Montague Keen via Veronica Keen, 8 oktober 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 8 oktober 2017

 

Att inse att mänskligheten systematiskt har attackerats sedan Rådet i Nicea, är inte lätt. Jag säger er att bevisen finns runt omkring er, förutom de lögner som berättades för er om den mytiska Jesus som föddes i Nasaret, detta hände aldrig. Den verkliga Jesus Kristus levde 350 år tidigare. Han dog aldrig på ett kors, han steg upp till himlen. Allt som Vatikanen har sagt till er är alldeles säkert osanning. Vatikanens “historia” fångade människornas sinnen för nästan 2000 år sedan, eftersom de inte hade tillgång till information som ni har idag. Kristendomen bygger på en lögn. Beviset för detta finns tillgängligt. Den har blivit använd till att utplåna miljontals människor och hålla er som gisslan fram till denna dag.

Ett annat brott mot mänskligheten som utfördes av Vatikanen, var att gallra ut alla de skarpaste hjärnorna till prästämbetet. DETTA FÖRSÄKRADE DEM OM ATT DE SMARTASTE HJÄRNORNA ALDRIG SKULLE REPRODUCERAS. De var under kontroll av Vatikanen. Hur smart var inte det, mina vänner. Vatikanen kontrollerade alla de stora tänkarna, och genom detta kunde de styra mänskligheten. Vatikanen är en sionistisk organisation som gömmer sig bakom Kristendomens slöja. Det är ondskan i sin kärna. Förintelsen av mänskligheten var dess syfte för alla dessa år sedan, och det är det fortfarande.

Titta på dem som kallar sig JUDAR. De maximerade sina kloka barn, de säkerställde deras framgång. Det är därför som idag, nästan alla kloka forskare, antingen i medicin eller näringsliv, alla tycks vara judar. Det var utformat av Vatikanen att vara så. Hela mänskligheten har varit deras offer.

Jesuiterna är en Judisk organisation som gömmer sig bakom fridfullhet och böner. Inget kunde vara längre från sanningen. Vatikanen är sätet för det onda på jorden. Det har alltid varit så. Detta hölls väl gömt för er. Nu, när ni avslöjar sanningen, måste ni ställas inför obehagliga fakta. Hela världen blev lurad av Vatikanen. NÄR NI AVTÄCKER KROPPARNA AV ALLA OSKYLDIGA BARN, DÖDADE SOM OFFER TILL MOLOK I VATIKANEN, KOMMER NI ATT BLI FÖRFÄRADE. DESSA SMÅ KROPPAR ÄR GÖMDA ÖVERALLT I VATIKANEN. Det är därför de kontrollerar Vatikanstaten med en järn näve, så att deras synder/brott mot mänskligheten skall förbli DERAS LILLA HEMLIGHET. Hur många av er har någonsin tittat på Vatikanstatens och den romersk-katolska kyrkans sanna historia. Den kommer att chocka alla de som är offer för deras propaganda. Människan kommer att överleva, trots Vatikanen, vars dagar är räknade.

Kabalen kämpar för att överleva. Ni ser att falsk flagghändelser blir vanligare. Att de är falska flaggor blir mer uppenbart för varje dag. Kabalens önskan att ta över Amerika blir mer desperat för varje dag. Deras önskan att ta vapnen från folket så att de inte kan skydda sig, har blivit av avgörande betydelse för Kabalen. De använder även sina Hollywood-nickedockor till att försöka lura er att ge upp rätten att äga ett vapen. Ni vet i era själar att det i ögonblick ni överlämnar era vapen är Amerika rökt. Kabalen vill ha Amerika för sig själva. De har ingen respekt för det amerikanska folket, som de ser som överflödigt. Men ett övertagande har redan skett i Amerika vilket folket inte verkar vara medvetet om än. Deras regering tjänar inte det amerikanska folket. Deras lojalitet är till ett annat land, och regeringen är en del av överlämnandet av Amerika till den utländska makten. De är FÖRRÄDARE och ska ses som sådana.

Lär er att se er själva som en del av den mänskliga rasen, stolt över vilka ni är och ert ursprung osv, stående tillsammans när det behövs mot mänsklighetens fiende. Kom ut ur era lådor: sluta tala som en lärare, en läkare, en bonde, en politiker. När tillfället kräver så, tala istället som en människa. Ni tvingades in i lådor för att REDUCERA ER KRAFT. Det är ett smart knep, men ett som ni måste veta om, eftersom det håller er fängslade. Var alltid beredda att stå som ETT när tillfället kräver det. NI vinner kampen för att överleva, för att avslöja allt som har hållit er i gisslan. Ni har överlevt allt som Kabalen har gjort mot er. Mindre människor skulle ha gett upp, men ni ansluter till vilka ni är och varför ni är på jorden just nu. Tro på dig själv och du kommer att lyckas, och du kommer att fortsätta skapa en bättre framtid för hela mänskligheten. Kom alltid ihåg att en råtta, inträngd i ett hörn, är den farligaste, var därför alltid uppmärksam.

Tiden har kommit för att avlägsna allt som är mörkt och korrupt från jorden. Låt dig inte luras av kyrka eller stat. De mörka dagarna är över. Det är dags att vara modig och att stå tillsammans för att skapa en rättvis värld åt alla. Vänligen be att allt som har satts på plats för denna tid kommer att hända som planerat.

Nostradamus skrev om denna tid för 350 år sedan. Nu är det upp till dig att sätta dessa planer i verket. Kabalen är fullt medveten om sådana planer, så de har vidtagit åtgärder för att försöka förhindra att dessa planer blir förverkligade. Medan du blev uppmuntrad att titta på TV, sport och musik, var Kabalen upptagen med att försöka förhindra att mänskligheten befriade sig från slaveri. En dag snart kommer du att se tydligt hur mänskligheten föll i varje fälla som Kabalen satte ut för den. Nu, när ni befriar er, var beredda att arbeta tillsammans. Hjälp dem vars syfte är att frigöra mänskligheten, men som finner sig fängslade över hela världen av Kabalen. Be att sanningen kommer att uppenbaras.

Nå ut till varandra. Gå inte förbi på andra sidan. Ensam är inte stark. Ni behöver varandra nu som aldrig förr. Frigör er själva genom att ta bort schacklarna från stat och religion. Återgå till Källan med glädje i er själ och kärlek i ert hjärta.

Be för mänsklighetens överlevnad och avlägsnande av allt som är korrupt. Be för Dave McCann, vars oskuld har bekräftats av oss, på denna sida av livet. Be för alla som Dave, som har låsts in av Kabalen över hela världen. De behöver er hjälp.

Min kära, det är verkligen en kamp för att överleva. Skadorna på din egendom är gjorda för att skrämma dig, för att tvinga dig att stanna upp. Att veta att det finns entiteter som skadar saker runt omkring dig är svårt.

Var stark, min kära. Du vet att du är det.

Alltid, din beundrande, Monty.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
Website: The Montague Keen Foundation

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...