SaLuSa via Mike Quinsey, 7 augusti

SaLuSa

7 augusti 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Mina Kära, frågor på jorden börjar ta form på ett sådant sätt att det inte dröjer länge förrän ni kommer att börja se vilken riktning som mänskligheten går mot. Ur förvirring och osäkerhet, kommer det positiva signaler som kommer att bekräfta att förändringarna tar form till det bättre för er. Ni kommer att inse att en “rensning” pågår och att mycket av det ni redan ser av den gamla regimen, byts ut eller tas bort. Det är med hjälp av de många själar som har vaknat till sanningen och kräver frihet från de mörka Tjänarnas bojor. Era liv har reducerats till slaveri då er förstfödslorätt har nekats er. Ni begåvades frihet av Gud och den kommer att återställas så att den Nya Tiden kan leverera de löften som har gjorts till er. Samtidigt finns det tydliga tecken på att så många av er greppat sanningen om er existens och den härliga tid som ligger framför er. Det kommer att ta tid att manifesta detta helt och vi ger er stadiga tecken på den riktning ni går, så att ni har ett positiv mål i sikte. Bakom kulisserna kommer det att finnas många grupper som stöder era ansträngningar, och hjälper er att nå framgång.

Det händer så mycket och vi kan se hur förvirrande det kan vara, men genom att fokusera på de positiva aspekterna av er framtid bör ni inte vara alltför distraherade. Blotta omfattningen av vad som behöver göras kan vara överväldigande, men vi har planerat för den här tiden under många år och det kommer att gå snabbare framåt när det väl kan börja. Att rensa bort “skräp” innebär perioder av obehag för er, men vi hoppas att ni då kommer att ha vaknat till behovet av en sådan åtgärd. Som det ser ut just nu är det redan uppenbart att mänskligheten måste gå vidare, och förbereda sig för de kommande förändringar som är till er fördel. Vi ser det som en spännande tid eftersom vi redan kan se resultatet, och ni kommer också att göra det när situationen blir klar. Vi vill hålla er informerade om vad som händer, men vi måste fortfarande vara försiktiga tills de mörka Tjänarna verkligen är, där de inte längre kan störa er utveckling.

Vi övervakar allt som händer på och utanför er Jord, och fortsätter att se till att era framsteg inte störs, genom att övervaka alla besökare som vill antingen observera er eller ta kontakt. Exakt vad det innebär är relaterat till det karma som är följden av era tidigare handlingar, och “lika attraherar lika”, som måste tillåtas. Vi kan inte ta över den Universella lagen eller undgå följderna av detta. Ja, vi kan ge råd, men det slutliga beslutet är ert. Över långa tidsperioder har fri vilja getts er av Skaparen, och det är denna faktor som har gjort er ras av särskilt intresse för andra. Vi har tidigare nämnt att den erfarenhet ni alla kommer ha fått, kommer kraftigt att gynna er i ert framtida arbete, och där ni kan dela den kommer den att rädda dessa själar från att behöva gå igenom det själva. Ni kommer att finna att “dela” är en funktion hos alla avancerade Raser och går hand i hand med det stöd som ges på er väg av utveckling.

För närvarande är mycket av det vi har informerat er om, långt över vad de flesta själar kan förstå, men ni måste bära fröna av kunskap redo när ni upplever evolutionär expansion. Många av er har redan börjat att förstå sanningen och detta har öppnat ögonen för er sanna potential. Hittills har ni medvetet hålls tillbaka men nu finns det så mycket information som släpps, att det inte längre kan hållas tillbaka. Ni är mycket större än ni kan föreställa er, men det kommer att ändras inom en snar framtid då ert medvetande expanderar. De mörka Tjänarna hade hoppats att hålla er tillbaka tills de kunde förslava er helt, men det är nu för sent och det finns ingen chans till deras återhämtning. De kan kvarstå som en nagel i ögat men deras inflytande är på tillbakagång och är avsett att försvinna.

Falska attacker äger fortfarande rum på jorden, men de kommer inte att tillåtas störa era framsteg och är mer karmiska till sin natur. Ert största hot för närvarande är den press på era valutor och turbulensen som alltid ligger nära. Vi kan försöka hjälpa i beslutsfattandet, men i slutändan är det ert som räknas. Visst förändringar är oundvikliga eftersom det är uppenbart att ert gamla monetära systemet är skevt och egentligen bara gynnar dem i toppen av bankvärlden. Ett rättvist system för fördelning kommer att införas och bankerna kommer att omorganiseras till en mer hanterbar storlek som kommer att vara ansvarigt inför folket. Många nödvändiga förändringar är så att säga “på gång” då vi länge har identifierat orsaken till era problem. Var säkra på att i slutändan kommer ingen att missas när det gäller omfördelningen av era pengar. Dock, allt detta är för att flytta er successivt mot ett nytt sätt att leva där penningsystem är inte längre behövs, men oroa er inte över det eftersom det är något som ligger i er framtid.

Vi vet att många av er förstår att i verkligheten är allt i Nuet och att när ni når en viss nivå av tankens kraft, kommer ni att kunna flytta antingen bakåt eller framåt i tiden. De mörka Tjänarna har individer som kan verka på en sådan nivå och med tanke på det, är det inte alltför svårt att föreställa sig varför det skulle vara av intresse för dem. Trots detta är de inte tillåtna att resa vart de vill och deras verksamhet övervakas kontinuerligt, och de har inte den friheten att göra som de vill som de föreställde sig. Eftersom vi har teknik som kan se genom fast materia kommer ni att förstå varför vi är övertygade om att det inte finns några gömställen för dem.

Ni måste vara försiktiga med vad ni drar slutsatser efter att ha sett farkoster i skyn, då de mörka Tjänarna nu har många av sina egna som inte går att identifiera. Det innebär att incidenter skulle kunna tillskrivas oss och är felaktiga. Ni kommer naturligtvis att veta, att under de många år som vi har varit på er himmel, har inget ägt rum som skulle kunna beskrivas som hotfullt eller skadligt för er. Vi har aldrig gett er anledning att frukta oss och är noga med att inte vidta några åtgärder som skulle bekymra er. Faktum är att under en tid har vi ibland vidtagit åtgärder som har hjälpt er ur problem som inte har varit del av er karma. En dag, inte alltför långt in i framtiden kommer ni att se oss och träffa oss som de vänner vi är, och vi ska gå samman till en vinkande framtid som lovar så mycket.

Jag är SaLuSa från Sirius, och som alltid glad över att vara i kontakt och Jag ser fram emot att avslöja de spännande tider som ligger framför oss, och för hjälpa till i förberedelserna gällande er framtid som skall komma i de flesta av era liv. En dag, inte alltför långt borta, ska vi träffas öppet och sedan kan vi arbeta direkt tillsammans, när ni ska återgå till tidigare kunskapsnivå. Så länge har ni kämpat och arbetat hårt för att hitta vägen tillbaka till Ljuset. Nu är ni på den vägen och ingenting kan hindra er fullbordan och vi från den Galaktiska Federationen skall vara med er.

Tack, SaLuSa.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

You may also like...