Moder Maria via Ann Dahlberg, 19 april, 2017

Moder Maria

Onsdag 19 april 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Moder Maria och jag ser fram emot underbara ljusa dagar. Ljuset är här nu kära barn på Jorden. Ljuset har börjat göra intåg i allas era hjärtan. Det sker en ständig omvandling i era kroppar nu. Det är det här som gör er trötta och lite modlösa. Ta alla möjligheter till att vila nu kära barn, så har energin lättare för att etablera sig i er kropp. Blockeringar löses lättare upp i vilotillstånd. Det är också bra med mjuka lugna rörelser. Fokusera på rörelserna och på er kropp så flyter energin lättare igenom. Det är en tid för vila för er som känner att ni behöver det och det är många nu.

Energin är stark och påverkar Er alla nu på ett eller annat sätt. Släpp in den, var inte rädda, det kan kännas mycket men den kommer med glädje och kärlek. Den visar vägen för den nya tid som är er nu. Ni är en del av denna energi och den är en del av er. Den vill önska er välkomna hem och den hjälper er att släppa alla era bojor. Med ett tillåtande förhållningssätt finner energin lättare sin plats i ert liv och i er kropp. Motstånd föder motstånd och kan ställa till mer problem för er. Vi vill nu bara ha den här vackra och kärleksfulla energin i vårt liv, så tillåt er själva att omfamna den utan rädsla. Er kropp och ert liv kommer då att genomgå en fantastisk förvandling, till ett liv i kärlek och harmoni med allt som existerar runt er.

Det är här nu för Er kära barn på Jorden. Detta stora överflöd av kärlek är här nu för Er. Känn tillit i ert hjärta, känn energin som finns runt om er, känn kärleken som vill uppfylla era hjärtan. Det är kärlekens tid nu kära barn på Jorden, era kroppar förbereds för den tid som nu har gjort sitt intåg på Jorden. Alla levande kroppar på Jorden genomgår samma förvandling, allt påverkas från smått till stort. Inget kan undkomma denna metafor som nu genomstrålar Jorden. Allt påverkas, omdanas och nydanas. Det är en ständig vågrörelse och för varje vågrörelse sker en förändring.

Det är ett fantastiskt skådespel kära barn på Jorden. Vi ser hur ni förändras från dag till dag. Era kroppar förändras, era tankesätt förändras, era liv börjar se helt annorlunda ut. Det är små förändringar, knappt märkbara men många små förändringar påverkar till slut hela bilden. På ett år har ni upplevt en märkbar förändring i er själva och i era liv. Det har för många blivit bättre på många sätt, andra har haft tumultartade upplevelser som har påverkat dem djupt. Trots era olika upplevelser så har ni alla gått framåt i er utveckling. En del har tagit små kliv, andra har tagit jättekliv beroende på vilka upplevelser ni har varit med om. Ni är alla på väg kära barn och ni får den hjälp ni behöver för att stiga in i ljuset nu. Ert ljus kära barn på Jorden, ni stiger in i erat eget ljus av kärlek och glädje.

Jag är så stolt och glad när jag ser denna stora skara av människor stiga in i sitt eget ljus av kärlek. Ni är många nu som stiger in i ljuset och ni drar ännu fler med Er. Det är en sann glädje och en stor lycka att se er marschera fram mot ert hjärtas mål. Glädjetårar fyller mina ögon och faller ner på Er mitt hjärtas folk. Jag älskar Er så mycket och jag finns med Er nu i varje steg ni tar och jag hjälper er så mycket som jag förmår. Ha tillit kära barn på Jorden. Ha tillit till att allt går framåt och att er ljusa tid är här nu. Släpp in ljuset och kärleken i ert liv, det finns runtom Er nu. Det största av allt är kärleken. Kärleken till er själva, till livet, till allt som är. Det finns bara kärlek ty Gud är kärlek.

Hosianna, hosianna, hosianna

Jag älskar Er så mycket

Moder Maria

You may also like...