Montague Keen via Veronica Keen, 27 augusti, 2017

Montague Keen

via Veronica Keen

27 augusti, 2017

Bli inte förtvivlad min kära, striden har intensifierats, men den är inte förlorad.

Orsaken till att Kabalen fortsättningsvis förefaller vara i kontroll är att de äger massmedian. De talar endast om för er vad de vill att ni ska få veta. Jag kan försäkra er om att de aldrig kommer att medge att de håller på att tappa greppet över mänskligheten. De använder allt mot er. Deras rättsliga värld står emot samtliga människor. Dagligen används Ordens Magi i rättsliga dokument. Kabalen har studerat svartkonst och det har tjänat dem väl. De är mästare på det. Det används mot er varenda dag av ert liv. Nu när ni har blivit medvetna om det, kan ni se det överallt. Besvärjelserna är till för att skapa förtrollning genom att använda vissa ord som har en betydelse och en makt som ni aldrig har fått lära er om. Acceptera inte som en sanning vad de berättar för er i massmedia. Allting är propaganda för att hålla er under kontroll. Jag kan inte nog poängtera detta.

Deras trumfkort är att de håller den unge mannen, Dave, som skulle kunna vara behjälplig för att befria mänskligheten från Kabalens dominans och kontroll. De gick genom en hel del för att få honom till Kalifornien, där de hade allting redo för att iscensätta det hela. Tre länder var de huvudsakliga aktörerna för detta brott gentemot honom. De rånade honom också på alla hans världsliga ägodelar och de sålde allting som han någonsin har ägt. De var skoningslösa. Deras avsikt var att tillintetgöra honom.

Många av er besvarade vänligen vårt rop på hjälp. Vi behöver få honom en advokat som kan företräda honom. Kabalen planerar konster genom att förhindra människor från att nå hemsidan för uppropet. Kommer ni att låta dem hindra er att hjälpa till att befria Dave, en oskyldig ung man, så att han ska kunna få uppfylla sitt uppdrag för mänskligheten?

Jag ska förklara bakgrunden. Veronica, Dave och jag är tre delar av en och samma själ; vi är tre i en. Vi har varit på Jorden alltigenom tidsåldrarna när det behövdes göra förändringar. Det var nödvändigt för mig att gå över till Andevärlden så att jag skulle kunna leda operationer från denna sidan av livet, medan Dave och Veronica arbetar tillsammans på Jorden. Men alla möjliga hinder har lagts i vår väg för att förhindra mänskligheten att befria sig själv från Kabalens tyranni-kontroll. Men med er hjälp kommer vi att lyckas.

Vi letar desperat för att hitta en ärlig advokat. Amerika befinner sig fullständigt under Kabalens kontroll och lider som en konsekvens. Kabalen försöker få igång ett inbördeskrig i Amerika. Hur de skulle njuta av att få se amerikanarna ha ihjäl varandra. Detta skulle vara orgasmiskt för dem. De skulle få notera detta som ytterligare en triumf. De vet precis hur de ska vigla upp en mot en annan. De har haft åratal av erfarenhet och de är experter på sådan förstörelse. När kommer mannen på gatan lära sig att han utnyttjas till att lämna över Jorden till Kabalen? Ni får varenda dag se det på er TV: reportrarna sjunger alla från samma notblad med Kabal-hymner. De sviker i själva verket sina egna för pengar. Hur kan de leva med sig själva? Har de överhuvudtaget inget samvete?

Kabalen misslyckades med att störa solförmörkelsen. Det var en spektakulär händelse, som många bevittnade. Energin från förmörkelsen filtreras fortfarande ner på Jorden. Mycket som var dolt för er kommer att avslöjas. Kabalen kommer inte längre att kunna dölja sina skitiga gärningar. Goda människor stiger fram för att rädda mänskligheten från utdöende. Välkomna dem och arbeta tillsammans med dem, för ni befinner er på Jorden för att rädda den mänskliga rasen. Se till att ni inte blir ertappade med ha-begär.

