Lady Nada och Sananda via Fran Zepeda, August 2

Lady Nada och Sananda via Fran Zepeda: Upplysning och Inspiration om Dömande

Fran: Denna informationskapsel kom in då jag funderade över hur mycket dömande har varit en dela av våra liv, men också hur saker och ting förändras, och bad om upplysning om ämnet, fick jag detta och delar det nu med er:

”Genom hela er långa existens i dualitet, har dömande varit er trogna anhängare, er riktlinje, ert vägvisande ljus att navigera era många svängar och vägbyten inom er verklighet. Och det har tjänat er väl. Och till synes hållit er säkra och hållit er på vägen mot era mål.

Vi säger till synes, för när det har fört er framåt och hållit er säkra i många fall, har det också begränsat er i många erfarenheter på er resa mot högre medvetande.

Ändå har dömande tjänat sitt syfte. Det har varit nödvändigt och har tjänat er i er vistelse i dualitet, med att navigera er i era många faser i evolution mot upplysning och högre medvetande och Enhet.

Det har varit en nödvändig fas att flytta er längre fram i er utveckling och tillåta er att flytta er in i er fortsatta förfining av era energier när ni går ut ur dualitet, och slutligen upptäcker att dömande nu kan ersättas med omdöme och öppenhet för nya erfarenheter i medvetande.

Att se på och utforska de många gånger ni har använt dömande som en kompass kommer att vara en upplysningsövning i att upptäcka och undersöka hur era gamla sätt att gå genom livet fungerar – att även om de har tjänat er är det nu tid att tillåta er själva att skifta till de nya perspektivet som förs in i ert medvetande av de högre energierna som stadigt blir mer bekväma med att finnas inom er.

Ni kan nu se på varje nytt val, idé, tanke och händelse som en målarduk för att upptäcka de många sidorna av en frågeställning, händelse, tanke eller idé som allomfattande och allt genomsyrande, med många fasetter och ståndpunkter, som tillåter er att se att inom allt hålls hela sanningen, till vilken ni blir mer accepterande och känner er mer komfortabla att leva inom det hela, som helhet, med en känsla av ’det är vad det är’.

Det är viktigt att ni inte dömer er själva för att döma, för på många sätt har denna navigationsform tjänat er då ni har gått genom era eoner inom dualitet. Och som ni vet, det är alltid utmanande att lämna det gamla sättet.

Ni upptäcker dock att det blir lättare att gå förbi detta äldre sätt att agera som ni använt för att guida er, då ni smälter samman med ert högre jag, aspekt, och högre medvetande och omfamnar de nya vibrerande förändringsenergierna som nu är hos oss.

Kära ni, det blir lättare för er att känna igen när och hur ni dömer saker som bra eller dåliga, svarta eller vita, negativa eller positiva, då ni tillåter er själva att rida på förändringsvågorna och öppna era energier ta emot alla perspektiv, alla uttryck och alla tankar som att de innehåller en mångfald och uppsjö av möjligheter, och omfamna ALLT i den nuvarande expansionen av ert medvetande.

Och omdöme kommer att tjäna er genom att guida er i riktning mot ert högsta goda, av ert högsta medvetande, er högsta vibration som för er till ett nytt territorium som låter er stanna i de högre dimensionerna lättare och mer varaktigt.

Och omdöme är ett sätt att välja baserat på er inneboende kompass som finns i ert hjärta och högre medvetande, er inre röst som ni lär er att lyssna till och följa, baserat på er Gudomliga Kärleks-Essens och Själsrörelser då ni klättrar på stegen till högre medvetande, och tar emot saker från perspektivet av ert Kristusmedvetande som hela tiden byggs inom er, då ni smälter samman med era högre aspekter och kärleksfullt tar in de högre energierna som nu genomsyrar er…

…Och så följaktligen väljer ni alla handlingar och tankar baserat på detta högre medvetande, förankrade i Gudomlig Kärlek, det guidar er nu istället för dömande som brukade guida er.

Och så är det, kära ni, då vi erbjuder er ett annat sätt att öppna upp ert perspektiv och medvetande till en högre nivå av klarhet inom er befintliga resa mot de högre rikena av medvetande.

 

Namaste”.

 

“Lady Nada and Sananda: Illumination and Inspiration on Judgment,” channeled by Fran Zepeda, August 2, 2015, at https://franheal.wordpress.com/2015/08/03/illumination-and-inspiration-from-lady-nada-and-sananda-on-judgment-channeled-by-fran-zepeda/

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...