar–On The Road Telefonkonferens

22 juli 2014

 

”Jag är Neptunus, som min Bror* har sagt, jag har många namn. Jag är här på Moder Gaias speciella önskan, och som svar till dem av er vars Hjärtan är kärleksfulla, men ocksåmed oro för haven på Planeten Jorden, för jag är Förvaltare av Haven och av allt liv i haven. Och som bokstavlig förlängning, allt vatten som flyter in i haven, om de har sitt ursprung i en källa högt upp i bergen, eller en bäck eller en sjö eller en flod som flyter in i mina vatten–alla vatten i världen är sammankopplade. Och jag är den som beskyddar, och är ansvarig för att veta vad som händer med vattnen i världen. Och till och med när regndropparna faller i vattnen på Jorden, så är jag medveten om vad regndropparna bär med sig.

”Och så är det, när jag kartlägger alla vatten, och ni kan se genom mina ögon, och ni vill, och se och känna vad jag känner. Och ni vet att, i denna stund i tiden, att vattnen är fulla med giftiga material av alla slag. Något av det, som det var under Planeten Jordens själva början, är bara enkel försummelse, oförmågan att se framåt –till exempel bonden som tillät sin hjord att beta vid en bäck eller flod som slutligen hittade sin väg till haven, utan en tanke på vad som kanske flöt ut i haven och så småningom tog sig runt Världen. För att det är haven, och vattnet som dunstar från haven och faller på andra platser som regn, som bär med sig i sin strömmar och sina bäckar och i regnet, giftigt material över hela Världen. Och till och med nu finns det platser i Världen där det inte finns något annat sätt att hantera denna specifika aspekt av livet, och det är det är slöseri med människor och djur.

”Ibland är det biprodukter från tillverkningsindustrin –kemikalier och olika sorters material –som släpps ut i vattnet, inte för att någon medvetet vill förorena, men bara för det är så man har gjort, eller att man inte tänker på att man kan göra pånågot annat sätt. Men det har blivit en ursäkt! Nu finns det för mycket kunskap om skadorna som dessa föroreningar har gjort.

”Och nu har ni de fortsatta –och jag betonar, fortsatta incidenterna med strålning –nedsmittan av strålning, när det läcker ut strålning i luften från aktiva kärnkraftverk, när strålning läcker ut i vattnen från instabila förvaringscontainrar. Det spelar ingen roll!!! Stålning är skadlig för allt liv, liksom nitrat och kemikalier!

”Och ni har andra former av nedsmutsning –plast! Fiskaren ute påbåten –vinden kommer och tar med sig deras plastpåse överbord, eller deras frigolitbehållare eller kanske deras kylbox faller överbord och det är en bråkdel av vad som kan hända.

”Hur är det med missiler som skjuts upp i luften och landar i havet –kärnvapen och annat? De består alla av giftiga metaller som i sig består av kemikalier som förorenar. När det sker olyckor av alla slag, om det är ett fordon som går av vägen och åker ner till botten av sjön, eller om det är ett stort skepp som går påhaven som blir förstört på något sätt, eller ett flygplan som kraschar. Dessa är alla giftiga material som hamnar i vattnet.

”Och sedan har vi den medvetna förstörelsen! Orkanen Katrina gjorde enormt mycket, med bomberna som placerades som släppte lös vattnen i den stora sjön för att översvämma delar av New Orleans och ta med sig många, många giftiga material påvägen. Och sedan finns det ännu mer skamlös förgiftning, som oljeutsläppen.

”Och hur är det mina populationer –korallreven, de små och stora fiskarna? Det finns platser på Planeten Jorden där populationer har minskat antingen genom det ni kallar överfiske, men ännu allvarligare genom gifter –utsläpp, som är så vanliga att livet inte kan överleva där.

”Och vilka är beskyddarna? Valarna och Delfinerna! De är Kärlek och är Kunskap, och de är högt utvecklade. Och de delar sin Kärlek med er med –ska vi säga –hela Mänskligheten. Det gäller att öppna upp för dem och lyssna pådem. Det gäller att ni gör vad ni kan för att rädda dem!!!

