Moder/Fader Gud via Oceanpotato, 5 augusti

Moder/Fader Gud

5 augusti, 2015

Kanal: ”Oceanpotato”

Kära Moder/Fader Gud, ödmjukt bes om vägledning, kärlek och stöd för alla som kan bli vägledda till denna kanalisering, genom alla de varelser som önskar dela med sig till oss.

Andas djupt, hjälp mig att vara en ren kanal och så lite som möjligt fläcka detta meddelande med ”lilla mig”.

Välsignade kära hjärta, din önskan blir uppfylld.

Vi är överlyckliga över att du har hållit ut med detta denna gång, eftersom det finns mycket som kan delas genom ”lilla dig”. Eftersom detta endast är en liten facett av den strålande juvelen som är Allt som är, finns det ingenting som är mer speciellt än något annat. Dessa slag av att sträcka sig ut mot Allt som är, är tillgängligt för varenda varelse som existerar. Allt som behövs är ert allt. Och för att sträcka sig mot detta Allt krävs en ansträngning. Denna ansträngning har tillsvidare inte gjorts av så många. Detta allt uppnås via så många former, er konst och musik, poem och allt ”nytt”, skapelsen förs fram till den värld som ni tillsvidare kan se.

Vi skall nu dela med oss lite om era uppdrag här. Vet detta, att denna uppstigningsprocess är mycket verklig, mycket viktig, och det är inte så att varje inkarnerad här så där bara kan höja sina vibrationer och på det viset åstadkomma upplyftandet av denna värld som ni är en del av. Det krävs mycket mer av många av er. ”Var och en åt vilken mycket är givet, av honom skall mycket krävas”. Ni ser överallt runtomkring er att det som har utvecklats, inte fungerar. Det samhälle som ni alla är del av, har inte varit ett samhälle av enighet. Separera och erövra, det är det som har begåtts här.

Detta passar inte in i den värld som ni håller på att skapa. ”Förena er och blomstra”.

Det är det som nu sker. När vi talar om förening talar vi inte bara om er på Jorden. Det lilla naggandet i kanten fortsätter, och accelererar. Många av er har till och med blivit lovade att få möta andra varelser och det skall ni alla snart få göra.

Nåväl, låt oss gå lite rakt på sak. ”Luta er tillbaka och låt allting ha sin gång, eftersom allting är en del av Guds plan”. Ni är en del av ”Guds plan”. Vi placerade er inte här för att ni lugnt skulle sitta bredvid och iaktta allt som vecklar ut sig. Ni är Alla här för att agera. Alla på olika sätt och ändå tillsammans. Allt gagnar upplevelsen och utvecklingen av skapelsens vackra gnistor. Detta är sant. Upplevelsen av ha-begär, både girigt och behövande, är sedan länge över. Nog får vara nog. Detta är slutet på oenigheten.

Aktiviteten omkring er alla i samband med återkomsten är Ofantlig. Ni skall bara fortsätta växa och stråla, och det kommer aldrig att ta slut, någonsin. Många av er tillbringar mycket tid sökande. Sökande. Ni vet att det finns någonting större. Så många av er sträcker er ut genom er varelse för att finna detta större. Många av er försöker dela med er av det som ni upptäcker.

Några lutar sig tillbaka och läser om dessa upptäckter, utvärderar dem inom sig och upptäcker att det inte är godtagbart. Låt oss bara säga att Ingen av er är helt klar. Vi hejar på dem som stiger fram och delar med sig.

Det är lätt att läsa andras arbeten, och vissa tycker till och med att det är rimligt att reagera på ett, låt oss säga mindre kärleksfullt sätt. Nu erbjuder vi er en utmaning. Vi utmanar alla, och vi menar samtliga, att utföra det otroligt svåra arbete som krävs att gå inombords och möta er själva. Att möta allt som ni har gjort, att gräva upp de giftiga fröna, att odla förmågan att stilla den ”lilla jag”. Då kommer ni att få glädjen att direkt koppla er samman med dem som har sänt meddelandet, och kunna ta upp det direkt med dem. Varenda ”en” av er, och det är inom citationstecken av en anledning, har denna förmåga. Den främjas inte av att man passivt sitter bredvid och ser på. Det kräver hårt arbete och hängivenhet. När ni beslutar er för att göra detta både för ”lilla dig” och för alla, kommer ni att se misstagen ni upptäcker i ett mjukare sken. Då kommer ni också att genom ert varande kunna föra fram det som ni upptäcker. Har ni en tillräcklig önskan att nå ända till det ”okända”? Och det är också inom citationstecken av en anledning. Den kommande tiden kommer det att bli vanligt förekommande och utvecklas till en klarare telepati.

Det kräver arbete. Antar ni utmaningen?

Vi älskar er, oberoende av vad ni gör eller inte gör.

Moder/Fader ”Gud”.

 

Meddelandet är fritt för alla.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...