Montague Keen via Veronica Keen, 29 april, 2018

Montague Keen

via Veronica Keen

29 april, 2018

 

Det är nu det sker, mina vänner, det stora uppvaknandet gällande allting som har hållits dolt. En efter en blir de som tillhör Kabalen avslöjade och de som har stöttat och täckt uppför dem faller. Ni får se att de människor som ni för bara några år sedan litade på, blir avslöjade som onda monster som dricker era dyrbara barns blod och äter deras kött. Allt detta är ett stort spel för dem. De lever på Jorden utav den mänskliga rasens lidande. De använder sig av allt under sin kontroll för att få er att lida. Den energi som de vinner ur ert lidande är syret för deras liv. Ni håller bara på att börja se detta för er själva i och med att de ropar efter ett tredje världskrig, eftersom de behöver den energi som de skulle få utav det. Den enda personen som talar sanning är Mr. Trump, med stor risk för sig själv. Han har tagit det på sig själv att rädda er från en total katastrof. Sanningen i detta ligger där för alla som vill se den. Kabalen äger er TV och era tidningar och kommer endast att berätta om sin version gällande det som i själva verket händer. Ni hittar inte ett ord av sanning i TV eller i tidningarna, eftersom dessa är Kabalens vapen för att användas mot er. Ni måste medge att de har varit väldigt framgångsrika i att skapa rädsla och hålla er under kontroll. När ni väl börjar ifrågasätta allt, så är deras spel slut och de blir avslöjade. Då kommer ni att fråga er själva, hur ni kunde ha accepterat och trott på sådana grova lögner.

Kabalen har haft 2000 år av erfarenhet för att ljuga för er. Allt som ni har fått lära er baserades på dessa lögner. Vissa av dessa kändes inte helt naturliga för en del av er. Min kära, jag vet att du inte kunde acceptera dem och långt innan du träffade mig, så började du din egen resa för att finna sanningen. Inuti din själ visste du att den irländska historia som du fick lära dig inte var sann. Din själ kunde inte acceptera den som sann, så du ifrågasatte den och fann den verkliga sanningen, som är helt häpnadsväckande. Michael Tsarions forskning om det forna Irland avslöjar vilka irländarna är och vad Irland är och orsaken till förstörelsen av irländarnas DNA, vilket är av högsta vikt för Kabalen.

När irländarna väl vaknar upp till vilka de är, så är det slut med Kabalen. Jesuiterna gick igenom en hel del besvär för att skapa en FÖRINTELSE som nästintill lyckades. Detta, fick ni berättat för er, var en hungersnöd. Irländarna har hållits nedtryckta av den brittiska Kronan under många år. Nu har Leo Varadkar satts på plats för att förstöra det irländska DNA:t med DNA som inte hör hemma där. Det håller på att genomföras rätt inför era ögon. Han döljer det inte och ni ser det inte för vad det är.

Vad kommer att behövas för att det irländska folket ska vakna upp? Ni uppehåller den resterande världen genom att ni vägrar att konstatera de fakta som stirrar er i ansiktet. För 2000 år sedan var ni människornas ledare. Ni undervisade världen. Ni visste vilka ni var. Ni är skyldiga detta till alla som är nedtryckta och kontrollerade, överallt i världen, att återta er makt ifrån dem som berövade er den. Stå starka i vissheten om vilka ni är.

Läs: IRELAND: TEMPLE WITHOUT WALLS av Michael Tsarion.

Amerikanarna blir tvungna till att ställas inför den obehagliga sanningen att deras Presidenter inte har tjänat dem, utan Kabalen och den Nya Världsordningen (the New World Order). Men den vägen är nu blockerad för Kabalen av Mr. Trump. Lakejerna för the New World Order skyndar sig att besöka honom i hopp om att de med smicker och beröm ska kunna få honom att ändra sig, men det påverkar honom inte. Må Gud välsigna och beskydda honom. Mänskligheten behöver honom.

Ägna tid och möda till att helt ta kontakt med vilka ni är och varför ni befinner er här på Jorden just nu. Ni har ett mycket viktigt arbete att utföra. Ni har åtagit er att rädda mänskligheten och Jorden från Kabalens kontroll. Det finns nu tillräckligt många av er som är vakna för att nu återta kontrollen. Ni vet att dessa inte går att lita på, så sluta upp med att ge dem er tillit. Ta fjällen från era ögon och se på det som om ert liv beror på detta, för det gör det. Se på allt som Kabalen pådyvlar er. Se på de krav den ställer på er. Ni vet att år 2018 är året då ni måste återta kontrollen.

Allt kommer att läggas på plats för att göra det så lätt som möjligt. Vi på de här sidan av livet kommer att vara med er på vartenda steg på vägen. Samtliga förfäder från Jordens fyra hörn stöttar er. Det har behövts en enorm ansträngning för att få denna transformation till stånd.

Utan ett tredje världskrig förlorar Kabalen sitt kraftfulla grepp om mänskligheten. Deras överlevnad på Jorden är beroende av att de dödar människor, eftersom de behöver den energi som de får utav det. De kommer att ljuga för er för att få vad de vill ha. Glöm aldrig MASSFÖRSTÖRELSEVAPNEN; bli inte lurade igen. Alla som förespråkar krig är ingen vän till mänskligheten, oberoende av hur de försöker övertala er att det är berättigat. Gör fred till er prioritet. Ingen ska behöva gå hungrig, vara hemlös eller outbildad år 2018. Det planerades för att delar av er värld skulle bli berövade allt som människor behöver för att överleva. I och med att mänskligheten återtar sin kontroll, kommer allt onödigt lidande att upphöra. Alla kommer att få leva i fred och harmoni.

Det finns goda människor i er värld som bryr sig, som arbetar för en bättre framtid för hela mänskligheten. I förra veckan hölls en mycket viktig konferens i London som planerade för framtiden. Man kom från många håll i världen för att diskutera hur man ska gå framåt.

Min kära, de använder sig av desperata medel för att försöka förhindra mänsklighetens överlevnad. Olyckligtvis har de fått hjälp av dem som har misslyckats i livet och som är desperata för att få rättfärdiga sin miserabla existens. Man behöver tycka synd om sådana människor. Be för dem.

Segern är er. Vi kommer att göra vad vi planerar att göra i vår egen takt, inte det som nej-sägarna gör. Vi vet när tillfället är gynnsamt.

För alltid, din beundrande Monty.

 

Meddelande från Veronica

Dave vill tacka er för era vänliga hälsningar och ert stöd. Det betyder mer för honom än vad ni kan ana.

Tack så mycket.

 

Contact Details

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...