”Det gäller att bjuda in Världen! Kärlek är den mest helande och kraftfulla energin i Universum. Kärlek kan hela där inget annat kan det. Och så det gäller att älska alla varelseler i haven. Och det gäller att bjuda in dem att komma samman med alla Kungariken på Moder Gaia! De kan verka vara mer avlägsna för er än de som lever påland och flyger i era skyar. Men vi är alla besläktade, alla Kungariken. Och när ett Kungarike lider, lider alla. Och när ett Kungarike tar emot Kärlek, tar alla emot Kärlek. Detta är Universell Lag! Detta är Gudomlig Lag!!!

”Och så, jag Neptunus, kommer till er för att ni ska öppna era Hjärtan för Kärlek och ber er att ansluta er med oss i helande och renandet för era kärleksfulla Hjärtan kan göra så mycket för att transmutera allt som är giftigt och skadligt! Det kan ge en såda flöde av Kärlek till atmosfären, till energinäten på Planeten Jorden, så att till och med de som förorenar omedvetet kommer att sluta, och se på sig själva, och göra förändringarna!!!

”Nu vet ni att era Bröder och Systrar från stjärnorna som kommer har teknologin för att omedelbart rena alla förorenade vatten över allt. Ja, ni har den teknologin också, i era kärleksfulla energier! Det är bara att få tillgång till dem och ansluta sig till dem, och till Mästarna och Änglarna, Valarna och Delfinerna och alla Kungariken i Haven och i vattnen överallt, och att börja NU, även om ni redan har gjort det. Det är början på ett helt nytt kapitel i detta helande, för när vi går samman är vi exponentiellt mer kraftfulla i vår Enhet!

”Och det gäller att ansluta sig, allt kalla på mig, Neptunus, att ansluta med er mig, var och en av er och vi alla som en grupp och att bjuda in alla Ljusarbetare, alla i Ashtar Command, alla på Planeten Jorden att öppna sina Hjärtan till Kärlek och gåsamman för att ge kraft till helandeprocessen –och genom det vända situationen som existerar nu till den motsatta riktningen, som såklart är, att göra vattnen klara, att rena dem, för när allt kommer omkring, denna Planet stiger upp och Lemuria är destinationen som är mycket verklig för Den Gyllene Åldern och bortom den.

”Och det är helt lämpligt att vi för fram detta tillsammans som en början och bjuder in dem från de Högre, Gudomliga nivåerna, kan vi säga, som Planeten Jorden går mot, för att ansluta sig, tillsammans, alla Kungariken på Planeten Jorden och bortom, och ta detta helande till nästa nivåoch bortom, och bortom. För när drivkraften väl är där, kommer den att ökas, som jag har sagt, exponentiellt i sin kraftfullhet. Vi måste inte vänta pådagen när Ashtar Command ger oss teknologierna!!! Vi kan bjuda in dem att göra ännu mer nu. De har redan börjat att lindra de värsta situationerna. Låt oss be dem att gå samman med oss ännu mer!!!

”Och låt oss hålla igång drivkraften, för ju tidigare vi gör det, Kära Ni, desto tidigare blir det gjort. Och när NESARA är på plats, kommer utsläppen att sluta och vi kommer alla att kunna njuta av de klara, rena och orörda vattnen överallt på Planeten Jorden som de var i början på Lemurias dagar Vattenkungariket.

”Och såjag, Neptunus säger, på uppdrag av alla Kungariken och Innevånare i Haven och bäckarna och floderna och sjöarna och dammarna –och alla vattenvägar påPlaneten Jorden –tack. Tack för att ni är här och för att ni öppnar era Hjärtan för att göra det möjligt för oss att komma samman i detta storslagna helande! Låt det fortsatt vara så, och öka tills allt är klart. Och såär det! Namaste!

* Ashtar’s Message:

http://www.ashtarontheroad.com/divine-solution-nesara.html

http://www.ashtarontheroad.com/neptune-heal-the-waters.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 22, 2012. www.AshtarontheRoad.com

©Ashtar On The Road Publications 2004-2012. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Svensk översättning: Åsa Falk –www.st-germain.se

Du gillar kanske också...