Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 augusti, 2018

Mänsklighetens telepati

Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla!

Vi har studerat mänskligheten länge nog, för att känna igen när ni alla upplever något nytt, något som ni inte tidigare har upplevt som ett kollektiv. Er förmåga att känna varandras känslor och till och med tankar, har ökat exponentiellt, till den punkt där vi skulle säga att ni alla nu har en telepatisk förmåga.

Visst har det funnits människor som har upplevt telepati tidigare, men att – för hela det mänskliga kollektivet – ha aktiverat de telepatiska förmågorna, är en ganska så anmärkningsvärd sak och vi ser det över hela världen. Vi ser förmågan att känna av vad någon annan känner och tänker på en medveten och en undermedveten nivå.

De av er som är uppvaknade, har mer av ”den medvetna sorten”. De som fortfarande ”sover”, har mer av den undermedvetna upplevelsen. De vet inte ens att telepati är möjligt, men de vet också saker som de tidigare var oförmögna att tillgå. Det här är ett enormt steg framåt i er utveckling. Det för er närmare en tid, då ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt med avsikt.

Just nu, upplever ni en större förståelse för de ni är nära, men ni har ännu inte lärt er, hur ni helt och fullt kan kan få tillgång till denna förmåga, när det gäller alla andra människor. Men, den dagen kommer och den dagen är så mycket närmare nu, när hela mänskligheten har ”slagit på” dessa förmågor.

Det kommer att vara en mycket snabbare utveckling av medvetandet nu, eftersom ni inte kommer att behöva få egna upplevelser av något, för att veta hur det är att uppleva det. Det är genom upplevelser ni utvecklas; det är genom upplevelser som ni växer och då får ni tillgång till mer medkänsla. Endast fantasin sätter nu gränser för utvecklingen av ert medvetande.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över att ansluta till er alla.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...