Montague Keen via Veronica Keen, 26 augusti 2018

Montague Keen via Veronica Keen

26 augusti 2018

Det var inte regn som föll på Påve Franciskus på Irland förra helgen, det var tårarna hos de som dödats och misshandlats av Vatikanen sedan dess start för nästan 2000 år sedan. De som dog av svält under Vatikanens Förintelse( som de sade var en svältkatastrof) var där i stor styrka. Alla de som våldtogs och misshandlades, vilkas liv var ett elände i händerna på Vatikanen. Ni kan fråga er VARFÖR Påven besökte Irland nu. Många människor på Irland vaknar upp, så DE VAR TVUNGNA ATT LÄGGA LOCKET PÅ DET UPPVAKNANDET.

HAN LYCKADES INTE! Ni kunde se att han inte kände sig bekväm, för han känner till de brott Vatikanen begått mot Irländarna, och han vet, utan tvivel, att om Vatikanen ska överleva så måste det irländska folket hållas ovetande om vilka de är, och vad Irland egentligen är. Förstörelsen av det Irländska DNA:t är nödvändigt om Vatikanen ska överleva och för att New World Order ska kunna skapas.

Hur sorgligt det måste ha varit för Irländarna i andevärlden att se deras ättlingar förråda dem, genom att vägra se sanningen. I döden läggs den absoluta sanningen framför er. Ni konfronteras med den, det finns inget annat val. Dessa Irländska människor som tryckte ned sanningen, som falskeligen anklagar andra, kommer att dö och får möta enormiteten av sina brott mot sanningen. Döden kommer, den går inte att undfly. Sådana människor är vanligtvis skräckslagna inför döden. De drar ut i dagar på sin död innan de slutligen står inför det oundvikliga. D E borde tänka på det. Bara de med ett rent samvete får en bra död. Tänk på vad som väntar er när ni går över. Ni är på Jorden bara en kort tid. Döden är för evigt. DOMEN VÄNTAR ER.

Donald Trump valdes för att rädda mänskligheten. Kabalen HATAR honom. De uppmuntrar de sinneslösa bland oss att attackera honom, och detta gör de utan att inse att genom att göra det försöker de ta bort en av de få människor på Jorden som vill deras bästa.

Mänskligheten är lättledd. TV och ”tidningar” har gjort det till fin konst. De kan leda er i vilken riktning de vill. Ni vill hellre vara slavar under Kabalen än leva ett värdigt liv under Donald Trumps ledarskap. Hur dumt är inte det? Hur huvudlöst? Ni har givits en möjlighet att leva i fred, med rättvisa för alla, och är blinda för det. NI vill inte se det som President Trump strävar efter: RÄTTVISA TILL ALLA. Be för Mr Trump och hans familj. Han är en bra man.

Få ert liv att göra skillnad. Då Veronica och jag flanerade längs den vackra, mystiska stranden i Inch, Co Kerry, rördes vi av anden att bilda en pakt. Den av oss som dog först skulle göra sitt yttersta för att till Jorden föra tillbaka så mycket information som möjligt om livet efter döden. Jag materialiserade mig första gången tre veckor efter min död. Jag kunde tala med min egen röst och det bandades(finns på hemsidan).

Jag har gjort det många gånger sedan dess. Jag gick runt, jag talade, jag skakade hand med människor, och bevisade på så sätt att livet efter döden existerar, och att det har allt jag någonsin kunde önska mig. För dem som inte har levt ett hedervärt liv, är det begränsat tills de bett dem de gjort illa om förlåtelse. Ni kan inte undfly rättvisa i livet efter döden. Det finns de på Jorden som bara får instruktioner från denna sida av livet. De har arbete att utföra och kan bara styras härifrån. De som vågar döma med sitt eget korrupta omdöme kommer att behandlas tufft. Kabalens brott mot Dave var verkligen mörkt, men det brott som medvetet begåtts av de uppblåsta egona på Irland kommer att behandlas mycket allvarligt, både på Jorden och på den andliga sidan. Ni har begått ett avskyvärt brott mot en oskyldig medmänniska.

Ni lever i en tid av stor förändring. NI har val att göra. Följ Kabalen till en New World Order och bli styrd till den grad att ni blir slavar, totalt under Kabalens kontroll. Ni kommer att slåss i deras krig, för dödande är ett spel för dem. De älskar det, då det utplånar så många av er. De frodas av ert lidande. Är det verkligen vad ni vill?

Men ni kan ta en fridfull tripp med Donald Trump, han vill ha fred till alla så att de kan njuta av sin livsupplevelse på Jorden, för det var aldrig meningen att det skulle vara den kamp det blev.

Bankerna kommer att förlora sin makt över regeringar och folket, mycket snart. Det blir ett enormt steg framåt. Japan har tillverkat en bil som kan köra 100 km på en liter. VARFÖR HAR NI INTE FÅTT VETA DET? Precis som Teslas arbete, kommer det att hemlighållas för er. Ni kan inte tillåtas leva ett bekymmersfritt liv. Kabalen skulle aldrig tillåta det. Allting som skulle göra era liv lättare har tagits bort av Kabalen. Ni ser dem i Kabalen leva ett liv i lyx på de lidande massornas ryggar. Är det vad ni vill? Är det ert mål?

Dessa fakta läggs nakna framför er. Tänk er för noga innan ni gör era val då ni inte har råd att göra fel. Låt inte egot driva er. Högmod kommer före fall, så be att ni vägleds innan ni tar ett beslut. Jag arbetar med Veronica och hennes skyddsängel, som hon känt i många år. Vi arbetar tillsammans med henne för att säkra att hon fullföljer sitt uppdrag.

Gör er egen utforskning. Ni är vid era livs korsväg. Ni måste ta rätt beslut då ni har mycket att förlora om ni väljer fel. Fall inte för propagandan som bombarderar er varje dag, för den är baserad på lögner och löften som aldrig kommer att hållas. Ni har fallit för dessa löften gång på gång och de bär aldrig frukt. Kommer ni aldrig att lära er att Kabalen aldrig gör något för att hjälpa er? De vill bli av med er, för de vill ha Jorden för sig själva. Jag talar inte om för er vilket beslutet borde vara, det är upp till er. Jag råder er om de olika möjligheterna. Be att ni blir vägledda så att ni har alla fakta innan ni tar beslutet.

Döden är den stora utjämnaren, min kära. De som drivs av egot under vistelsen på Jorden blir chockade när de inser att ego inte existerar här. Dem som de sårar på Jorden måste de konfrontera i döden och be om deras förlåtelse. Så fungerar det i efterlivet. Det kommer som en chock för många som har svårt att be om förlåtelse. Men de har inget val.

Veronica, jag är med dig i varje steg på denna resa. Tillsammans kommer vi att lyckas.

För alltid, din beundrande, Monty

Nyheter om Dave

Vänligen be för Dave. Han blev attackerad av egona på Irland. De kommer att få svara för sina brott mot rättvisan. Det var en sadistisk handling av ondska mot någon ni inte känner. Må Rättvisans Gud förlåta er. Dit, men med Guds nåd, går ni.

Kontaktuppgifter

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...