Montague Keen via Veronica Keen, 22 januari, 2017

Montague Keen

via Veronica Keen

22 januari, 2017

Er värld har tagit ett betydande steg framåt i och med valet av Donald Trump. Alla demonstrationer mot honom organiserades av dem som kontrollerar er värld och som snabbt håller på att förlora sitt dödliga grepp på mänskligheten. Herr Trump har klokt nog tagit hjälp av mycket förmögna människor. Anledningen till det är att de inte kan bli köpta av Kabalen, eller kontrollerade av den. De är fria att fatta de bästa besluten för folket. Kabalen har snaran runt halsen på det amerikanska folket. Detta får era liv att bli en kamp. De som befinner sig inom Kabalen är inte era vänner, så varför faller ni alltid för deras lögner? Ni har i åratal inte helt och hållet ”levt” i Amerika. Ni har knappt överlevt. Ni har fått bevittna era unga män bli Kabalens kanonmat, år efter år, och idag blir de fortfarande slaktade. För vad?

Vänligen ta ett ögonblick för att tänka på det ständiga KRIG som utkämpas av Amerika och fråga er själva: VARFÖR? Vad är det som har drivit Amerika till att döda så många oskyldiga människor? Kom ihåg de ’massförstörelsevapen’ som aldrig existerade. Yrkespolitiker svarar till sina partier; de är helt och hållet kontrollerade. Jag har flera gånger föreslagit att politiska partier måste nedmonteras, eftersom de förslavar er. Ni behövde en Herr Trump, med ett gott affärshuvud, för att se med ögon befriade från kontroll, på hur han ska kunna förbättra det amerikanska folkets liv. HAN VILL INTE TA LIVET AV NÅGON. DEN SATANISKA LUSTEN ATT DÖDA MÅSTE STOPPAS.

Betydande framsteg stakar ut vägen mot att samtliga inom den mänskliga rasen ska kunna få njuta av livet, vilket de är berättigade att göra. Den SATANISKA KULTEN som tog över politiken, den organiserade religionen och mänskligheten som helhet, har fått en allvarlig chock; en som man inte förväntade sig. Mänskligheten håller på att vakna upp och ser tydligt hur den blir kontrollerad. Människor har tagit ett beslut att VÄGRA VARA INSTRUMENT FÖR SIN EGEN DÖD.

Brexit var den första chocken. Den brittiska regeringen försöker nu hitta på ett sätt att backa detta, men Englands goda befolkning kommer inte tillåta dem att kringgå det. Herr Trump var det andra stora steget framåt. Ni befinner er nu på er väg mot er seger. Vem har modet att bli den tredje att säga NEJ till Kabalen?

Allt som behövs är att folket står enat och gör de förändringar som behövs för att avlägsna era förtryckares kontroll. Kräv att Kabalen avlägsnar alla chemtrails som förstör era lungor och åsamkar så stort lidande. Få bort de farliga kemikalierna från ert vatten och er föda. Alla dessa saker görs för att åsamka er maximalt med lidande. De vaccinationer som Henry Kissinger och Bill Gates skryter med på YouTube används för att GALLRA UT BEFOLKNINGEN. Vakna upp. Vill ni verkligen hjälpa Kabalen att döda er? Kom ihåg att genom att ’göra ingenting’, så ger ni dem er tillåtelse att ta livet av er.

Politik är ett farligt spel. Fall inte offer för det. Ni kan inte förändra er värld genom att använda er av desamma politiker som har förstört den. Det är dags för ett fullständigt nytänkande gällande hur livet på jorden borde struktureras. Inga fler krig och rättvisan måste återställas. Kabalen måste svara för sina brott och en upprättelse måste fås till stånd. Vatikanen borde bana vägen genom att återgälda mänskligheten allt som den har plundrat och gömt undan för er. Den äger inte det som finns lagrat inom Vatikanen. Det tillhör folket. Dess brott gentemot mänskligheten inleddes för nästan 2000 år sedan. Allting som Vatikanen står för är FULLKOMLIGA LÖGNER som säkerställer kontrollen. Det finns inte en gnutta bevis för det som de hävdar vara sant. Det är en saga hopkokad vid Konciliet i Nicaea som bönderna i hast gick med på. Det var det som förorsakade mänsklighetens fördärv. Vatikanen skapade tanken om helvetet för att skapa fruktan inom er. Jag försäkrar er om att det inte finns platser såsom helvetet, skärselden eller limbo. Vilken kärleksfull gud skulle skapa sådana platser?

Lidandet är SATANISKT. Satanisterna behöver smärtan av ert lidande för att detta gör det möjligt för dem att överleva. Så enkelt är det. Vatikanen tjänar inte Kärlekens Gud. Lyssna på dem när de sjunger till Lucifer. Allting finns där, ute i det öppna, men ni är så kontrollerade att ni tror på allt som de talar om för er. Se till deras handlingar, inte till deras ord.

Det sedan länge efterlängtade uppvaknandet äger nu rum. Det gör gott att kunna observera det. Ni kan förnimma energiförändringarna från Kabalens mörka onda sätt till sanningens och rättvisans solsken. Nu när ni tittar på era TV-apparater, kan ni tydligt se lögnerna och ni undrar hur dessa människor kan leva med sig själva, när de sprider Kabalens lögner. Journalisterna fortsätter att ljuga i hopp om att någon ska tro på dem. Vad gäller de dumma som tror på lögnerna och marscherar mot Trump, kan man bara tycka synd om dem. Man måste ha medlidande med dem. De blir så lätt ledda och har inte förmågan att se sanningen, ens när den finns rätt framför dem. De önskar förbli fängslade till korruptionen; för evigt förslavade av Kabalen. Be för dem, så att de kan se ljuset.

Be också för dem som orättvist sitter fängslade av Kabalen, i fängelser, utan rättegång, i synnerhet i Amerika. Detta görs för att förhindra att dessa individer avslöjar sanningen. God energi borde man sända dem. De befinner sig på Jorden för att tjäna mänskligheten, men Kabalen har förföljt dem och låst in dem. Låt oss hoppas att Herr Trump ser till deras fall när han har avhandlat de större frågorna som Amerika står inför. Sänd honom ert stöd och goda tankar, för att ge honom styrkan att förändra allting som behöver förändras för Amerika och för resten av världen.

Min kära, denna vecka tog du stora steg framåt. Dörrar öppnades och du gjorde framsteg.

För evigt förblir jag din beundrande Monty.

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...