Montague Keen via Veronica Keen, 29 juli, 2018

Montague Keen via Veronica Keen

 

De som håller mänskligheten som gisslan och totalt under sin kontroll slåss nu synbart för sin fortsatta existens. Ni ser detta spelas ut på internet. Det spelas till och med ut på era TV-skärmar och förstås i era Kabal-ägda tidningar. Se hur DE ALLA FÖRDÖMER MR TRUMP. Inser de inte att detta i sig självt avslöjar dem för vad de är. De är nu ute i det öppna och visar sin rädsla för vad Mr Trump kan göra för att ta bort deras makt och kontroll. Ni kan inte lita på något som kommer från dem, oavsett hur det är förpackat för att lura er att tro på det.

Ni har kommit så här långt i era försök att överleva. Återgå inte till att vara en slav. Ni är nästan framme. Fortsätt kämpa för er överlevnad. Då de uppvaknade växer i antal kommer Kabalen att förlora all sin makt över er. Mr Trump har visat världen att man inte behöver vara en del av Kabalen för att lyckas. Hur många fler kommer att träda fram för att leda er ut ur slaveri? Det krävs bara mod och en tro på er själva. Det är vad som behövs. Det behövdes bara EN MAN för att leda vägen.

Imran Khan gjorde precis det, i Pakistan. Min fru träffade honom i London på hans 40-årsdag. Han är en bra man. Vi, på den här sidan av livet, önskar honom all lycka. Han är en modig man som vill göra skillnad. Önskar att det fanns fler som honom och Donald Trump. Det är det som behövs för att leda mänskligheten till ljuset, bort från konflikterna i det förflutna.

Oärliga politiker får inte genom allt på sitt sätt längre. Detta är nytt för dem och de vet inte hur de ska hantera det. Se på dem när de försöker lura folket, som de gjorde förut. Detta fungerar bara inte längre. Ni ser dem nu flänga runt överallt, i försök att övertyga er om att de talar sanning. De är bara kabalens nickedockor som inte längre är användbara. Så de fruktar för sin existens. De sålde sina själar till kabalen. Nu ser de sig själva åsidosatta, värdelösa för Kabalen. Deras eget folk vill inte heller ha dem då de inte är att lita på.

Kabalens tid är ute. Den kommer att göra sitt yttersta för att hålla i så mycket den kan. Pengar ensamt kan inte hjälpa dem. Pengar kommer snart att vara värdelöst, inte längre legalt betalningsmedel i världen. Ni kommer att behöva möta många förändringar i den nära framtiden. Välkomna dem, omfamna förändringarna och ni kommer att lära er leva i harmoni, med inga fler krig att genomlida. Krig var Kabalens vapen och användes av dem för sortera ut befolkningen och hålla er under kontroll.

Sanningen kommer att göra er fria. Till slut fria att uppskatta världen ni lever i, med all dess skönhet och alla under. De som invaderade er värld och tog över den kommer att stå inför er nåd. Vet detta med säkerhet. DET GÅR ALDRIG ATT LITA PÅ DEM. De är sluga och kommer att använda allt de har för att försöka övertyga er om att de förändrats. Men de kan inte ändra på sig. De är vad de är. Ni har ingen önskan om att låta dem fortsätta styra Jorden. Deras slughet och lögner har fört er dit ni är idag. Glöm aldrig det.

Det kabalen låter Veronica genomlida är fruktansvärt. Hennes överlevnad är viktig för oss alla. Hennes uppdrag måste fullföljas. Hennes liv är nu en kamp för att överleva tillräckligt länge för att göra det. Uppdraget formulerades för 2000 år sedan när övertagandet påbörjades. Jag hade en roll i detta uppdrag. Jag spelar nu en roll från denna sida av livet. Veronica lider av Kabalens ilska, de gör sådana avskyvärda saker mot henne för att göra hennes liv extremt svårt. Deras beslutsamhet att förhindra detta uppdrag och förstöra människorna som är inblandade är anmärkningsvärd. Vi behöver era böner så att uppdraget kan slutföras. Var vänliga hjälp oss förändra er värld så att allting negativt tas bort för alltid. Er sammanlagda energi kan göra detta.

De inom Kabalen arbetar som en för att styra allting. Ni kan se detta själva; det fungerar. Energi borde aldrig slösas bort. Energin som släpps lös under större idrottsevenemang samlas upp av Kabalen och används mot er. Alla stora sammankomster producerar oerhörd energi som skulle kunna användas i goda syften, om ni så önskar. Var vänliga ge detta lite seriöst tankearbete. Allting finns på plats för att mänskligheten ska kunna ta tillbaka kontrollen. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur lätt det skulle vara om ni bara bestämde er för att arbeta tillsammans.

(Veronica) Det var tvunget att utelämna mycket, när jag tänkte efter, det måste vänta tills saker gått framåt.

Min kära, du klarar dig märkvärdigt väl under omständigheterna. Attackerna är försvagande och skrämmande. Detta är vad de vill. Förvänta er förändringar snart som gör skillnad.

Jag har alltid sagt dig att tillsammans är vi oövervinnerliga.

Alltid din beundrande, Monty

Meddelande från Dave:

Han tackar er för er vänlighet. Han uppskattar verkligen all hjälp.

Kontaktuppgifter:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,

Fresno, California, 93712, USA.

Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...