Tillsammans står ni starka, ensamma faller ni. Fråga er själva, hur är det möjligt att bara 1% kan få sprida ut sig runtom er värld likt en cancer som den är, för att få kontrollera era regeringar och kontrollera er.

Veronica hyste hopp om att Leo Varadkar, som nyligen blev vald till Premiärminister i Irland, skulle hjälpa till att få Dave frigiven från fängelset. Men likt alla de övriga, är han lojal enbart till sina Kabal-mästare. Detta sker om och om igen. Varadkar hade inte ens artigheten att svara.

Irland är så misslett. Det bugar för Kabalen. Kommer irländarna någonsin att resa sig upp från sin knäböjande ställning och upptäcka vilka de är, och inse sin sanna historia? En person i Irland (ja, bara en steg fram för att hjälpa Dave), D.E. har åtagit sig att hjälpa till. Vi inom Andevärlden tackar honom. En vacker dag kommer han att förstå vikten av detta engagemang för Dave.

Vi i Andevärlden är redo att hjälpa er. Vi lierar oss med alla på andra planeter som är redo att skrida till handling för att säkerställa att mänskligheten överlever och får frodas i en värld utan Kabalen. Tills helt nyligen var ni totalt omedvetna om hur Kabalen dominerar era liv. De skapar sjukdomar i sina laboratorier så att de kan få njuta av energin i ert lidande. De ser på när ni faller för varenda lögn som de berättar för er. De är mästare på propaganda. Men deras styre på Jorden nalkas ett slut. Detta är när de är som farligast. Deras attacker på Veronica, hennes dator och hennes bil fortgår. De utgör mycket farliga fiender. Dave och Veronica kan skriva under på det.

Vänligen sänd kärlek och böner till Dave. Han lider, för Kabalen sänder ut hat. Ni har ingen aning om hur mäktig hatets energi är. Detta är varför de använder sig av det.

Kärleken är också kraftfull. Den kan förnimmas av mottagaren och den hjälper till att späda ut hatet. Det är i ert intresse att få Dave frigiven, eftersom hela mänskligheten kommer att gynnas av det. Varje land i er värld gynnas av den energi som kommer att släppas fri när han får slutföra sitt arbete. Detta är varför Kabalen ansträngde sig så mycket för att få honom inspärrad. Ifall han inte hade varit viktig för er, skulle de inte ha brytt sig. Men vi såg hur smarta de var i att få honom till Amerika. Tre länder samarbetade för att göra detta, eftersom man endast i Amerika kan förfalska ett brott, i Hollywood-stil, och fängsla någon för det. Det är ett brott som aldrig ägde rum. Det skulle visa sig svårt att förfalska ett sådant brott i Storbritannien.

Ni, mina vänner, håller på att kämpa för er överlevnad. Kabalen skriker efter ett Tredje Världskrig. De bryr sig inte om var det startar. När allt kommer omkring tar ett krig människors uppmärksamhet från Kabalen och deras onda kontroll. Ett krig inbringar mycket pengar för Kabalen, som alltid. De tillverkar bomberna och sedan ser de på när människorna dödar varandra. För dem är det bara ett spel.

Vakna upp och möt verkligheten. Gör era efterforskningar. Samtliga svar finns där. Försök förstå vilka de är och varför de befinner sig i er värld. De ansvarar för allt lidande, all fattigdom och all sjukdom och de drar alltid nytta av det.

Tillsammans kan ni triumfera. Ha tillit till er egen inneboende kraft och ni kommer att överleva. Se religion och ras som vapen, vilka används för att separera er. Ni blir utnyttjade att stå emot varandra, så vakna upp.

Min kära, du gör allt som är möjligt för att fullborda ditt uppdrag tillsammans med Dave. Vi ser den enorma omfattning som du står emot. Människor kommer att komma samman för att hjälpa dig. Uppvaknandet är på gång.

Vi står med dig, min kära.

För evigt, din beundrande Monty.

 

Justice for Dave McCann. Irish man framed in California.
Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
Website: The Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...